Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Stockholmsarenan 14 april 2008. 2 Stärkt position som idrotts- och evenemangsstad  Sedan länge identifierat behov av nya arenalösningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Stockholmsarenan 14 april 2008. 2 Stärkt position som idrotts- och evenemangsstad  Sedan länge identifierat behov av nya arenalösningar."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Stockholmsarenan 14 april 2008

2 2 Stärkt position som idrotts- och evenemangsstad  Sedan länge identifierat behov av nya arenalösningar i Stockholm för många olika aktörer –Fler och större evenemang – musik, kultur, nöjen, möten och idrott –Bättre möjligheter för säkra fotbollsmatcher med större publik – i enlighet med UEFAs krav för internationella fotbollsmatcher

3 3 Bakgrund  Utfästelse att ställa mark till förfogande för Hammarby Fotboll och Djurgården Fotboll –Dialog med klubbarna sedan oktober 2006 –Förutsättningarna för ny arena för Djurgården på Storängsbotten utredda under hösten 2007 –Utredning visade i november 2007 på att det finns förutsättningar för ny arena i anslutning till Globenarenorna –Möjliga alternativa lokaliseringar för en arena för Djurgården Fotboll presenterade 31/3 –Stockholms stad har undersökt möjligheten att uppföra och äga en evenemangs- och idrottsarena i Globenområdet som inte belastar skattebetalarna

4 4 Utgångspunkter för ny Stockholmsarena  Samverkan med befintliga arenaanläggningar  Stadsdelsutveckling  Möjlighet till större evenemang – konserter, nöjesarrangemang, hästsport med mera  Större publik vid fotbollsmatcher – samtidigt som publikens och allmänhetens krav på ökad säkerhet uppfylls

5 5 Motiv för ny Stockholmsarena i Globenområdet  Staden har rådighet över lämplig mark  Definierat som prioriterat utvecklingsområde redan 1998  Centralt belägen plats, ett par km från innerstaden  Väl fungerande kollektivtrafik  Etablerat evenemangscentrum ger stordriftsfördelar  Befintliga anläggningar i Globenområdet stärks

6 6 Kriterier för Stockholmsarenan  Kostnadsneutral för skattebetalarna  Bidra till arenaområde i världsklass  Modern och flexibel – användbar för många olika typer av arrangemang  Trygg och familjevänlig  Attraktiv för fotboll – uppfylla UEFAs krav med plats för 30 000 åskådare

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 Investeringskalkyl InvesteringarMarkca 340 miljoner kronor Byggnationca 1,9 miljarder kronor FinansieringFörsäljning av byggrätterca 1,3 miljarder kronor Besparing genom utebliven upprustning av Söderstadion 250 miljoner kronor Upplåningca 700 miljoner kronor KostnaderT ex räntor på upplåning, fastighets- drift och löpande underhåll Beror på detaljutformning Intäkter från den löpande verksamheten T ex biljettintäkter, hyror, och sponsring Beror på detaljutformning Resultat0 kronor eller mer Driftkalkyl

14 14 Kvarstående frågor  Höjd och volym har studerats ingående – analyser av arenans detaljutformning och konstruktionsfrågor kvarstår  Lösningar söks genomgående för att minimera det ekonomiska risktagandet för Stockholms stad  Möjligheterna för kommersiella ytor i anslutning bedöms översiktligt som goda – detaljbedömning kvarstår  Val av samarbetspartner för starkare utvecklingsmöjligheter

15 15 Processen framåt 20082009201020112012 Inriktningsärende vår/sommar PlanprocessByggfasMöjlig invigning Kommunfull- mäktigebeslut


Ladda ner ppt "Presentation av Stockholmsarenan 14 april 2008. 2 Stärkt position som idrotts- och evenemangsstad  Sedan länge identifierat behov av nya arenalösningar."

Liknande presentationer


Google-annonser