Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motiverande samtal Marielle Ryberg leg. psykolog leg. psykoterapeut Handledare in progress 013-4655190

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motiverande samtal Marielle Ryberg leg. psykolog leg. psykoterapeut Handledare in progress 013-4655190"— Presentationens avskrift:

1 Motiverande samtal Marielle Ryberg leg. psykolog leg. psykoterapeut Handledare in progress 013-4655190 marielle.ryberg@psykologpartners.se

2 MI är enkelt men inte lätt 2

3 Vad gör vi ikväll? Kort introduktion till MI - övningar varvat med diskussioner.

4 Hur ser MI ut? MI-Andan PROCESSER Bekräfta Öppna frågor ReflekteraSummera

5 MI-andan •Partnerskap •Acceptans •Medkänsla •Framkallande

6 Processerna i MI Engagemang Fokusering Framkallande Planering

7 MI fungerar genom … Att aktivera individens egen motivation till förändring. Med andra ord Att locka fram motivations- och förändringsprat.

8 MI är INTE… • …en teknik • …ett sätt att lura folk att göra det vi vill att de skall göra • …en enkel beslutsfattning (för och mot) • …lätt att lära sig

9 Samtalsstilar Styrande------------Vägledande-------------Följande 9

10 Fyra sätt att tillämpa principerna - BÖRS • Bekräfta • Öppna frågor • Reflektivt lyssnande • Summera

11 B -Bekräfta • Att förmedla till någon att denne blir sedd som person inte bara som klient • Kommentera saker klienten är intresserad av • Positiv förstärkning • Acceptans: förstå klientens perspektiv utan att döma, kritisera eller skuldbelägga • Förmedla att det klienten upplever är normalt • Visa att du lyssnar

12 Ö - Öppna frågor •Kan inte besvaras med ja eller nej •Har inte ett begränsat antal svarsalternativ •Syftar till att få klienten att prata •Typ av frågor som ger klienten möjlighet att utforska sin situation •I MI används mycket öppna frågor, slutna används för att få specifik info. Ex. Kan du berätta mer om …? Vad tänker du om …? Hur skulle du önska att det var..? Hur blir det här för dig?

13 R - Reflektivt lyssnande • Är en formulering av det klienten sagt eller skulle kunna mena, och uttrycks som ett antagande i stället för en fråga. • Visar att man lyssnar, klienten blir bekräftad, för samtalet framåt • En form av hypotestestning om klienten • Graden av reflektivt lyssnande påverkar graden av motstånd Ex. Enkel reflektion: min mormor gör mig glad – hon gör dig glad Komplex reflektion: en av mina bästa vänner har fått jobb - du skulle gärna vilja vara i samma situation nu

14 S - Summera • Är en form av reflektivt lyssnande • Förstärker förändringsprat • Ger möjlighet att styra: välj ut vad du summerar tillbaka • Använd summering genomgående • Belyser och understryker betydelsen av det som sagts • Hopsamlande summering - summera - och sedan… • Sammanbindande summering - för att få klienten att se samband mellan det som sägs nu och vad som sagts tidigare, förstå ambivalens, använd och inte men. • Övergångssummering - vid byte från ett fokus till ett annat eller för att sammanfatta dagens samtal. Inled med - är det ok att jag sammanfattar, avsluta med - har jag missat något, vill du tillägga något.

15 Ambivalens Om du är ambivalent är du ett steg närmare förändring. 15

16 Ambivalens Jag vill och jag vill inte – en naturlig del av förändringsprocessen ” en rimlig plats att besöka men du vill inte bo där”

17 Ambivalenskorset Fördelar Nackdelar Att fortsätta som vanligtAtt börja med förändring (????????)

18 Diskrepens • Diskrepens mellan mål och status quo är en av de fundamentala drivkrafterna för motivation till förändring. -Om diskrepensen är för liten kanske det inte blir tillräckligt viktigt. -Om diskrepensen är för stor kan den verka utom räckhåll. -Det krävs rimlig självtillit för att genomföra förändring. 18

19 Förberedande förändringsprat •Desire(önskan) •Ability(förmåga) •Reasons(skäl) •Need(behov) Mobiliserande förändringsprat •Commitment(åtagande) •Activation(aktivering) •Taking steps(ta steg)

20 MI-berget Förberedande förändringsprat Mobiliserande förändringsprat Före begrundande Förberedelse Handling

21 Framkalla förändringsprat •Ställa öppna frågor •Se tillbaka (Hur var det innan…?) •Se framåt (Hur skulle du vilja att det såg ut om 5 år?) •Utforska mål och värderingar

22 Svara på förändringsprat •Använda BÖRS •Förändringsprat är ofta inbäddat i samma mening som status quo. Du kan välja att reflektera över förändringsprat.

23 Att svara på status quo-prat • Understryka autonomi • Ominramning • Hålla med, med en twist • För- och nackdelar • Komma upp jämsides

24 Att svara på dissonans • Reflektivt lyssnande • Be om ursäkt • Bekräfta • Skifta fokus

25 Negative practise När samtalsledaren ökar på motstånd 1.Ge order, styra, bestämma över 2.Varna eller hota 3.Ge råd, komma/ge förslag eller komma med lösningar 4.Övertala med logigt, argumentera eller föreläsa 5.Moralisera, predika eller säga åt klienter vad de borde göra 6.Visa att man inte är överens, bedöma, kritisera, klandra 7.Vara överens, godkänna eller berömma 8.Skambelägga, förlöjliga, etikettera 9.Tolka eller analysera 10.Försäkra, sympatisera eller trösta 11.Ifrågasätta 12.Sluta sig, vara distraherad, humoristisk eller byta samtalsämne

26 Att utveckla diskrepans • Två och Två • Berätta om en förändring ni vill göra • Försök att utveckla diskrepans – å ena sidan och å andra sidan ”Vilka är fördelarna med nu?” ”Vilka är nackdelarna?” ”Vilka är nackdelarna med förändring?” ” Vilka är fördelarna?” ”Vad är det värsta som kan hända om k inte gör förändringen?” ”Hur föreställer sig k livet om 5 år om förändring inte görs? 10 år?” ”Om xx inte var ett problem vad skulle k göra då?” ”Vad vill k med sitt liv? Vad är viktigt?” ”När var senast k kände sig nöjd med saker och ting; hur var det då?” Osv…

27 Framkalla tilltro • Du har inte gjort en människa någon tjänst om du fått dem att tro att förändring är angelägen men utom räckhåll • Självtilliten/självkompetensen är en god predikator för framtida förändringar.

28 Framkalla tilltro • Klienten är den viktigaste källan för idéer om hur förändring skall kunna uppnås. • Ställ öppna frågor på vilka svaret är självtillit och följ sedan upp med reflektivt lyssnande, ex; -Hur skulle du kunna genomföra den här förändringen? -Vilka hinder kan du förutse och hur skulle du kunna hantera dem? 28

29 Planering • Exempel; Att samla ihop allt tidigare förändringsprat till en ihopsamlande summering. Ställ sedan en nyckelfråga; -”Så var står du nu?” -”Så, vad tänker du om ….. just nu?” -”Jag undrar vad du skulle kunna bestämma dig för?” 29

30 Att använda skalfrågor • Ett sätt att få grepp om en persons motivation är att använda skalfrågor mellan 0-10. • Vilja till förändring: 0--------------------------------- ------10 • Förmåga till förändring 0---------------------------- ---------10 • Hur viktigt det är just nu 0-------------------------- -----------10

31 Skalfrågor •Hur viktigt är det för dig att göra denna förändringen (0-10)? •Skalfrågan i sig är inte det viktiga utan din följdfråga; -Och varför valde du____ och inte 0 (eller annan lägre siffra än den valda)? Lockar fram förändringsprat.

32 Skalfrågor •OBS! Det fungerar omvänt, du kan framkalla status quo prat!! - Varför valde du 6 och inte 10? •Var försiktig med att använda frågan; -Hur beredd är du att genomföra den här förändringen? Detta då man behöver befinna sig på mobiliserat förändringsprat (CAT) för att det skall fungera väl.

33 Skalfrågor •Annan möjlig fråga; -Vad skulle du behöva för att gå från (lägre siffra) till (högre siffra)? Med denna fråga får du reda på hur förändringen kan bli mer angelägen.

34 Litteraturtips Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Tredje reviderade utgåvan. (2013) Av William Miller & Stephen Rollnick. Motiverande samtal. Praktisk handbok för… (socialt arbete/tandvård/skola/hälso- och sjukvård). Av Barbro Holm Ivarsson. 34

35 Tips på länkar • www.somt.se www.somt.se webbutbildning i motiverande samtal om tobak för vårdpersonal. Hemsidan innehåller interaktiva övningar, kanske något för enkla övningar men de är goda exempel på formuleringar. • http://www.fhi.se/Handbocker/SOMRA/ http://www.fhi.se/Handbocker/SOMRA/ Mycket bra nedskriven text angående MI samt filmer att ta del av. 35

36 – “Människor övertygas i regel bättre av de anledningar de själva kommit fram till, än av dem som kommit till i andras tänkande.” Blaise Pascal, Pensées, (1670)


Ladda ner ppt "Motiverande samtal Marielle Ryberg leg. psykolog leg. psykoterapeut Handledare in progress 013-4655190"

Liknande presentationer


Google-annonser