Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKRIVAR STUGA 2014-09-30. Hållpunkter - Skrivarstuga 2 10 – 11Välkomna ska ni vara Vilka pengar finns att söka? Dalastrategin – Monika Jönsson, RD Europeiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKRIVAR STUGA 2014-09-30. Hållpunkter - Skrivarstuga 2 10 – 11Välkomna ska ni vara Vilka pengar finns att söka? Dalastrategin – Monika Jönsson, RD Europeiska."— Presentationens avskrift:

1 SKRIVAR STUGA 2014-09-30

2 Hållpunkter - Skrivarstuga 2 10 – 11Välkomna ska ni vara Vilka pengar finns att söka? Dalastrategin – Monika Jönsson, RD Europeiska regionalfonden och Interreg Sverige Norge – Eric Boo, RD Europeiska socialfonden – Karin Rosenberg, RD Landsbygdsprogrammet – Erik Köpmans, LstD 11-12Projektens logiska uppbyggnad och horisontella mål Projektlogik – Christina Ehneström, Ehneström Utvärdering AB Jämställdhet, mångfald och miljö för tillväxt – Kirsten Belin, LstD 12-12.45Lunch – OBS 45 minuter

3 Hållpunkter – Skrivarstuga, forts 3 12.45 Samling i lokalen Stora Hyttnäs, introduktion för eftermiddagen Instruktioner Elisabeth Holm, RD 13-15Gruppvisa samtal Fika från kl 14.00 KårebockenRegionalfonden, Interreg och Sociala fonden Eric Boo, RD och Karin Rosenberg, RD Bergsmannen Ansökan och medfinansiering mm. Susanne Andersson Jaako och Joel Norrgo, RD Lilla StötenProjektlogik, utvärdering mm. Christina Ehneström Stora HyttnäsHorisontella mål. Kirsten Belin. Stora HyttnäsLandsbygdsprogrammet. Erik Köpmans.

4 Nästa gång 6 november Träffa Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket för att diskutera ansökningar inom Socialfonds- programmet och programmet Regionala strukturfonden mål 2 Norra Mellansverige. Möjlighet att diskutera och spetsa din projektansökan till socialfonden och regionalfonden. 4

5 Utgångspunkt 5 Smart TillväxtHållbar TillväxtTillväxt för alla Innovation « Innovationsunionen » Koldioxidsnål ekonomi « Ett resurseffektiv Europa » Nya jobb « En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen » Utbildning « Unga på väg » Konkurrenskraftigt näringsliv « En integrerad industripolitik för en globaliserad värld » Fattigdomsminskning « Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning » Ett digitalt samhälle « En digital agenda för Europa » Europa 2020 – lägger grunden

6 6 1:1 medel Dalastrategin EU: Regionala- och sociala fonden, Interreg

7 7

8 8

9 Vision Dalarna möter framtidsutmaningar med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas och finna sin plats. 9

10 10

11 Vägval: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Fokusera på höjd utbildningsnivå och livslångt lärande. Stärka samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Öka deltagandet i arbetslivet. Bredda och fördjupa arbetet med kompetensförsörjning i områden där behov av stor nyrekrytering kan förutses. Uppmärksamma betydelsen av attraktiva arbetsplatser. 11 Betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den allt mer kunskapsbaserade ekonomin.

12 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Utveckla kluster och öppna kunskapsmiljöer Stärk befintliga tillväxtområden och utveckla nya Vidareutveckla tillväxtinsatser för nya och växande företag Stärk forskning och utveckling kopplad till Dalarnas styrkeområden Stimulera nyföretagande och ett långsiktigt entreprenörskap 12 Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga.

13 Vägval: Tillgänglighet och infrastruktur Öka människors rörlighet med kollektivtrafiken som bas. Stödja utvecklingen mot förnybara drivmedel, energieffektiva fordon och ändrade vägvanor. Möta näringslivets behov av ökad transportkapacitet. Skapa förutsättningar för effektiv datakommunikation och främja användningen av tjänster inom informations och kommunikationsteknik. 13 Betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld.

14 Vägval: Livskvalitet och attraktionskraft Förstärk folkhälsoperspektivet för tillväxtarbetet. Skapa utrymme för delaktighet och inflytande samt stimulera utvecklingsinitiativ. Ta till vara mångfald som tillväxtfaktor. Ta vara på kulturen som utvecklingsresurs. Vårda och utveckla natur- och kulturmiljöerna. Utveckla en god och väl fungerande service i hela länet. Öka bostadsbyggandet. 14 Betonar det goda livet och platsens betydelse.

15

16 Innovation och smart specialisering EMC CPC Kunskapsområdet för metalliska material Kunskapsområdet för energi- effektivt samhällsbyggande Handel Kunskapsområdet för innovativ upplevelseproduktion KKN


Ladda ner ppt "SKRIVAR STUGA 2014-09-30. Hållpunkter - Skrivarstuga 2 10 – 11Välkomna ska ni vara Vilka pengar finns att söka? Dalastrategin – Monika Jönsson, RD Europeiska."

Liknande presentationer


Google-annonser