Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

El- och elektronik. Ohms lag U=R * I U är elektrisk spänning och mäts i Volt R är motstånd och mäts i Ohm I är elektrisk ström och mäts i Ampere.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "El- och elektronik. Ohms lag U=R * I U är elektrisk spänning och mäts i Volt R är motstånd och mäts i Ohm I är elektrisk ström och mäts i Ampere."— Presentationens avskrift:

1 El- och elektronik

2 Ohms lag U=R * I U är elektrisk spänning och mäts i Volt R är motstånd och mäts i Ohm I är elektrisk ström och mäts i Ampere

3 Effektformeln P=U * I P är effekt och mäts i Watt U är elektrisk spänning och mäts i Volt I är elektrisk ström och mäts i Ampere

4 Serie- och parallellkoppling av motstånd R=R 1 +R 2 +R 3 +….. Seriekoppling 1/R = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 + … Parallellkoppling

5 Motstånd ( resistans ) Symbol Enhet ohm Beteckning 

6 Kondensator (kapacitans) Leder växelström men spärrar likström Enheten är Farad

7 Spole ( induktans) Spärrar växelström men leder likström Enheten är Henry

8 Diod Leder ström i en riktning men spärrar i den andra Strömriktning

9 Transistor En liten ström i B styr en stor ström genom K och skapar då en förstärkning

10 Speciella dioder Zenerdiod Lysdiod Solcell

11 Andra elkomponenter Ledning Lampa Batteri Brytare

12 Likriktarbrygga


Ladda ner ppt "El- och elektronik. Ohms lag U=R * I U är elektrisk spänning och mäts i Volt R är motstånd och mäts i Ohm I är elektrisk ström och mäts i Ampere."

Liknande presentationer


Google-annonser