Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Brf Fridhem ordinarie föreningsstämma 2012-05-07 Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Brf Fridhem ordinarie föreningsstämma 2012-05-07 Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Brf Fridhem ordinarie föreningsstämma 2012-05-07 Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

2 Tyst minut för styrelseledamoten Björn Henrikson, som avled i vår Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

3 Dagordning 1.Stämmans öppnande 2.Val av ordförande vid stämman 3.Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4.Godkännande av röstlängd 5.Fastställande av dagordningen 6.Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare 7.Fråga om kallelse behörigen skett 8.Styrelsen årsredovisning 9.Revisorernas berättelse 10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12.Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden… 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av revisor och suppleant 16.Val av valberedning 17.Erforderligt val till representation i HSB 18.Motioner 19.Övriga anmälda ärenden 20.Stämman avslutas. Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

4 Årsredovisning Föreningens ekonomi är god Slaggen 1 (2011-12-31) Taxeringsvärde 204.2 Mkr Bokfört värde 74.0 Mkr Lån 32.3 Mkr Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

5 Avgiften oförändrad sedan 2004 +257 -141 +314 +420 +1506 +609 -187 -295 -245 Resultat Tkr Intäkter Tkr Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

6 Kostnaderna fortsatt höga 2011 Tkr Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

7 Räntan ökar från 2010 Vår snittränta 2009 1.9%, 2010 1.9%, 2011 3.2% Status 2012-05-01: Lån Kapitalskuld Ränta Bindning 1. 3 989 7833,62% 3 mån 2. 7 161 3873,62% 3 mån 3. 9 501 0303,61% 1 år 4. 4 000 0003.35% 1 år 5. 8 053 0823,96% 5 år till 2014 Tot 32 705 282 3,7% Vi behöver öka lånen ca 1.5 Mkr för ventilationsprojektet Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

8 Mycket har hänt 2011 Ventilationsprojekt Avloppsrör handlingsplan Ombyggnadskontrakt Besiktning vid försäljning Balkong nr 61 Rökluckor och vajrar bytta Takarmatur i Hyllcenters verkstad Brandtätning av bredbandskablar Dålig asfalt ersatt resp. plattsatt Initierat bättre sopsugskontroll Mögel i källare M4 Dörröppningsknappar mot gården från H85 och H87 iTrim byggt förråd i städrumstrapp Klottersanering Lekbord Cykelrensningar Byte 2 tvättmaskiner Bibliotek i föreningslokalen Plus många mindre… Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

9 Detta händer 2012 Ventilationssystemet klart i sommar Frånluft utan värmeåtervinning, OVK i juni Avloppssystem – prov relining på 2 stammar, senare successiv renovering Dörröppningsknappar K17, K19 och F16 Balkongrost åtgärd i vår Bättringsmålning entréer och ytterdörrar En rosenhagtorn byts mot japansk magnolia Trafikskrivelse Ev. Grannsamverkan Ev. målning källare Ev. stolar och bord i föreningslokalen (Förstudie bergvärme senare) Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

10 Nuvarande styrelse NamnStatusVald Ant. år Kommentar Ulf AlpstenOrdinarie20112 - Rolf AnderssonOrdinarie20102 Omval Nils EricssonOrdinarie20112 - Björn HenrikssonOrdinarie20102 Avliden Christer MörkOrdinarie20102 Omval Lena WästfeltOrdinarie20112 - Mikael SvenskeOrdinarie Väljs av HSB Berith GredenmoSuppleant20102 Omval ordinarie Ferenc MüllerSuppleant20111 Avgår Carina PrinzellSuppleant20111 Omval Camilla BrännforsSuppleant Väljs av HSB Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

11 Valberedningens förslag Förslag till ny ordinarie styrelseledamot, väljs på 2 år Berith Gredenmo Hantverkargatan 85 Förslag till nya styrelsesuppleanter, väljs på 2 år Katarina CederholmHantverkargatan 85 Patrik MoksMitisgatan 4 Förslag till revisorer, väljs på 1 år Arnold RydmanOrdinarieOmval Natalie ZuoSuppleantNyval Förslag till valberedning, väljs på 1 år Harald EdquistSammankallandeOmval Anita ApazidisOmval Somba BajramOmval Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

12 Vi tackar avgående ledamöter Styrelseledamöter Björn Henrikson som avlidit Ferenc Müller pendlar till Malmö Revisorer Jon Nordquist har flyttat från föreningen Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten

13 Vi tackar avgående ledamöter Styrelseledamöter Björn Henrikson som avlidit Ferenc Müller pendlar till Malmö Revisorer Jon Nordquist har flyttat från föreningen Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten


Ladda ner ppt "Välkomna! Brf Fridhem ordinarie föreningsstämma 2012-05-07 Brf Fridhem 2012-05-07 Ulf Alpsten."

Liknande presentationer


Google-annonser