Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industrial Electrical Engineering and Automation ELDRIVET Energirelaterad fordonsforskning 2014 2014-10-09 Sebastian Hall, Lunds Universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industrial Electrical Engineering and Automation ELDRIVET Energirelaterad fordonsforskning 2014 2014-10-09 Sebastian Hall, Lunds Universitet"— Presentationens avskrift:

1 Industrial Electrical Engineering and Automation ELDRIVET Energirelaterad fordonsforskning 2014 2014-10-09 Sebastian Hall, Lunds Universitet sebastian.hall@iea.lth.se

2 Industrial Electrical Engineering and Automation Eldrivet – Generell information Start: 2011-10-01, Slut: 2014-12-31 Huvdstödmottagare samt andra parter i projektet: –Statens energimyndighet –BAE-Systems; Bevi Teknik & Service; e-Power Nordic AB; Inmotion Technologies AB; Lund University; Scania Sweden AB; Volvo cars AB; Volvo Technologies AB. Program: Elektriska drivsystem Stödsumma: 17 999 280 SEK

3 Industrial Electrical Engineering and Automation Eldrivet – Struktur och syfte 7 delprojekt. Syfte: –Förbättra prestanda och livslängd av elektriska drivsystem i fordon. –Ökad samverkan i Sverige inom ämnet. Ämnen: –Kylning. –Test and utvärdering. –Uppdatering om branschtrender. Presentation baserad på lägesrapport från början av året.

4 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 1: Kylning av kraftelektronik i fordon Mål: minska junction temperatur med tre grader. Vätskekylning: –Införande av insats i kylkanalen. –Ökat tryckkraft på krafttransistorerna. –Temperaturen minskar med 8 grader

5 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 1: Kylning av kraftelektronik i fordon

6 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 2.1: Kylning av elmotorer i fordon (Volvo Tech.) Mål: Öka kunskapen om kylning av elektriska maskiner. Part 1: Modellering av kylning och värmetransport. –Inkluderar virvel strömmar, transienta förlopp och temperatur beroende parametrar.

7 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 2.1: Kylning av elmotorer i fordon (Volvo Tech.) Mål: Öka kunskapen om kylning av elektriska maskiner. Del 2: Designa, bygg och testa en elmaskin. –Skall ha 30 % ökad värmetransportförmåga jämfört med en konventionell vattenkyld statormantel. –Fokus på rotorkylning. –En rotor är nästan färdigdesignad.

8 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 2.2: Kylning av elmotorer i fordon (Semcon) Mål: Designa en maskin kyld med transmissionsolja. Olja i rotorn kyler magneterna. 3D och 2D simuleringar samt analytiska beräkningar har utförts.

9 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 3: Kontaktering av kraftelektronik i fordon Mål: Utveckla tekniker som har positiv inverkan på pris, packningsvolym och vikt. Många prototyper har konstruerats. Parametrar som utvärderas: –Storlek, kostnad och produktionsbarhet. –Förslitning på grund av värme, kyla och vibrationer. –Montagebarhets- och duglighetsstudier av strömskenor. –Kontaktering med hjälp av gängpressade skruv.

10 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 3: Kontaktering av kraftelektronik i fordon Mål: Utveckla tekniker som har positiv inverkan på pris, packningsvolym och vikt. Planerat jobb: –Kontaktering mot keramiska och aluminium PCB:er utan hålmontering. –Fjädrade kontakter för termisk expansion. –Lödningsfri PCB kontaktering.

11 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 4: Accelererad provning av elektriska drivsystem Mål: Utveckla metoder för accelererade livslängdsprover. Aspekter som beaktas: –Termisk åldring av isolationssystem. –Termo-mekanisk påverkan på isolationssystem. –Partiella urladdningar. –Temperaturcykling av kraftelektroniska komponenter. –Vibrationer.

12 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 4: Accelererad provning av elektriska drivsystem

13 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 5: Dynamisk provning Mål: Utveckla metod för att karaktärisera elektriska maskiner utan testbänk. –Platsekonomiskt. –Tidsekonomiskt. –Materialekonomiskt.

14 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 5: Dynamisk provning Mål: Utveckla metod för att karaktärisera elektriska maskiner utan testbänk. Accelerera och bromsa maskinen med olika strömmar och utvärdera prestanda i form av: –Flödes- och momentmappar. –Verkningsgradsmappar. –Termisk karaktär.

15 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 6: Hur alternativa halvledarmaterial förändrar fordonsindustrins förutsättningar Mål: Studie kring hur SiC och GaN påverkar förutsättningar för elektriska fordon. –Mässor och konferenser har besökts. –Projektet har uppdaterats om trender inom branschen.

16 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 7: Omriktare med kiselkarbid Konstruera en omriktare för att driva en elektisk motor i laborationsmiljö. Mål: –Minska kylbehovet. –Erhålla samma spänningsrippel på DC sidan med reducerad kapacitans. –5% minskade förluster jämfört med Si. –Identifiera optimal switchfrekvens.

17 Industrial Electrical Engineering and Automation Del 7: Omriktare med kiselkarbid Konstruera en omriktare för att driva en elektisk motor i laborationsmiljö. Status: –Olika transistorer och topologier har testats. –Omvandlare har konstruerats utifrån testresultaten. –Infineon HybridPACK omvandlare har valts som referens för test. –Förlustsimulering som funktion av ström, spänning och frekvens har utförts. –Den konstruerade omvandlaren testas nu och jämförs med HybridPACK.

18 Industrial Electrical Engineering and Automation Tack för mig


Ladda ner ppt "Industrial Electrical Engineering and Automation ELDRIVET Energirelaterad fordonsforskning 2014 2014-10-09 Sebastian Hall, Lunds Universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser