Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri. Batteriets uppgifter 1. Lagra elenergi (ackumulator) 2. Ge ström (till elsystemet) 3. Spänningsutjämna (hjälpa generatorn)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri. Batteriets uppgifter 1. Lagra elenergi (ackumulator) 2. Ge ström (till elsystemet) 3. Spänningsutjämna (hjälpa generatorn)"— Presentationens avskrift:

1 FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri

2 Batteriets uppgifter 1. Lagra elenergi (ackumulator) 2. Ge ström (till elsystemet) 3. Spänningsutjämna (hjälpa generatorn)

3 Batteriets uppbyggnad  Sex (6) celler (utrymmen)  I varje cell finns: plusplatta (blydioxid, PbO 2 ) plusplatta (blydioxid, PbO 2 ) minusplatta (blysvamp, Pb) minusplatta (blysvamp, Pb) elektrolyt (svavelsyra, H 2 SO 4 ) elektrolyt (svavelsyra, H 2 SO 4 )

4 Plus och minusplattan  Är sammansatta till en plattsats  Plus- och minusplattorna är separerade i cellen  Kemisk reaktion sker i cellen med hjälp av + platta, - platta och elektrolyten

5 Elektrolyt  Elektrolyten i ett fulladdat batteri består av: 26% koncentrerad svavelsyra 74% destillerat vatten

6 12 Volts batteri  En fulladdad cell har en spänning på 2V (2,1V)  Alla 6 cellerna är seriekopplade (+ - + - + -)  6 celler gånger 2V= 12V (12,6V)

7 Hur kontrolleras batteriets kondition?  Det finns flera sätt att kontrollera och underhålla batteriet 1. Mäta densiteten 2. Belastningsprov 3. Batteriladdning

8 Densitet  Batteriets densitet är vikten på elektrolyten i förhållande till vad vatten väger i g/cm 3 eller kg/dm 3  Fulladdat batteri har 1,28g/cm 3  Halvt urladdat batteri har 1,20g/cm 3  Djupt urladdat batteri har 1,10 g/cm 3 Mätresultaten gäller vid +25°C.

9 Hur mäter man densiteten?  Optisk syraprovare (visar alltid exakt densitet oavsett temperaturen)  Aerometer (densiteten varierar beroende av temperatur)

10 Belastningsprov  Batteriets förmåga att lämna hög ström under kort tid (startmotor)  Belastningsprovaren visar om batteriet är: 1. Ok 2. Behöver laddas 3. Dålig kondition 4. Kortsluten (+ och – har kontakt med varandra)

11 Batteriets kapacitet  Mäts i amperetimmar (Ah)  Mått på hur hög ström (A) ett batteri kan lämna under en viss tid (h) tills att det är urladdat  Ah-talet gäller endast vid +25 grader sjunker temperaturen minskar kapaciteten i batteriet

12 Laddning av batterier  Normalladdning- Långtidsladdning: 1. Bästa metoden som ger ett fulladdat batteri 2. 10% av Ah-talet under ca 10-12h  Snabbladdning: 1. Kort tid och hög ström 2. Dålig laddningsmetod= blir ej fulladdat

13 Säkerhet!  Batterier innehåller bly som är farligt för både människan och miljön. Obs! tvätta händerna efter arbete med batterier  Batterier innehåller syra som är frätande  Hög ström som kan ge brännskador  Gasen som bildas vid ett batteri är explosiv

14 Starthjälp 1. Startkablarna kopplas så att batterierna blir parallellkopplade 2. Röd kabel till pluspolerna batterierna 3. Svart kabel till minuspolen på det laddade batteriet och den andra anslutningen till chassiet på det urladdade batteriet

15  Frågor?


Ladda ner ppt "FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri. Batteriets uppgifter 1. Lagra elenergi (ackumulator) 2. Ge ström (till elsystemet) 3. Spänningsutjämna (hjälpa generatorn)"

Liknande presentationer


Google-annonser