Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs MI Åhörarkopior

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs MI Åhörarkopior"— Presentationens avskrift:

1 Grundkurs MI Åhörarkopior
Katarina Lundqvist MI-rådgivare Socionom Nexus östersunds kommun Elin Khokhar Distriktsläkare Folkhälsocentrum & Myrvikens Hälsocentral Jämtlands Läns Landsting

2 Motivational Interviewing
is a collaborative goal oriented style of communication with particular attention to the language of change. It is designed to strengthen personal motivation for a movement and commitment to a specific goal by eliciting and exploring the person's own reasons for change within an atmosphere of acceptance and compassion.

3 MI-andan Samarbete Acceptans Medkänsla Framlockande Absolut värde
Autonomi Reflektivt lyssnande Bekräftelse Framlockande Medkänsla

4 Oförenligt med MI Colaboration, not confrontation
Konfrontation: Bryta ned förnekande, tvinga klienten/patienten att se verkligheten Evocation, not education Undervisa: Klienten/patienten antas sakna kunskaper, insikter eller förmågor Autonomy, not authoroty Auktoritet: Tala om för klienten/patienten vad han/hon ska/måste göra

5 Rättningsreflexen En naturlig tendens att korrigera och lägga tillrätta Omsorgsreflex? Vill klientens bästa Riskerar att bli till en ordduell med försvarstal och anklagelser

6 Förändringshjulet Transteoretiska modellen Stages of change
Överväger Förberedelser Handling Vidmakthålla Återfall Före övervägande

7 4 processer i samtalet Engaging Focus Evokate Planning

8 Engaging Skapa relation Innan vi börjar med...
...berätta lite om vem du är och vad som är viktigt i ditt liv ...hur känns det att komma hit idag?

9 Grundläggande samtalsmetodik
B Bekräfta Ö Öppna frågor R Reflektivt lyssnande S Sammanfatta

10 Bekräfta Att se och reflektera på det friska i stället för det sjuka
Beröm vs affirmation Självkänsla vs Självförtroende

11 Öppna frågor Sluten - givet svar -ja, nej, substantiv, tid etc
Är du (inte)…? Har du tänkt…? Tycker du…? Kan du (inte)…? Hur många…? Hur länge…? Öppen fråga – svaret är fritt att formulera Hur kommer det sig att…? Hur tänker du om…? Vad känner du till om…? Vad vill du göra med…? Hur skulle det vara att…?

12 Reflektivt lyssnande Reflektivt lyssnande hjälper dig att lyssna för att förstå, hellre än att lyssna för att svara Papegojreflektion Enkla reflektioner Komplexa reflektioner Dubbelsidiga reflektioner

13 Sammanfatta Samlande (sånt som hör ihop)
Länkande (med tidigare samtal) Överbryggande (avslutar ett ämne) Samtalsmelodin ÖBRRRSÖBRRRSen

14 Focus Förändringsmålet är tydligt Flera mål att välja bland
Fokus är oklart

15 Meny och Agenda Avgränsar samtalet
Kan vidga perspektiv och ge fler lösningar Skapar struktur i samtalet/en Förebygger motstånd och skapar arbetsallians Vad ska vi prata om idag? Görs gemensamt med hen Hen prioriterar först Du kan sedan förhandla om dina viktiga delar

16 Informera i dialog U-E-U
Alkohol och … hänger samman, är det OK att vi pratar om det? Sätt ämnet på kartan, och Be om Lov Vad känner du till om…? Utforska Får jag berätta lite (mer)…? Erbjud information Ge neutral, anpassad info Vad/hur tänker/ känner du nu när du hört det här? Utforska vilket avtryck informationen gjort Informera i dialog U-E-U Whiteboard är ett mkt bra alternativ till den här bilden

17 Evoke Locka fram och öka motivation
Det är inte att så ett frö, utan att hitta det som redan finns

18 Förändringsprat Insikt Behov Vilja Kunna Ta steg Göra

19 Bedöma motivation ”Skalfrågor”
Vikt- Hur viktigt är det för dig att… Beredd- Hur beredd/intresserad är du att… Egen tilltro- Hur tänker du om din förmåga att…

20 Skalfrågor Ställ följdfrågor ”nedåt” på skalorna:
”Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?” Ställ följdfrågor ”uppåt” på skalorna: ”Vad skulle behöva hända för att du skulle säga en högre siffra?” Formulera dig så du lockar fram mer förändringprat!

21 Fyra klientprofiler A Låg vikt, låg tilltro B Låg vikt, hög tilltro C Hög vikt, låg tilltro D Hög vikt, hög tilltro Ambivalenta Typ A: Ge information och utforska tidigare framgångar Typ B: Ge information Typ C: Stödja självtillit. Utforska tidigare framgångar, med denna förändring eller andra. Be om lov och diskutera att justera målet, föreslå att formulera att enklare delmål som ligger nära i tid och är nåbart. Typ ”Rökfri för alltid” till dra ned till 10, 5 cig /dag, rökfri 1 dag etc. Typ D: Sluta utforska, dags att skrida till handling och gå över till planen. Och sist men inte minst! Ambivalenta: ligger på mitten av skalorna ca 4-7: Utforska ambivalensen gärna med specifikt verktyg.

22 Fyra klientprofiler Låg vikt Låg tilltro Låg vikt Hög tilltro
Hög vikt Låg tilltro Hög vikt Hög tilltro

23 1 4 2 3 Ambivalenskorset Inte förändra Förändra Fördelar med beteendet
Fördelar med förändring 1 4 Fördelar Förändringsaxeln Status Quo Axel 2 3 Nackdelar Titta på bilden i bildspelsvy, och klicka igenom de olika momenten. Vad är det du upplever är bra med situationen som den är just nu? Vad är mindre bra med situationen nu? Vilka nackdelar/svårigheter ser du med att göra en förändring? Vad skulle du kunna vinna med att göra en förändring? Vid svår ambivalens gör ett utökat ambivalenskors, tillför ”på kort sikt och på lång sikt” i varje ruta, dvs totalt 8 rutor i utforskningen. Nackdelar med förändring Missnöje med nuet

24 Planning Engagemanget för saken är tillräckligt högt
När förändringsmålet är tydligt När klientens motivation är stark nog, dvs förändringsprat i många olika kategorier

25 Stimulera till åtagande
Vad tänker du nu om det här? Vad blir ditt nästa steg? När skulle det vara rimligt att börja? För vem tänker du berätta om det här? Hur vill du att vi ska följa upp detta? Vad kan/tänker du göra tills nästa gång? Vad kan jag bidra med?

26 Sätta SMARTA (uppnåbara) mål
Specifikt Mätbart Acceptabelt (achievable) Relevant Tidsbestämt


Ladda ner ppt "Grundkurs MI Åhörarkopior"

Liknande presentationer


Google-annonser