Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna !.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna !."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna !

2 ” Prata tobak”

3 Varför rökavvänjning ? Rökning bidrar mest till sjukdomsbördan.
Kostar samhället 30miljarder / år. Rökare förkortar livet 7-8 år.

4 Rökare har 8 sjukdagar mer /år.
Varje rökare kostar samhället 1,2 miljoner under sin livstid. Arbetsgivarens kostnad är ca :-/ år. 12 % kvinnor och 10% män röker.

5 85 % vill sluta. Rökarna förväntar sig hjälp av sjukvården. Rökavvänjning är kostnadseffektivt, små insatser har stor effekt. Tillgång till rökavvänjning är otillräcklig

6 Folkhälsopropositionen, mål 11.
En tobaksfri livsstart år 2014. Halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa.

7 Folkhälsopropositionen, mål 11.
En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest. Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

8 Rökning och ohälsa i munnen. SBU rapport nr 157. ISBN : 91-87890-74-7

9 Samband rökning och cancer i munhåla och svalg.
En förhöjd risk för cancer om man jämför rökare med icke-rökare. Risken är relaterad till: antal cig, långvarigt bruk samt tidig debutålder.

10 Samband rökning och cancer i munhåla och svalg.
Rökning ihop med alkohol ökar risken mer än rökning och alkohol var för sig. Risken reduceras för den som slutar röka.

11 Rökning och parodontal sjukdom.
Det parodontala hälsoläget hos rökare är sämre vid jämförelse med icke-rökare. Rökare får med tiden en alltmer försämrad parodontal hälsa jämfört med icke-rökare.

12 Rökning och parodontal sjukdom.
Hälsoläget hos tidigare rökare, dvs de som har slutat röka är bättre än rökarnas, men fortfarande sämre än icke-rökarnas.

13 Vad vet vi om snus ? 18% män samt 3% kvinnliga dagligbrukare. Varannan vill sluta, var 3:je önskar hjälp. Innehåller flera cancerframkallande ämnen. Samband snus & bukspottkörtel cancer. Ökad risk hjärt-kärlsjukdom.

14 Skadar munslemhinnan och ger frilagda tandhalsar.
Snusare skadas oftare vid träning: muskler och leder bl.a.

15 Hur mycket nikotin i snus?
= ? = ?

16 Vattenpipa Huvud Kropp Vattenbehållare Sugslang Munstycke

17 Andel ungdomar som provat röka vattenpipa Andel i procent av pojkar/ flickor som provat röka vattenpipa enl. enkät 2009( inom parentes=2007) Can= Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning CAN Uppsala Skåne Örebro Årskurs 6 6 resp 4 Årskurs 7 25/16 20/15 Årskurs 9 33/26 45/42 49/44(44/35) 45/40 År 2 gymn. 62/64 66/63 66/61 (60/50) 62/55

18 Vattenpipssession jämfört med rökning av en cigarett.
1 cigarett 1 vattenpipssession Genomsnittlig röktid 5-7 minuter 20-80 minuter Antal bloss 8-12 bloss bloss Total volym rök 1 liter 49 liter

19 ”Tandvården möter regelbundet en stor del av befolkningen.
Detta gäller barn och ungdom likväl som vuxna. Personalen inom tandvården kommer alltså i kontakt med rökare som ännu inte visar symtom på sjuklighet av sin rökning och här finns möjligheter att förebygga i ett tidigt skede.”

20 Tobaksavvänjning i tandvården.
Hinder: - bristande tid - svårt ta betalt - osäkerhet på den egna kunskapen - ” motstånd” från patienterna - egen tvivel på effekterna - vet ej var man kan remittera vidare

21 Nationell cancerstrategi för framtiden, 2009
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder+ Nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Socialstyrelsen 2011 -enkla råd. > 5 min. -rådgivande samtal ca10-15 min kvalificerat rådgivande samtal, strukturerat av utbildad personal

22 1. Fråga alla patienter om tobaksvanor. Journalför svaret
1. Fråga alla patienter om tobaksvanor. Journalför svaret. Hälsodeklarationen. 2. Inled ett kort samtal om rökningen. Försök bedöma motivationen att sluta röka/snusa och anpassa samtalets fokus till graden av motivation. Förklara sambandet mellan rökning/snusning och den sjukdom patienten söker för. Informera om läkemedel för avvänjning.

23 3. Hjälp till. Erbjud stöd och behandling hos tobaksavvänjare eller Sluta-röka-linjen vid behov. From april-07 4. Följ upp samtalet.

24 Hur fråga unga?

25 Processen att sluta röka
Prochaskas Stages of Change 1. Inte beredd (0-3, >6mån) Har inga planer på att sluta röka/snusa Saknar motivation 2. Osäker (4-7, <6-1mån) Funderar allvarligt på att sluta inom 6 månader Spirande motivation 3. Beredd (8-10, 1-0 mån) Överväger allvarligt rök/snustopp inom 1 månad Stark motivation 4. Handling (0-6mån) Har slutat röka/snusa senaste 6 mån Stark motivation 5. Vidmakthållande (>6mån) Har varit rökfri minst 6 månader. Varierande risk för återfall

26 Bästa sättet att sluta på:
Sätt ett STOPPDATUM en bit fram i tiden. ÄNDRA VANOR, gärna trappa ner lite. VID STOPPDATUM: ät och drick ordentligt. håll dig sysselsatt. använd gärna nikotinläkemedel. rök inte ett enda bloss.

27 Sätt ett STOPPDATUM en bit fram i tiden.

28 ÄNDRA VANOR, gärna trappa ner lite.

29 VID STOPPDATUM: ät och drick ordentligt.

30 Hinder för rökstopp. Livet blir tomt och trist när jag slutar.
Att sluta röka är plågsamt. Rädd att gå upp i vikt. Rädd att misslyckas.

31 Hinder för rökstopp. Alla tjatar på mig.
Vill inte sluta, bara vara feströkare. Det är farligt att sluta.

32 Tuggummi Plåster Sugtabletter Microtab Inhalator Munhålespray Munhålepulver i påsar Nässpray

33 Zyban Bupropion receptbelagt dämpar abstinens
ett antidepressivt läkemedel kontraindikationer

34 Champix- vareniklin Champix stimulerar nikotinreceptorerna så att abstinensbesvären lindras. Champix blockerar dessutom nikotinreceptorerna, vilket innebär att "belöningskänslan" av att röka uteblir.

35

36 Nikotinberoende.

37 Högrisksituation. Beskriv situationen Beskriv strategier och skriv ner
T ex 4 D Dröj Djupa andetag Drick vatten Distraktion

38 Återfall !?

39 Uppföljning ?? När ? Hur ?

40 Patientfall på tavlan !

41 Tänk efter 2 & 2

42 Samtalsmetodik Ibland när vi har en rökande patient med begynnande KOL, eller en överviktig pat med förhöjda blodsocker och blodfettsvärden, eller den lätt rödblommiga och alkoholdoftande pat med förhöjt blodtryck, kan det många gånger kännas svårt att närma sig patienten och börja samtala om vikten av att förändra sina levnadsvanor. Om vi ändå skulle ge oss på ett försök, genom att tala om för patienten att de måste förändra sitt liv, så kanske vi i stället möts av ett motstånd och samtalet utvecklas kanske mer åtl en dragkamp. Hur ska vi då göra för att kunna öppna upp och minska risken att hamna i en dragkamp?

43 MI= Motivational Interviewing
Patientcentrerat Rådgivaren har ett mål Ställer frågor med focus på förändring Stärka patientens inre motivation Ambivalens

44 Förlopp Inled samtal- bestäm samtalsämne Utforska syn på beteendet
Framkalla förändringsprat Avsluta samtalet och försök framkalla ett åtagande Följ upp om det är möjligt

45 Motiverande samtalsanda ”Samarbete”
Ser patienten som en samarbetspartner Skapar en atmosfär som befrämjar en förändring Accepterar att frångå ”den ideala planen” till förmån för vad patienten vill. Lågt samarbete/Konfrontation; Auktoritärt förhållningssätt. Använder sig av expertrollen. Övertalar och konfronterar.

46 -Reflektivt lyssnande. -Bekräftelse
-Öppna frågor. Hur ser dina kostvanor ut nu då? Har du försökt sluta med läsk någon gång tidigare? Hur var det?” -Reflektivt lyssnande. ”Så du har slutat med läsk..” -Bekräftelse Du kämpar med dina kostvanor, och försöker sluta dricka läsk, bra! -Sammanfatta gärna. Så om jag har uppfattat dej rätt så dricker du bara vatten, och det är ok.

47 Övning frågor.. Ser du många nackdelar med snuset?
Skulle du inte må bättre om du slutade röka? Använder du tandtråd?

48 Möta motstånd- dansa med
Möta motstånd med reflektion Innebär att man aktivt hör, lyssnar och respekterar det som personen säger. Sammanfatta Innebär att man aktivt visar att man förstår vad personen tänker, menar och känner med det som sagts.

49 Enkel reflektion. Komplex reflektion. Upprepa vad som sägs.
Berättaren får höra vad hon själv säger, får sina egna tankar formulerade och återgivna. Komplex reflektion. Återspegla innebörden av vad som sägs, och känslan.

50 Övning 2 & 2 MI samtal tobak eller munhälsa

51 U-E-U Informationsutbyte istället för föreläsning.
Utforska vad personen redan vet -vad vet du om… Erbjud information kort, saklig, anpassad Utforska -vad tänker du om det?

52 Övning!

53 Korrektionsreflex-Omsorgsreflex
Naturlig tendens att vilja… Korrigera Lägga till rätta Visa på andra alternativ

54 Tips på bra hemsidor! www.tobaksfakta.org www.slutarokalinjen.org

55

56

57


Ladda ner ppt "Välkomna !."

Liknande presentationer


Google-annonser