Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning."— Presentationens avskrift:

1 Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län

2 Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning mellan kommunerna i länet

3 Utgångsläge Allt kortare vårdtider på sjukhus Allt svårare sjuka vårdas hemma (även unga) Otydlig ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting Beslut hos en huvudman påverkar ofta den andre huvudmannen Helhetssyn över den enskildes problem och behov i vardagen saknas

4 Hemsjukvård - ett förbättringsområde Ca hälften av landstingen och mer än hälften av kommunerna i landet hade redan kommunaliserat Goda exempel: Västra Götaland, Skåne, Kronobergs län m fl

5 Äldrevårdsutredningen SOU 2004:68 Översyn av vård och omsorg efter Ädelreformen 1992 Identifierade flera brister till följd av delat huvudmannaskap för ”hemvården” Föreslog kommunalisering av hemsjukvård inkl rehab, hab och tekniska hjälpmedel (insatser i ffa bostaden)

6 Varför kommunalisera? Fokus på individens behov (socialt o medicinskt) Hålla samman omsorgs- o omvårdnadsinsatser i bostaden till förmån för individen Effekten av att investera i hemsjukvård, rehab, hab och tekniska hjälpmedel i bostaden tillfaller förutom den enskilde också kommunen i form av dämpad ökningstakt av hemtjänst o SÄBO + Lt Parallella organisationer medför ökade kostnader Enkelt förstå vem som gör vad, enkelt få kontakt Tydligt ansvar för helheten Större tydlighet inom landstingets verksamheter

7 Förberedelsearbetet i länet dec 2005 – nov 2007 Gemensam projektorganisation (Lt+K) Gemensam projektledare Politisk styrgrupp (gemensam t o m ) Ledningsgrupp med tjänstemän (gemensam) Arbetsgrupp (gemensam t o m ) Framtagande av underlag (innehåll, ekonomi o avtal)

8 Innehåll/Omfattning Vård i hemmet (medicinska insatser och rehabilitering) Tröskelprincipen T.o.m. sjuksköterskenivå Gäller hela dygnet Gäller oavsett diagnoser Omfattar alla åldrar Avtal om läkarstöd

9 Omfattning 2006 och finansiering Ca vårdbesök i hemmen Ca patienter Ca 135 årsarbetare Finansiering via skatteväxling Utjämning av kostnader mellan kommunerna

10 Förankringsprocess Kontinuerlig avstämning med kommunerna betr innehåll, ekonomi, personal m m: -Stormöten 15 juni 2006, 1-2 mars, 30 maj och 13 sept 2007(presidier i KS, SN/ON, ledande tjm) -Telefonmöten med KS-representanter -Avstämningar i PKN (10 ggr sedan projektstarten) -Kommun-, ekonomi-, personal- social- och omsorgschefer samt MAS och kontaktpersoner

11 Förhandlingar Kommunala förhandlare (utsågs av kommunerna vid stormötet 30 maj 2007 då innehållet i reformen förankrades): -Roland Åkesson, KS-ordf (c), Mönsterås -Bo Bergman, KS-ordf (s), Hultsfred Landstingets förhandlare: - Alf Jönsson, landstingsdirektör 10-tal förhandlingstillfällen (avslutades 26 oktober 2007)

12 Avtalet reglerar Omfattning Avtalstid Parternas ansvar Definitioner och preciseringar beträffande berörda verksamheter Informationsöverföring o vårdplanering Samverkan mellan huvudmännen

13 Uppföljning o utvärdering Ekonomi Personal Ändringar och tillägg Handlingarnas inbördes ordning Överlåtelse av avtal Tvist Avtalets giltighet

14 EKONOMI: 2006 års kostnadsnivå - Komplext p g a att endast delar av verksamheter och tjänster berörs - Grundat på statistik och bedömningar - Resursöverföring till kommunerna motsvarande 106,6 mkr - Motsvarar skatteväxling på 26 öre/skattekrona (landstinget sänker och kommunerna höjer) - Garanterad medelskattekraft 115% för kommunerna o 110% för landstinget gynnar kommunerna, +4 mkr

15 InvånareEk.underlagVäxlad 01-nov-05 lst 2006, tkr skatteintäktDiffKr/invEff.115% Kalmar ,1% ,8% Västervik ,6% ,8% Oskarshamn ,2% ,1% Nybro ,4% ,8% Vimmerby ,7%7 0006,6% Hultsfred ,2%8 5318,0% Mörbylånga ,7%5 7025,3% Mönsterås ,6%6 2935,9% Borgholm ,7%5 5905,2% Emmaboda9 5704,1%8 3317,8% Torsås7 2283,1%4 0563,8% Högsby6 0672,6%4 0213,8% ,0% ,0%

16 Ek.underlagVäxlad skatt,Plus vid lst 2006, tkr26 öreDiff utj. 115%Ny diff Kalmar Västervik Oskarshamn Nybro Vimmerby Hultsfred Mörbylånga Mönsterås Borgholm Emmaboda Torsås Högsby

17 Mellankommunal utjämning, växlingsunderlag tkr 1+4 år Diff Kalmar Västervik Oskarshamn Nybro Vimmerby Hultsfred Mörbylånga Mönsterås Borgholm Emmaboda Torsås Högsby

18 Kostnadsutjämning mellan kommunerna i länet Förslag till lagstöd för mellankommunal kostnadsutjämning i regeringens höstproposition 2007 antogs Utjämningsmodell för länet togs fram Mellankommunal utjämning t o m 2012

19 PERSONAL (verksamhetsövergång) - SKL:s tolkning (de som arbetar 50% eller mer i verksamheten förs över till K med hela sin tjänst enl LAS § 6b)

20 Kommunalisering Förutsatte JA från alla fullmäktige i K o Lt Finansiering genom skatteväxling förutsatte JA från alla fullmäktige i K o Lt Ej möjligt att skjuta upp p g a - hänsyn till berörd personal - nya sparpaket i landstinget Fullmäktigebeslut i november 2007

21 Framgångsfaktorer Gemensam projektorganisation med politisk styrgrupp och arbetsgrupp ”Klara”-perspektivet Uppdraget förtydligades successivt Enades först om innehållet Sedan kostnadsberäkningar Kontinuerligt förankringsarbete!! Politiska viljan höll hela vägen

22 Svårigheter på vägen Lt och K talar olika språk Hemsjukvård var ingen särredovisad verksamhet i landstinget Delar av tjänster, driftskostnader etc Svårt och tidskrävande få fram ekonomiskt underlag Verksamhetsövergång – tolkning och tillämpning

23 Regionförbundet i Kalmar län Landstinget i Kalmar län


Ladda ner ppt "Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning."

Liknande presentationer


Google-annonser