Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Idrottshuset i Enköping - egen regi eller samverkan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Idrottshuset i Enköping - egen regi eller samverkan?"— Presentationens avskrift:

1 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Idrottshuset i Enköping - egen regi eller samverkan?

2 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Syftet med kvällens möte •Information, inte politisk diskussion •Samma underlag samtidigt till kommunens politiska partier •Mötet avslutas kl 21.00

3 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Process •Information om process - under våren •Utredning av konsult klar - september •Kunskap och information - pågår •Diskussion och dialog - under hösten •Beslut kommunfullmäktige – tidigast 18 oktober

4 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Organisation Styrgrupp Synnöve Fridén, kommundirektör Per Malmquist, ekonomichef Arne Wåhlstedt, marknadschef Anette Forslund, upphandlingschef Kent Gullberg, chef tekniska förvaltningen Joakim Lundin, fritidschef

5 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Konsultuppdrag •Producera faktaunderlag •Fånga upp synpunkter •Dra slutsatser •Sammanfatta i ett underlag •Samverka med: skolförvaltning, funktionshindrade, pensionärsorganisationer, idrottsföreningar och företag med verksamhet i Idrottshuset •Avslutas september 2011

6 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Syfte med Projekt Idrottshuset •Ännu bättre förutsättningar för motion och idrott för alla kommuninvånare •Stärka folkhälsan brett och för alla •Stärka position som lägerstad. Ökad idrottsturism

7 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Projektets omfattning Projektet omfattar i ett första skede: Idrottshuset simhall ishall fotbollsplaner Omfattningen kan förändras. Klarläggs före eventuell konkurrenspräglad dialog

8 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Projektet och juridiken •Lagstiftning stödjer att projektet genomförs enligt processen kvalitetssäkrad dialog. Kvalitetssäkras just nu.

9 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Grundförutsättningar Egen regiLösning i samverkan MarkBehålls i kommunal ägoKommunen säljer mark eller upplåter som tomträtt. AnläggningarBehålls i kommunal ägoKommunen avyttrar anläggningar genom försäljning. InvesteringarUtförs av kommunen - upphandlas Utförs av kommunens samarbetspartner. DriftAnläggningar ”driftas” av kommunen. Kan läggas ut på entreprenad – upphandlas. Kommunens samarbetspartner avgör hur driften ska ske. Kommersiell verksamhet Kommunen kan inte erbjuda verksamhet som strider med de lagar som gäller. Kommunens samarbetspartner är fri att välja inriktning av verksamhet, så länge den inte strider med partners åtaganden mot kommunen.

10 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Överväganden - investering Egen regiLösning i samverkan Investeringsnivå i projektet Risken bärs av kommunen Risken bärs av samarbetspartnern TidsförhållandenHur en eventuell försening regleras ekonomiskt finns i avtal med entreprenör Hyresavtal reglerar skadestånd till kommunen Fastighetsägaren för risken vidare till entreprenören

11 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Överväganden - drift Egen regiLösning i samverkan Prissättning - besökare - föreningar - företag - försäljning Kommunen har kontroll över prissättning Politiska prioriteringar avgör prissättning inom ramen för de lagar som gäller Prioriteringen kan handla om stöd till föreningar, lägre pris för elever och eventuellt fler grupper Kommunen har liten möjlighet att påverka prissättning utöver det som gäller för prioriterade grupper Kommunen har samma möjlighet att göra politiska prioriteringar av prissättning inom ramen för de lagar som gäller Prioriteringen kan handla om stöd till föreningar, lägre pris för elever och eventuellt fler grupper

12 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Överväganden - drift Skötsel och underhåll Kommunen har handlingsfrihet att kortsiktigt avstå från skötsel och underhåll. Långsiktigt kan detta leda till behov av re- eller nyinvestering Eftersatta anläggningar påverkar besökssiffror och leder till behov av ökad ram Kostnaden för skötsel och underhåll ingår i hyresavtalet som en fast parameter Kommunen har inte handlingsfrihet Eftersatta anläggningar påverkar de kommersiella intäkterna Egen regiLösning i samverkan

13 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Överväganden - nettokostnadseffekt Egen regiLösning i samverkan Parametrar1.Investeringsnivå 2.Avskrivningstid 3.Räntekostnad 4.Driftkostnader 5.Prissättning 6.Volym besökare/brukare 7.Politiska prioriteringar 1.Investeringsnivå 2.Avskrivningstid 3.Räntekostnad 4.Driftkostnader 5.Prissättning G 6.Volym besökare/brukare 7.Kommersiell verksamhet 8.Avkastningskrav

14 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Lösning med samarbetspartner Sammanfattning •Kommunen agerar beställare före och under avtalstiden •Risker hanteras av den mest lämpade. Kommunens riskexponering reduceras i alla faser av projektet •Kommunen följer upp verksamheten löpande, utan krav på motprestation

15 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 forts. Lösning med samarbetspartner •Kommunens hyra sätts bland annat utifrån bedömning av möjlighet till kommersiella intäkter •Så kallade övervinster hanteras utifrån ett vinstdelningssystem •Kommunen har - oavsett regi - möjlighet att skriva avtal om till exempel simundervisning eller rehab

16 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Vad får kommunen för 230 miljoner? Arbetshypotesen är att till exempel följande kan rymmas: Rymlig och välkomnande entré Tre varianter av bastu Familjebad med simhall

17 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 forts. Vad får kommunen för 230 miljoner? •Vattenleklandskap med kaféhörna •Upplevelsedel för hela familjen •Simhall med 25 meter bassäng •Höj- och sänkbar bassäng •Friskvård i eget våningsplan

18 Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 forts. Vad får kommunen för 230 miljoner? •Hoppbassäng med klättervägg •Friskvård •Brottningslokal


Ladda ner ppt "Politisk info om simhallen 26 september 2011 2014-06-29 Idrottshuset i Enköping - egen regi eller samverkan?"

Liknande presentationer


Google-annonser