Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRANSIENTA FÖRLOPP Transienta förlopp är upp- och urladdningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRANSIENTA FÖRLOPP Transienta förlopp är upp- och urladdningar."— Presentationens avskrift:

1 TRANSIENTA FÖRLOPP Transienta förlopp är upp- och urladdningar

2 KONDENSATOR

3 Det elektriska fältet  Elektriska kraftlinjer betecknas med  (psi).  D =  / A (kraftlinjer per area, linjernas täthet)    Q

4 Elektriska fältstyrkan b Elektriska fältstyrkan betecknas med E (N/C). b E = F / Q b E = (k*Q) / r 2 ( k = 9*10 9 (N*m 2 )/C 2 )

5 Kapacitans b Kapacitansen betecknas med C (farads, F). b C = Q/U b E = U/d (d = avståndet mellan plattorna)

6 Permittans  Permittans betecknas med  (farads/meter, F/m)   = D/E  Relativ permittans betecknas med  r. b e r = e / e 0 b C = e *(A/d)

7 Uppladdning b Uppladdningen sker till en början snabbt b Avtar när spänningen över kondensatorn närmar sig batteriets polspänning b Då spänningen ökar, sjunker strömmen

8 Uppladdning b Strömmen följer b RC= b Efter 5 är strömmen bara 0,67% av ursprungsströmmen

9 Uppladdning b Fig 10.30 illustrerar

10 Uppladdning b Spänningen över kondensatorn följer b Fig 10.31 illustrerar detta

11 Urladdning b Kurvorna för urladdning har samma form som de för uppladdning och följer ekvationerna

12 Urladdning b Spänningen ändras kontinurligt, strömmen ögonblickligen

13 Urladdning b Om kondensatorn inte var fullt laddad följer urladdningen dessa ekvationer b Där är startvärdet för urladdningsfasen

14 Initialvärden För att räkna ut spänningen över kondensatorn när initialvärdet inte är noll använder man formeln U C = U f +( U i - U f ) e - t /  U C = U f +( U i - U f ) e - t / 

15 Räkneexempel på initialvärde b Uppgift 1 b Hitta det matematiska uttrycket för spänningen över kondensatorn när kretsen är stängd. Kondensatorn i figuren har en initial spänning på 4 V.

16 Fortsättning Räkneex. Uppgift 2 b Uppgift 2 b Hitta det matematiska uttrycket för strömmen under det transitiva förloppet. Kondensatorn i figuren har en initial spänning på 4 V.

17 Fortsättning Räkneex. Uppgift 3 b Uppgift 3 b Skissa kurvan från initialvärde till slutvärde. Kondensatorn i figuren har en initial spänning på 4 V.

18 Ström b Strömmen för en kondensatorkrets är proportionell mot spänningsändringen. b Konstant spänning - ingen ström b Ju snabbare spänningsförändring ju större ström

19 Parallell och seriell koppling b Den totala kapacitansen betecknas med C t b Seriekoppling: 1/C t = 1/C 1 + 1/C 2 + 1/C 3 b Parallellkoppling: C t = C 1 + C 2 + C 3

20 SPOLE

21 Faradays lag om elektromagnetisk induktion b En ledning som förs genom ett magnetiskt fält på så sätt att den skär ett magnetflöde kommer att skapa en induceradspänning över ledaren.

22 Faradays lag b En spole med N varv tråd som placeras i ett fält med fluktuerande flöde kommer inducera en spänning enligt Faradays lag nedan

23 Lenz lag b En inducerad effekt motverkar orsaken till sin egen uppkomst.

24 Inducering b Förmånga för en spole (induktans spole) att motarbeta förändring av ström är ett mått på dess själv-inducering, eller bara inducering b Induktorn är en spole med en kärna där induktansen bestäms av formeln

25 Inducering b Ersätts

26 Inducerad spänning över en spole b Uppstår pga att spolen vill motverka ändringen av strömmen genom den b Spänningens storlek beror på spolens induktans och hur fort strömmen ändras b Ger ekvationen

27 Inkopplingsförlopp av en spole b Snabb ändring av strömmen i början ger hög spänning b Strömmens ändring avtar, spänningen över spolen sjunker och strömmen närmar sig sitt maxvärde b Ger ekvationerna

28 Kortslutningsförlopp av en inkopplad spole b Även här snabb ändring av strömmen, ger stor inducerad spänning b Eftersom spänningen sjunker kommer även strömmen att sjunka b Ger ekvationerna

29 Initialvärden b Uppladdning går ej alltid från 0 till max b Förlopp sker på samma sätt b Går från aktuell ström till maxström

30 Initialvärden I L = I F +  I e -(t/T)  I = (I i -I F ) I L = I F (1-e -(t/T) )

31 Seriella och Parallella spolar b Likadant som resistorer SeriekopplingParallellkoppling

32 Energin i en induktor

33 TILLÄMPNING

34 Bildskärm

35 Oket b Spolens huvudanvändning i bildskärmen är oket b Okets uppgift är att styra elektronstrålen från katoden till skärmen

36 Oket b Elektronstrålen kommer att böja av i önskad höjdriktning beroende på flödets kraft

37 Farligt


Ladda ner ppt "TRANSIENTA FÖRLOPP Transienta förlopp är upp- och urladdningar."

Liknande presentationer


Google-annonser