Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till växelström Grupp 4 Kalle Hagström, Mattias Johansson, Tobias Hellman, Robert Helgesson, Johannes Jansson och Jonas Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till växelström Grupp 4 Kalle Hagström, Mattias Johansson, Tobias Hellman, Robert Helgesson, Johannes Jansson och Jonas Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till växelström Grupp 4 Kalle Hagström, Mattias Johansson, Tobias Hellman, Robert Helgesson, Johannes Jansson och Jonas Johansson

2 Växelström n Oftast sinusvåg n Lättare att transportera, låga förluster n Enklare generatorer n Lättare att transformera

3 Period och frekvens n T = 1 / f n Tidsintervallet det tar för en alternerande våg att genomföra en cykel n f = antal cykler/sekund n Enheten för f är hertz

4 Sinusfunktionen n u = û sin(  t) n u är spänningen vid tiden t n û representerar amplituden n  betecknar vinkelhastigheten (rad/s)

5 Resistor i växelströmskrets n I princip oberoende av frekvensen n Ström-spänning i fas n î = û/R

6 Kondensator n Två metallplattor isolerade ifrån varandra n Kapacitans (F) n Kapacitansen beroende av arean, avstånd och isolering n För DC, laddas upp sen ingen ström

7 Kondensator i växelströmskrets n Kontinuerlig upp- och urladdning n Kontinuerlig ström n Strömmen beroende av C och f

8 Reaktans för kondensatorn n Växelströmsmotstånd, kapacitiv reaktans n Beroende av frekvensen n X c · f = 1 / (2 ·  · C) n Ohms lag, û = X c · î

9 Kondensatorns fasförskjutning n u = û · sin (  · t) n i = î · sin (  · t +  / 2) n Strömmen före spänningen

10 Spolar i växelströmskrets n Kallas även induktor n Induktans (H) n Spänningen över spolen beror av induktansen och frekvensen n u = L · (di/dt)

11 Reaktans för spole n Växelströmsmotstånd, induktiv reaktans n Beroende av frekvensen n X L =  · L n  = 2 ·  · f n X L = û / î

12 Spolens fasförskjutning n u = û · sin(  · t) n i = î · sin (  · t -  / 2) n Strömmen efter spänningen

13 Energisamband för spole n Kontinuerligt utbyte n Ingen värme n Gäller för ren induktor

14 Hej då!


Ladda ner ppt "Introduktion till växelström Grupp 4 Kalle Hagström, Mattias Johansson, Tobias Hellman, Robert Helgesson, Johannes Jansson och Jonas Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser