Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs MI Åhörarkopior Elin Khokhar Distriktsläkare Folkhälsocentrum & Myrvikens Hälsocentral Jämtlands Läns Landsting Katarina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs MI Åhörarkopior Elin Khokhar Distriktsläkare Folkhälsocentrum & Myrvikens Hälsocentral Jämtlands Läns Landsting Katarina."— Presentationens avskrift:

1 Grundkurs MI Åhörarkopior Elin Khokhar Distriktsläkare Folkhälsocentrum & Myrvikens Hälsocentral Jämtlands Läns Landsting elin.khokhar@jll.se Katarina Lundqvist MI-rådgivare Socionom Nexus östersunds kommun katarina.lundqvist@ostersund.se

2 Motivational Interviewing is a collaborative goal oriented style of communication with particular attention to the language of change. It is designed to strengthen personal motivation for a movement and commitment to a specific goal by......eliciting and exploring the person's own reasons for change within an atmosphere of acceptance and compassion.

3 MI-andan Samarbete Acceptans •Absolut värde •Autonomi •Reflektivt lyssnande •Bekräftelse Framlockande Medkänsla

4 Oförenligt med MI Colaboration, not confrontation • Konfrontation: Bryta ned förnekande, tvinga klienten/patienten att se verkligheten Evocation, not education • Undervisa: Klienten/patienten antas sakna kunskaper, insikter eller förmågor Autonomy, not authoroty • Auktoritet: Tala om för klienten/patienten vad han/hon ska/måste göra

5 Rättningsreflexen • En naturlig tendens att korrigera och lägga tillrätta • Omsorgsreflex? Vill klientens bästa • Riskerar att bli till en ordduell med försvarstal och anklagelser

6 Förändringshjulet Transteoretiska modellen Stages of change Överväger Förberedelser HandlingVidmakthålla Återfall Före övervägande

7 4 processer i samtalet Engaging Focus Evokate Planning

8 Engaging Skapa relation Innan vi börjar med... •...berätta lite om vem du är och vad som är viktigt i ditt liv •...hur känns det att komma hit idag?

9 Grundläggande samtalsmetodik B Bekräfta Ö Öppna frågor R Reflektivt lyssnande S Sammanfatta

10 Bekräfta • Att se och reflektera på det friska i stället för det sjuka • Beröm vs affirmation • Självkänsla vs Självförtroende

11 Öppna frågor Sluten - givet svar -ja, nej, substantiv, tid etc • Är du (inte)…? Har du tänkt…? • Tycker du…? Kan du (inte)…? • Hur många…? Hur länge…? Öppen fråga – svaret är fritt att formulera • Hur kommer det sig att…? Hur tänker du om…? • Vad känner du till om…? Vad vill du göra med…? • Hur skulle det vara att…?

12 Reflektivt lyssnande Reflektivt lyssnande hjälper dig att lyssna för att förstå, hellre än att lyssna för att svara • Papegojreflektion • Enkla reflektioner • Komplexa reflektioner – Dubbelsidiga reflektioner

13 Sammanfatta • Samlande (sånt som hör ihop) • Länkande (med tidigare samtal) • Överbryggande (avslutar ett ämne) Samtalsmelodin • ÖBRRRSÖBRRRSen

14 1.Förändringsmålet är tydligt 2.Flera mål att välja bland 3.Fokus är oklart Focus

15 Meny och Agenda • Avgränsar samtalet • Kan vidga perspektiv och ge fler lösningar • Skapar struktur i samtalet/en • Förebygger motstånd och skapar arbetsallians • Vad ska vi prata om idag? • Görs gemensamt med hen • Hen prioriterar först • Du kan sedan förhandla om dina viktiga delar

16 Alkohol och … hänger samman, är det OK att vi pratar om det? •Sätt ämnet på kartan, och Be om Lov Vad känner du till om…? •Utforska Får jag berätta lite (mer)…? •Erbjud information •Ge neutral, anpassad info Vad/hur tänker/ känner du nu när du hört det här? •Utforska vilket avtryck informationen gjort Informera i dialog U-E-U

17 Evoke Locka fram och öka motivation Det är inte att så ett frö, utan att hitta det som redan finns

18 Förändringsprat InsiktBehovViljaKunna Ta steg Göra

19 Bedöma motivation ”Skalfrågor” • Vikt- Hur viktigt är det för dig att… 1------------------------------------------------------10 • Beredd- Hur beredd/intresserad är du att… 1------------------------------------------------------10 • Egen tilltro- Hur tänker du om din förmåga att… 1------------------------------------------------------10

20 Skalfrågor • Ställ följdfrågor ”nedåt” på skalorna: – ”Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?” • Ställ följdfrågor ”uppåt” på skalorna: – ”Vad skulle behöva hända för att du skulle säga en högre siffra?” • Formulera dig så du lockar fram mer förändringprat!

21 Fyra klientprofiler A Låg vikt, låg tilltro B Låg vikt, hög tilltro C Hög vikt, låg tilltro D Hög vikt, hög tilltro Ambivalenta

22 Fyra klientprofiler Låg vikt Låg tilltro Låg vikt Hög tilltro Hög vikt Låg tilltro Hög vikt Hög tilltro

23 Ambivalenskorset FörändraFörändra Missnöje med nuet Fördelar med förändring Status Quo Axel Nackdelar med förändring Fördelar med beteendet Förändringsaxeln

24 Planning • Engagemanget för saken är tillräckligt högt • När förändringsmålet är tydligt • När klientens motivation är stark nog, dvs förändringsprat i många olika kategorier

25 Stimulera till åtagande • Vad tänker du nu om det här? • Vad blir ditt nästa steg? • När skulle det vara rimligt att börja? • För vem tänker du berätta om det här? • Hur vill du att vi ska följa upp detta? • Vad kan/tänker du göra tills nästa gång? • Vad kan jag bidra med?

26 Sätta SMARTA (uppnåbara) mål • Specifikt • Mätbart • Acceptabelt (achievable) • Relevant • Tidsbestämt


Ladda ner ppt "Grundkurs MI Åhörarkopior Elin Khokhar Distriktsläkare Folkhälsocentrum & Myrvikens Hälsocentral Jämtlands Läns Landsting Katarina."

Liknande presentationer


Google-annonser