Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Socialstyrelsen/Landstinget i Värmland/Värmlands kommuner/Region Värmland 09.00 -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Socialstyrelsen/Landstinget i Värmland/Värmlands kommuner/Region Värmland 09.00 -"— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Socialstyrelsen/Landstinget i Värmland/Värmlands kommuner/Region Värmland Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor 09.10 NR demens, medicinska aspekter 09.55 Bensträckare 10.00 NR Demens, omvårdnadsaspekter 10.45 Bensträckare 11.00 Lokala exempel på fungerande organisatorisk samverkan mellan Landstinget och kommunerna inom den värmländska demensvården: - VC i Kil i samverkan med Kils kommun - Fyrkom - Minnesmottagningen i Sunne Frågestund 12.00

2 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
Medicinska prioriteringar Ragnar Åstrand Överläkare Minnesmottagningen Centralsjukhuset, Karlstad Ordförande i Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor Landstinget i Värmland i samarbete med de värmländska kommunerna Medlem i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för NR Demens KE Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

3 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
”Nationella riktlinjer har legitimitet via riksdagsbeslut och är avsedda att utgöra ett tungt vägande beslutsstöd för både politiker och verksamma inom sjukvård/ socialtjänst, vilande på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet!” Socialstyrelsen

4 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
Socialstyrelsens organisation Generaldirektör Hälso- och sjukvårdsavdelning Enhet för Nationella riktlinjer Styrgrupp Projektledningsgrupp Medicinsk faktagrupp Faktagrupp omvårdnad Hälsoekonomisk faktagrupp Referensgrupp Medicinsk prioriteringsgrupp Prioriteringsgrupp omvårdnad

5 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
Prioriteringarnas gradering för varje tillstånd/åtgärd: Rangordning från 1 – 10: 1 har högst prioritet och lägst. ”Icke göra”: Åtgärden förekommer inom demensvården men bör inte tillämpas! FoU: Mera forskning/evidens behövs!

6 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor Landstinget i Värmland i samarbete med de värmländska kommunerna Nuvarande medlemmar i utvecklings- och samverkansgruppen: Ragnar Åstrand, överläkare, Karlstad (ordförande / deltagare i SoS prioriteringsgrupp) Gunnilla Calais, undersköterska, Kristinehamn Ann-Catherine Johansson, distriktsläkare, Sunne Eva Karlsson, Demenssjuksköterska, Karlstad Margareta Kihlander, anhörigrepresentant, Säffle Christina Kvist, kurator, Säffle Kerstin Kåwe, arbetsterapeut, Karlstad Annika Nilsson, MAS, Kil Monica Persson, biståndshandläggare, Arvika Ulrika Svanberg, informatör, Karlstad Lena Tronnler, demenssjuksköterska, Hagfors Samverkande med utvecklingsgruppen för planering av implementeringen av NR Demens: Inger Backman, enhetschef, Karlstad (deltagare i SoS prioriteringsgrupp) Gun-Britt Björevall, Region Värmland (adjungerad) Mona Björn, Region Värmland (adjungerad) Ulla Hiller Eriksson, demenssjuksköterska, Hammarö (f.d. medlem i utvecklingsgruppen) Susanne Forslund, f.d. närsjukvårdschef (adjungerad) Eva Sillén, arbetsterapeut, Säffle (f.d. medlem i utvecklingsgruppen) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

7 Demografi demens Värmland 2010 (2020) Kommun Prevalens (förekomst) Incidens (nya fall/år)
Hela Värmland Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng 5 094 (5 572) 545 169 238 176 306 202 1 324 185 481 95 90 272 337 301 190 1 246 (1 375) 134 39 60 43 42 75 49 326 46 119 23 22 66 83 73 47

8 60-64 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-94 95- 1 % 1,5 %
Prevalens (förekomst) av personer med demenssjukdom Prognos Värmland Åldersgrupp Förekomst 60-64 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-94 95- 1 % 1,5 % 3 % 6 % 13 % 24 % 34 % 45 % 190 257 394 660 1 166 1 388 799 240 175 267 470 694 1 142 1 396 863 297 173 248 491 832 1 219 1 397 888 324

9 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90- år 0,1 %
Incidens = nya fall / år av personer med demenssjukdom Prognos Värmland 2010 – Åldersgrupp Nya fall/år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år år 0,1 % 0,5 % 1 % 1,5 % 3 % 5 % 10 % 19 85 131 165 269 289 288 17 89 157 174 264 290 320 83 163 208 281 333

10 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
Prevention Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör uppmärksamma att fysisk aktivitet och socialt stimulerande aktiviteter kan minska risken för demenssjukdom (prio 3) Hälso- och sjukvården bör uppmärksamma att behandling av högt blodtryck i medelåldern kan minska risken för demenssjukdom (prio 3) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

11 Basal demensutredning
Demensutredning är nödvändig för att ställa korrekt diagnos Diagnos ger förutsättning för planering av adekvat vård och omsorg för personen med demenssjukdom och stöd till dennes anhöriga Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

12 Demens - symtomdiagnos
Långvarig (minst 6 månader) nedgång i en vuxen persons intellektuella förmågor. Minnesstörning. Nedgång i språkliga funktioner, visuospatial förmåga, orientering och/eller praktiska färdigheter. Personlighetsförändring vanlig. Nedsatt förmåga att genomföra vardagliga aktiviteter. Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

13 Demensutredning → Orsaksdiagnos/Demenssjukdom
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

14 Strukturerad anamnes (prio 1)
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

15 Intervju med anhöriga/närstående (prio 1)
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

16 Bedömning av psykiskt och fysiskt tillstånd (prio 1)
Läkarundersökning med särskild inriktning på: Psykiskt status Allmäntillstånd Neurologi Hjärta/Kärl Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

17 Enkla kognitiva test (prio 1)
MMT Klocktest Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

18 Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga (prio 1)
ADL = Aktiviteter i det dagliga livet Personlig vård (P-ADL) Instrumentella/komplexa vardagsaktiviteter (I-ADL) Professionell kompetens: Arbetsterapeuten Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

19 Strukturerad hjärnavbildning med datortomografi (prio 2)
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

20 Blodprovstagning (prio 2)
Prover enligt ”rutin” och individuellt behov Kalcium (albuminkorrigerat eller joniserat) Sköldkörtelfunktionsprover (TSH + f-T4) Homocystein/HCY (markör för vitamin B12- och folsyrebrist) Borrelia- HIV- eller Luesserologi vid klinisk misstanke (prio 1) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

21 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
Utvidgad utredning För personer med kognitiv svikt som genomgått basal utredning där diagnos ej fastställts, bör hälso- och sjukvården tillhandahålla en utvidgad utredning, vilken kan inkludera: Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

22 Neuropsykologiska test (prio 2)
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

23 Strukturerad hjärnavbildning med magnetkamera (MRT) (prio 2)
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

24 Lumbalpunktion (LP) - Analys av ryggmärgsvätska (prio 2)
Biomarkörer för degenerativ demenssjukdom: Total-Tau Fosfo-Tau Beta-Amyloid1-42 Inflammation/Infektion: Celler Intrathekal Ig-produktion Borreliaserologi Barriärskada: Albuminkvot Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

25 Funktionell hjärnavbildning med SPECT (prio 2)
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

26 Demenssjukdomar - orsaksdiagnoser
Alzheimers sjukdom Vaskulära demenser (Kärldemens) Alzheimers sjukdom med vaskulär skada (”Blanddemens”) Frontotemporala demenser (Pann- och tinninglobsdemens) Parkinsons sjukdom med demens Lewybody–demens Alkoholrelaterad demens M.fl. Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

27 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
Information! Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

28 Läkemedelsbehandling mot kognitiv svikt vid Alzheimers sjukdom
Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med kolinesterashämmare mot kognitiva symtom till personer med mild-måttlig Alzheimers sjukdom (prio 2) erbjuda behandling med memantin mot kognitiva symtom till personer med måttlig-svår Alzheimers sjukdom (prio 3) följa upp behandlingen i samband med inställning av dosen och därefter regelbundet, minst en gång per år samt i samband med eventuell utsättning (prio 1) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

29 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
Läkemedelsbehandling mot lindrig kognitiv störning (MCI), Vaskulär demens och Frontotemporal demens Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda kolinesterashämmare för behandling av lindrig kognitiv störning (MCI) (icke-göra) erbjuda kolinesterashämmare eller memantin för behandling av vaskulär demens (icke-göra) erbjuda kolinesterashämmare eller memantin för behandling av frontotemporal demens (icke-göra) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

30 Uppföljning/Utvärdering!
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

31 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

32 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
BPSD Mild demensgrad (MMT > 20p) - Självständigt liv trots intellektuella funktionshinder. - Visst behov av stöd och anpassningsåtgärder, framför allt för att kompensera ett sviktande minne samt motverka försvagad självkänsla och risk för social isolering. BPSD: Ångestreaktioner Sömnstörning Depression Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

33 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
BPSD Måttlig demensgrad (MMT 20-10p) - Klarar att vistas i vanligt boende med stödinsatser. - Omvårdnadssituationen i hemmet sviktar ofta i denna fas → särskilt boende kan behöver övervägas. - Sjukdomsförloppet accelererar och kompliceras av BPSD: Missuppfattningar/Vantolkning av sinnesintryck Vanföreställningar Synvillor Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

34 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
BPSD Svår demensgrad (MMT <10p) - Avancerade intellektuella funktionshinder, stort behov av bistånd och oftast även av särskilt boende för demensvård. Vanliga former av BPSD: Vandring Rop eller annan problematisk repetitiv aktivitet Hamstrande Agitation (uppvarvning, ofta med aggressiv prägel) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

35 Rekommendationer vid beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD)
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör Utreda de bakomliggande orsakerna till symtomen och åtgärda dessa (prio 1) Kartläggning och beskrivning av symtomen, hur de yttrar sig över dygnet samt i vilka situationer och miljöer de uppstår Bedömning av personens möjligheter att få sina basala behov tillfredställda Bedömning av omgivande miljö samt interaktion med personal och närstående Medicinsk utredning inklusive bedömning av psykiskt och fysiskt status Genomgång av läkemedel och utsättning av läkemedel med ogynnsam effekt Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

36 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
Rekommendationer angående läkemedelsbehandling mot beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) Hälso- och sjukvården bör erbjuda SSRI-preparat vid samtidig depression (prio 3) När omvårdnadsinsatser och anpassning av den fysiska miljön visat sig otillräckliga kan prövas: Memantin (Ebixa) vid Alzheimers sjukdom (prio 6) kortverkande bensodiazepin, oxazepam (Sobril) vid oro och ångest (prio 6) antipsykosmedlen risperidon (Risperdal, prio 7) eller haloperidol (Haldol, prio 8) Klometiazol (Heminevrin) under natten (prio 8) antipsykosmedlet quetiapin (Seroquel) till personer med vanföreställningar och hallucinationer vid måttlig till svår Lewybody-demens och Parkinsondemens (prio 9) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

37 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ
Rekommendationer angående läkemedelsbehandling mot beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD), forts. Behandling med bensodiazepiner, antipsykosmedel och klometiazol förutsätter en kort behandlingstid och utvärdering av effekt/bieffekter inom två veckor samt regelbundet ställningstagande till utsättning eller dosminskning Hälso- och sjukvården bör inte behandla med antiepileptika som karbamazepin, valproat, topiramat (icke-göra) Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

38 Ekonomiska konsekvenser av NR Demens
Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ

39 Öppet Forum NR Demens hösten 2010 RÅ


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Socialstyrelsen/Landstinget i Värmland/Värmlands kommuner/Region Värmland 09.00 -"

Liknande presentationer


Google-annonser