Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till diskussionspass om indirekt energi Anna Hagerberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till diskussionspass om indirekt energi Anna Hagerberg."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till diskussionspass om indirekt energi Anna Hagerberg

2 Jordbrukets energianvändning i Sverige GWh 0 5000 3500 3000 INDIREKT energianvändning svenska gårdar vid tillverkning insatsvaror DIREKT energianvändning svenska gårdar Källa: Jordbruksverket, 2010 500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

3 Genomsnittligt årligt världsmarknadspris olja i tre scenarios 1980-2035 Källa: Tillväxtanalys, 2012

4 Ett sparat kilo kväve minskar utsläppen mer än en sparad liter diesel 1 liter diesel kg CO 2 e lustgas N 2 O kg CO 2 e koldioxid CO 2 0 1 2 3 4 5 6 7 6 4 2 0 Utsläpp vid tillverkning av 1 kilo mineralgödsel-N respektive utsläpp vid slutanvändning av 1 liter diesel 1 kg BAT mineral- gödsel-N Indirekt energi- användning

5 Växthusgasutsläpp vid produktion av kraftfoder per kg fodermedel

6 Indirekt energianvändning vid foderproduktion (för gården sett) spelar roll Nedan samma bild som förra men utan emissioner i odlingen

7 Frågor att diskutera Hur gör du för att lyfta fram indirekt energi i rådgivningen? Vilka nyckeltal kan vara intressant att följa upp när det gäller indirekt energi? Vad behöver du som rådgivare för att bättre kunna föra in indirekt energi i rådgivningen?


Ladda ner ppt "Introduktion till diskussionspass om indirekt energi Anna Hagerberg."

Liknande presentationer


Google-annonser