Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektricitet Trådkurs 6

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektricitet Trådkurs 6"— Presentationens avskrift:

1 Elektricitet Trådkurs 6

2 Vad är en atom? Runt varje atom kretsar elektroner som är negativt laddade, och i atomkärnan finns positivt laddade protoner och neutralt laddade neutroner. Bilden visar en modell av grundämnet Helium (He)

3 Vad är ström? Ström är elektroner som rör sig i en ledare.
För att elektronerna ska kunna vandra krävs det att kretsen är sluten. Vattenmodellen Elektriska ledare Isolatorer

4 Ström Elektronerna vandrar från batteriets minuspol till pluspol.
Men man säger att strömmen går från plus till minus. ”Naturen” vill utjämna skillnaden i laddning. Riktningen anges med pil.

5 Ström Ju fler elektroner som rör sig per sekund desto starkare är strömmen. Ström betecknas med bokstaven I Strömstyrka mäts i enheten Ampere (förkortas A). Vattenmodellen: Liter / sekund Ström förbrukas inte i en lampa

6 Ström Växelström är en elektrisk ström som ständigt byter riktning, t.ex. vägguttag Ström som går åt samma håll hela tiden kallas Likström, tex från ett batteri.

7 Spänning Elektrisk spänning är skillnaden i laddning mellan pluspolen och minuspolen Spänning är ett mått på strömkällans förmåga att driva fram elektronerna. Spänning betecknas med bokstaven U Spänning mäts i Volt (V) Vattenmodellen: Pumpen

8 Motstånd/Resistans Olika material leder ström olika bra.
I material som leder ström dåligt har elektronerna svårt att ta sig fram. Det är stort motstånd i materialet. Ett annat ord som man brukar säga istället för motstånd är resistans. Resistansen i en ledare beror på: Tjockleken Längden Materialet Temperaturen Resistansen betecknas med bokstaven R Resistansen mäts i enheten ohm ( Ω ).

9 Sambandet mellan spänning, ström och resistans
Spänning, ström och resistans är beroende av varandra. Om vi ökar spänningen i en krets ökar också strömmen. Om vi minskar resistansen i en krets ökar strömmen. Detta leder fram till……

10 Ohms lag Med hjälp av Ohms lag kan du räkna ut en av enheterna om du vet de två andra. Säkringar Kortslutning

11 Räkna med Ohms lag Spänningen (U) = 9 V Resistansen (R) = 100 Ohm Strömmen (I) = ? I = U/ R I =9 V/ 100 ohm I = 0,09 Ampere

12 Elektriska kretsar Ledare, sladd Batteri Glödlampa Strömbrytare
Elektrisk krets

13 Seriekoppling av lampor
Vid seriekopplade glödlampor delar alla lamporna på spänningen. Skruvar man ur en lampa slocknar alla lampor Adventsljusstake, julgransbelysning Vid seriekoppling delar alla lamporna på spänningen. T.ex. vägguttag = 230V + julgransbelysning med 16 lampor. Varje lampa får 230 V/16 = 14 V Bilden: T.ex. Batteri 1,5V – lamporna delar på spänningen från batteriet och får 0.5 V var Ju fler lampor, desto lägre spänning till varje lampa.

14 Parallellkoppling av lampor
Vid parallellkopplade glödlampor har alla lampor en egen sluten krets med batteriet och båda två får samma spänning. Om man skruvar man ur en lampa fortsätter de andra att lysa. Taklampor i ex klassrummet

15 Seriekoppling av batterier
Spänningen adderas. Två 1,5 volts batterier i en serie ger alltså en spänning på 3 volt Lampan lyser starkt.

16 Parallellkoppling av batterier
Två 1,5 volts batterier parallellt ger en spänning på 1,5 volt Lampan lyser svagare men längre


Ladda ner ppt "Elektricitet Trådkurs 6"

Liknande presentationer


Google-annonser