Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtalet om rökning Hans Gilljam. Bakgrund och professionella relationer  Specialist i lungmedicin, invärtesmedicin och allergologi  25 års klinisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtalet om rökning Hans Gilljam. Bakgrund och professionella relationer  Specialist i lungmedicin, invärtesmedicin och allergologi  25 års klinisk."— Presentationens avskrift:

1 Samtalet om rökning Hans Gilljam

2 Bakgrund och professionella relationer  Specialist i lungmedicin, invärtesmedicin och allergologi  25 års klinisk erfarenhet, främst inom lungmedicin  20 års erfarenhet av tobaksprevention  Professor emeritus, Karolinska Institutet  Deltagit i ett 10-tal läkemedelsprövningar för tobaksavvänjning  Föreläsningar och rådgivning beträffande informationsmaterial för alla tillverkare av rökavvänjningsläkemedel  Uppdrag för Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, Statens folkhälsoinstitut, Sthlms läns landsting, EU-kommissionen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norge, MRC Storbritannien, NIH/NCI/CDC/ACS i USA  Medgrundare och styrelseledamot i Läkare mot Tobak sedan 1992 2014-11-20Hans Gilljam2

3 20 november 2014Hans Gilljam3 Hör du till dom som ….  ingriper då diastoliska vilo- trycket mäter 110 mmHg?  och ordinerar och kontrollerar och följer upp?  och verkligen ser till att trycket sjunker?

4 20 november 2014Hans Gilljam4 Hör du till dom som …. ..tar sats då fasteblodsockret är över 10 mmol/l?  och pratar insulin & matvanor & motion?  och gör allt som står i din makt för att patienten ska få kontroll?

5 20 november 2014Hans Gilljam5 Då hör du också till dom som….  hajar till när patienten röker 10 cig/dag?  och verkligen tar tag i rökningen innan den mognar ut i en livs- hotande sjukdom  och gör allt för att motivera och hjälpa till rökstopp

6 Kostnad/vunnet levnadsår Behandling av måttlig hypertoni # 249 000:- Rökavvänjningsråd # (1% slutar röka) 14 000:- Sluta-Röka-Linjen* 3 500:- # SOU 1993:93 Prioriteringsutredningen. Sid 47 *Tomson T et al. Int J Technol Assess Health Care. 2004;20(4):469-74.

7 Enkla råd  Korta, standardiserade råd och rekommendationer  < 5 minuter och utan särskild uppföljning.  Kan kompletteras med skriftlig information och läkemedel. 2014-11-20Hans Gilljam7 Rådgivande samtal  Individanpassad dialog  10–15 minuter, ibland < 30 minuter.  Kompletteras med verktyg, läkemedel och uppföljning. Kvalificerat rådgivande samtal  Tidsmässigt mer omfattande.  Teoribaserade eller strukturerade samtal & åtgärder  Kompletteras med olika verktyg, läkemedel och uppföljning.  Särskilt utbildad personal

8 Röker du?  Använder du tobak eller nikotin?  Har du använt tobak i någon form?

9 Teoribaserade metoder  MI - Motiverande samtal  KBT – Kognitiv BeteendeTerapi  (TTM – TransTeoretisk Modell)

10 Fler frågor Hur tänker du kring din rökning? Har du funderat på att sluta? Skulle det vara OK om vi ägnade några minuter åt...

11 Ta upp ämnet  Tillstånd  Tidsram  “inte en föreläsning…”  Mål: att förstå  Nyfiken attityd  Lyssna!

12 20 november 2014Hans Gilljam12 Rapid engagement Identifiera rökaren Patienten tar upp frågan om att sluta Doktorn tar upp frågan om att sluta V+S=B Snabb bedömning av motivationen 1. Hur viktigt är det för dig att sluta röka? 2. Hur säker är du på att du ska lyckas? 3. Hur beredd är du att sluta just nu? Patienten ej beredd Patienten osäker Patienten beredd Ny Motivationstest och uppföljning Rökavvänjning Avvakta till nästa besök 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Den beredda patienten  Hur vill du sluta?  Kartlägg problemområdena Humör, viktökning, abstinens, social situation  Hitta lösningar!  Rökstoppsdatum?  Erbjud stöd! (läkemedel, brev, tfn, mail)

14 En vana… …som kostar pengar och riskerar hälsan… …borde man göra sig av med. En gång för alla. Man måste vara motiverad för att sluta och framför allt för att lyckas. Ett rökstopp är ändå alltid värt priset. Med tiden kommer den glädjande frihets- känslan, men… …både abstinensbesvär och saknaden av det invanda beteendet kan komma smygande och risken för återfall blir stor Precontemplation Preparation Contemplation Action Maintenance Referens: Ur Vägen till ett rökfritt liv Boehringer Ingelheim AB efter bildidé av Matz Larsson. TTM Prochaska – DiClemente

15 Slut!


Ladda ner ppt "Samtalet om rökning Hans Gilljam. Bakgrund och professionella relationer  Specialist i lungmedicin, invärtesmedicin och allergologi  25 års klinisk."

Liknande presentationer


Google-annonser