Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma Kl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma Kl"— Presentationens avskrift:

1 Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000
Välkomna till Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma Kl St.Staffans församling Brågarpsvägen 10 Staffanstorp

2 Agenda Årsredovisning 2011 Budget 2012 Ny styrelseledamot (suppleant)
Ändring av stadgar (Val av styrelseledamöter) Ökning av insatser Motioner Car-port projekt Canal Digital uppsägning Städdag och samkväm den 12 maj ! Övrigt

3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Årsmötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justeringsmän Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordningen Styrelsens föredragning av Brf.brågarps- årsredovisning och revisionsberättelse Presentation av budget 2012 Forts.

4 Ekonomiskt resultat 2011 Rörelsens intäkter
Avgiftsintäkter Sek Överl.- pants.avgifter Sek Sek Rörelsens kostnader Driftskostnader Sek Avskrivningar Sek Rörelseresultat Sek Resultat finansiella poster Ränteint. el. Likn. Poster Sek Räntekostn. Lån Sek Resultat före skatt Sek

5 2008 2010 2011 Nyckeltal Resultat -179 797:- 492 339:- 453 549 :-
Resultat : : :- Hyresintäkter per kvm : : :- Lånekostnader per kvm : : :- Räntekostnader per kvm : : :- Bost. Byggn. subv./ kvm : : :- Driftsbudget per kvm : : :- Värmekostn. per kvm : : :-

6 Budget 2012 Avgifter 3 965 313 Parkeringsplatser 16 800
INTÄKTER : Avgifter Parkeringsplatser Överlåtelse o pantsättn.avg Statlig räntesubvention KOSTNADER Staffanstorp Energi nätavg Eon förbrukning Eon Gas Sophämtning renhålning Forts. .

7 Sophämtning recykling 18 000 Sophämtning Sockerbiten 53 000
Renhållning trapphus enl. Avtal Renhållning Rentocil mattor Renhållning Trädgårdsskötsel enl. Avtal Renhållning fönsterputsning Renhållning snöskottning saltn. Mm Hissar serviceavtal Hissar besiktning Hissar övrigt Övr. Kostnader utemiljö Canal Digital Vatten avlopp Staffanstorp Kommun Rep o underhåll fastigheten Försäkrings premie Forts.

8 Fastighetsförvaltning ekon. 55 000
Telefon Jour Arvoden revisor o styrelse Bankostnader Övr avdragsgilla kostnader Räntekostnader Avsättning rep.fond Avskrivning inv Amorterig Res. efter avskr. och amot

9 Beslut omansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och revisorn Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och avtackning av avgående ledamöter Val av revisor Val av valberedning Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag om föreningar eller föreningens stadgar

10 Ändring av stadgar Nuvarande text: § 8 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Nytt förslag Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. För att få kontiniutet i styrelsearbetet så skall ordinarie styrelseledamöterna omväljas på ett respektive två år. Detta innebär att hälften eller vid udda tal närmast högre antal väljs på ett år.

11 Exempel extra insatser
Lån % % : : :- 30% skattereduktion : :- Månadsbelopp :-/mån :-/mån. : :- 30% skattereduktion : :- Månadsbelopp :-/mån :-/mån. Amortering ej medtagen Tillskott till föreningen vid :- ger :- Räntekostnad med 4% ger :- Räntekostnad med 5% ger :- Tillskott till föreningen vid :- ger :- Räntekostnad med 4% ger :- Räntekostnad med 5% ger :- Driftsbudget med en infl. av 3% ger :-

12 Bostadsrättsföreningen Brågarp
Nuvarande styrelse: Ordförande: Kennerth Nilsson Vald 2011 på 1 år Ledamöter: Vanja Larsson Vald 2010 på 2 år Inge Nilsson Vald 2010 på 2 år Tommy Karlsson Vald 2011 på 2 år Jonas Diurlin Vald 2011 på 2 år Suppl. Michael Larsen Vald 2011 på 2 år Valberedningens förslag inför årsstämman 26 april 2012: Ordförande: Kennerth Nilsson Omval på 1 år Ledamöter: Vanja Larsson Omval på 2 år Inge Nilsson Omval på 2 år Jonas Diurlin Avgår i förtid Suppl Michael Larsen ersätter Fyllnadsval på 1 år Tommy Karlsson 1 år kvar på mandat Nyval suppl. Patricia Andersson Fyllnadsval på 1 år Valberedning Kurt Larsson Omval 1 år Anita Börkén Omval 1 år


Ladda ner ppt "Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma Kl"

Liknande presentationer


Google-annonser