Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkomna synpunkter från möte den 1 september med funktionsnedsatta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkomna synpunkter från möte den 1 september med funktionsnedsatta"— Presentationens avskrift:

1 Utredning om information, bokning och biljettförsäljning av kollektivtrafikresor
Inkomna synpunkter från möte den 1 september med funktionsnedsatta Trafikverkets handikappråd Stockholm den 24 september 2014 Åsa Vagland

2 Huvudsyftet med utredningen är att underlätta för resenärer att resa kollektivt.

3 Utredaren ska därför se över tillgång till data från trafikföretagen
möjliggöra system för information, bokning och biljettförsäljning skapa förutsättningar för användarvänliga tjänster vid behov föreslå lagar, regler och föreskrifter

4 Utredaren ska också tillvarata erfarenheter från Storbritannien eller andra relevanta länder bedöma om Linkon AB och eventuella andra funktioner eller resurser inom SJ AB eller dess dotterbolag bör särskiljas för att säkerställa konkurrensneutrala förhållanden Uppdraget ska redovisas 1 okt 2014

5 Syftet med dagens möte Möjliggöra system för information, bokning och biljettsystem – vilka krav/önskemål har funktionsnedsatta? Skapa förutsättningar för användarvänliga tjänster -  vilka krav/önskemål har funktionsnedsatta?

6 Tre huvudutmaningar 22 politiskt styrda, självbestämmande län/regioner
SJ AB:s dominerande ställning Registrering av resenärer, integritetsaspekter, kreditvärdighet

7 Inkomna synpunkter (1) Enade definitioner och riktlinjer mellan länen/regionerna för färdtjänstkort i kollektivtrafiken Gratis eller betala i allmän kollektivtrafik? Assistent åker gratis eller betala? Tillåtna hjälpmedel i kollektivtrafiken Olika funktionsnedsättningar har olika behov.

8 Inkomna synpunkter (2) Kognitiva funktionsnedsättningar ställer särskilda krav på info-, biljett- och betallösningar. Andelen äldre och mer stress ökar kognitiv svikt Lika lösningar: samma begrepp, samma ordning Struktur på webben: använd standarder Möjlighet till hjälp via telefon, hjälpknapp eller manuell service vid fysiska biljettköp.

9 Inkomna synpunkter (3) Information före resan (webbsida eller app)
Fordonstyp på respektive linje/tur: beskriv platsegenskaper, tillgängligheten för ex.vis rullstol Stationsinfo/bytespunkter: hissar, toaletter – gärna mått och fotografier Särskild info vid ombyggnader Realtidsinfo om trasiga hissar och hållplatsutrop Info om hissar och hållplatsutrop som är ur funktion i trafikstörningsrutan Möjlighet att felanmäla hissar via app

10 Inkomna synpunkter (4) Ersättningstrafik ofta inte tillgänglighetsanpassad Information innan om alternativ vid stört läge Möjlighet att prenumerera på information Trafikstörningar, trasiga hissar, utrop Genom app eller SMS före och under resan

11 Utredningen Åsa Vagland Näringsdep, utredare
Christina Kvarnström Vinnova, utredningssekreterare deltid Elisabet Petersson, Rättssekretariatet Näringsdepartementet, jurist

12 Genomförda möten Samtrafiken AB SJ AB X2AB SKL Järnvägsutredningen
Vinnova / Öppna data Trafikverket Kollektivtrafikförvaltningen Västmanland Sveriges bussföretag MTR Linkon AB Region Skåne Chefsmöte Kollektivtrafikförvaltningarna Transportstyrelsen Skånetrafiken Öresundståg Trafikförvaltningen/SL Mälab Svensk kollektivtrafik Viktoriainstitutet VGR Kollektivtrafiksekretariat Västtrafik Trafikanalys Resenärsforum Google Trafiklab, API-experter Veolia, Flygbussarna, Snälltåget Tågoperatörerna Skärgårdsredarna Nettbuss Express Region Gotland Forsler & Stjerna Länstrafiken i Västerbotten TriNorth & United Tickets Personskadeförbundet, RTP DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder InfoSpread Amadeus

13 Aktörer i Storbritannien
ATOC Department for Transport Transport for London Confederation of Passenger Transport UK (CPT) Studieresa juni 2014

14 TACK! Synpunkter? Åsa Vagland 08 405 28 78 0725 76 50 56


Ladda ner ppt "Inkomna synpunkter från möte den 1 september med funktionsnedsatta"

Liknande presentationer


Google-annonser