Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning."— Presentationens avskrift:

1 Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län

2 Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning mellan kommunerna i länet

3 Utgångsläge Allt kortare vårdtider på sjukhus Allt svårare sjuka vårdas hemma (även unga) Otydlig ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting Beslut hos en huvudman påverkar ofta den andre huvudmannen Helhetssyn över den enskildes problem och behov i vardagen saknas

4 Hemsjukvård - ett förbättringsområde Ca hälften av landstingen och mer än hälften av kommunerna i landet hade redan kommunaliserat Goda exempel: Västra Götaland, Skåne, Kronobergs län m fl

5 Äldrevårdsutredningen SOU 2004:68 Översyn av vård och omsorg efter Ädelreformen 1992 Identifierade flera brister till följd av delat huvudmannaskap för ”hemvården” Föreslog kommunalisering av hemsjukvård inkl rehab, hab och tekniska hjälpmedel (insatser i ffa bostaden)

6 Varför kommunalisera? Fokus på individens behov (socialt o medicinskt) Hålla samman omsorgs- o omvårdnadsinsatser i bostaden till förmån för individen Effekten av att investera i hemsjukvård, rehab, hab och tekniska hjälpmedel i bostaden tillfaller förutom den enskilde också kommunen i form av dämpad ökningstakt av hemtjänst o SÄBO + Lt Parallella organisationer medför ökade kostnader Enkelt förstå vem som gör vad, enkelt få kontakt Tydligt ansvar för helheten Större tydlighet inom landstingets verksamheter

7 Förberedelsearbetet i länet dec 2005 – nov 2007 Gemensam projektorganisation (Lt+K) Gemensam projektledare Politisk styrgrupp (gemensam t o m 070601) Ledningsgrupp med tjänstemän (gemensam) Arbetsgrupp (gemensam t o m 070601) Framtagande av underlag (innehåll, ekonomi o avtal)

8 Innehåll/Omfattning Vård i hemmet (medicinska insatser och rehabilitering) Tröskelprincipen T.o.m. sjuksköterskenivå Gäller hela dygnet Gäller oavsett diagnoser Omfattar alla åldrar Avtal om läkarstöd

9 Omfattning 2006 och finansiering Ca 230 000 vårdbesök i hemmen Ca 16 000 patienter Ca 135 årsarbetare Finansiering via skatteväxling Utjämning av kostnader mellan kommunerna

10 Förankringsprocess Kontinuerlig avstämning med kommunerna betr innehåll, ekonomi, personal m m: -Stormöten 15 juni 2006, 1-2 mars, 30 maj och 13 sept 2007(presidier i KS, SN/ON, ledande tjm) -Telefonmöten med KS-representanter -Avstämningar i PKN (10 ggr sedan projektstarten) -Kommun-, ekonomi-, personal- social- och omsorgschefer samt MAS och kontaktpersoner

11 Förhandlingar Kommunala förhandlare (utsågs av kommunerna vid stormötet 30 maj 2007 då innehållet i reformen förankrades): -Roland Åkesson, KS-ordf (c), Mönsterås -Bo Bergman, KS-ordf (s), Hultsfred Landstingets förhandlare: - Alf Jönsson, landstingsdirektör 10-tal förhandlingstillfällen (avslutades 26 oktober 2007)

12 Avtalet reglerar Omfattning Avtalstid Parternas ansvar Definitioner och preciseringar beträffande berörda verksamheter Informationsöverföring o vårdplanering Samverkan mellan huvudmännen

13 Uppföljning o utvärdering Ekonomi Personal Ändringar och tillägg Handlingarnas inbördes ordning Överlåtelse av avtal Tvist Avtalets giltighet

14 EKONOMI: 2006 års kostnadsnivå - Komplext p g a att endast delar av verksamheter och tjänster berörs - Grundat på statistik och bedömningar - Resursöverföring till kommunerna motsvarande 106,6 mkr - Motsvarar skatteväxling på 26 öre/skattekrona (landstinget sänker och kommunerna höjer) - Garanterad medelskattekraft 115% för kommunerna o 110% för landstinget gynnar kommunerna, +4 mkr

15 InvånareEk.underlagVäxlad 01-nov-05 lst 2006, tkr skatteintäktDiffKr/invEff.115% Kalmar60 97226,1%21 14119,8%27 7886 6471091 150 Västervik36 52115,6%12 60211,8%16 6444 042111698 Oskarshamn26 25311,2%11 86811,1%11 965974493 Nybro19 7718,4%11 52010,8%9 011-2 509-127376 Vimmerby15 5946,7%7 0006,6%7 1071077299 Hultsfred14 4816,2%8 5318,0%6 600-1 931-133268 Mörbylånga13 3495,7%5 7025,3%6 08438229262 Mönsterås13 1245,6%6 2935,9%5 981-312-24254 Borgholm11 0924,7%5 5905,2%5 055-535-48219 Emmaboda9 5704,1%8 3317,8%4 362-3 969-415184 Torsås7 2283,1%4 0563,8%3 294-762-105137 Högsby6 0672,6%4 0213,8%2 765-1 256-207 118 234 022100,0%106 655100,0%106 65504459

16 Ek.underlagVäxlad skatt,Plus vid lst 2006, tkr26 öreDiff utj. 115%Ny diff Kalmar21 14127 7886 6471 1327 779 Västervik12 60216 6444 0426854 727 Oskarshamn11 86811 96597501598 Nybro11 5209 011-2 509353-2 156 Vimmerby7 0007 107107298405 Hultsfred8 5316 600-1 931277-1 654 Mörbylånga5 7026 084382257639 Mönsterås6 2935 981-312247-65 Borgholm5 5905 055-535218-317 Emmaboda8 3314 362-3 969178-3 791 Torsås4 0563 294-762133-629 Högsby4 0212 765-1 256 113-1 143 106 655 04 392

17 Mellankommunal utjämning, växlingsunderlag 106 655 tkr 1+4 år Diff20082009201020112012 Kalmar6 647-6 647-5 318-3 988-2 659-1 329 Västervik4 042-4 042-3 234-2 425-1 617-808 Oskarshamn97-97-78-58-39-19 Nybro-2 5092 5092 0071 5051 004502 Vimmerby107-107-86-64-43-21 Hultsfred-1 9311 9311 5451 159772386 Mörbylånga382-382-306-229-153-76 Mönsterås-31231225018712562 Borgholm-535535428321214107 Emmaboda-3 9693 9693 1752 3811 588794 Torsås-762762610457305152 Högsby-1 2561 2561 005754502251

18 Kostnadsutjämning mellan kommunerna i länet Förslag till lagstöd för mellankommunal kostnadsutjämning i regeringens höstproposition 2007 antogs Utjämningsmodell för länet togs fram Mellankommunal utjämning t o m 2012

19 PERSONAL (verksamhetsövergång) - SKL:s tolkning (de som arbetar 50% eller mer i verksamheten förs över till K med hela sin tjänst enl LAS § 6b)

20 Kommunalisering 2008-01-01 Förutsatte JA från alla fullmäktige i K o Lt Finansiering genom skatteväxling förutsatte JA från alla fullmäktige i K o Lt Ej möjligt att skjuta upp p g a - hänsyn till berörd personal - nya sparpaket i landstinget Fullmäktigebeslut i november 2007

21 Framgångsfaktorer Gemensam projektorganisation med politisk styrgrupp och arbetsgrupp ”Klara”-perspektivet Uppdraget förtydligades successivt Enades först om innehållet Sedan kostnadsberäkningar Kontinuerligt förankringsarbete!! Politiska viljan höll hela vägen

22 Svårigheter på vägen Lt och K talar olika språk Hemsjukvård var ingen särredovisad verksamhet i landstinget Delar av tjänster, driftskostnader etc Svårt och tidskrävande få fram ekonomiskt underlag Verksamhetsövergång – tolkning och tillämpning

23 Regionförbundet i Kalmar län www.rfkl.se Landstinget i Kalmar län www.ltkalmar.se


Ladda ner ppt "Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Bakgrund Syfte Förberedelsearbetet Förankringsprocess o förhandlingar Avtal, bilagor Beslutsprocess Kostnadsutjämning."

Liknande presentationer


Google-annonser