Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FN Organisation, utmaningar, problem och nya uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FN Organisation, utmaningar, problem och nya uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 FN Organisation, utmaningar, problem och nya uppdrag

2 Bakgrund Liberalism-teorier om internationella regler och institutioner Nationernas Förbund efter 1a VK: en del av WWilson’s idealism-offer för realpolitik 2a VK-nya försök att förbättra chanserna för nya organisationer-att integrera realpolitikens perspektiv-Säkerhetsrådet

3 Från traditionella till nya roller Suveränitet-icke inblandning-artikel 2(7) av FNs stadga Internationella principer-mänskliga rättigheter-upprätthållande av stater i kris Humanitarisk ingripande Rehabilitering av stater Utvecklingsfrågor Effektivitet i ”global governance”

4 FN-organisation Säkerhetsrådet: Högsta ledning i fall av kris. Från 11 till 15 stater (5 permanenta-vetorätt)- beslut  majoritet. Generalförsamling: resolutioner genom majoritet men inte obligatoriska, debattforum,olika kommissioner Sekretariatet: quasiadministration, initiativstagande för att uppmärksamma farliga situationer, diplomatiska roller Specialiserade organ

5 Suveränitet: utmaningar Olika typ av interventioner: staten kollapsat-medgivande/icke medgivande för en intervention Ifall av angrepp  Säkerhetsrådet ger uppdrag till en/flera statsmedlemmar att intervenera Humanitariska interventioner med eller utan medgivande, konsensus Mjuka interventioner-NGOs. IGOs

6 Säkerhetsrådet: ansvar, funktioner Mandat för att agera i FNs namn Att skicka fredsbevarande styrkor med värd statens samtycke eller ifall av inbordeskrig (i början: inte supermaktens trupper) Att analysera olika krissituationer och hitta konfliktlösnings mekanismer

7 Från gamla till nya roller Fred och säkerhet mellan staterna: Frän enad mandat gemensam befall till mandat Utvecklingsuppgifter i samarbete med regeringar Sociala-tekniska funktioner i samarbete med regeringar Övervakning av mänskliga rättigheterna

8 Rättvisa mellan staterna:nya roller Humanistariskt bistånd Ny utvecklingsagenda Återupprättande av stater efter kriser Bevakning-höjning av standard i flera område Vapenregister Bevakande av knarkrelaterad brottslighet

9 Global governance Problem med samordning-planering Suveränitet/neutralitet Finanser-brist på egna resurser-beroende av staternas god vilja, t.ex USA Verkställande kompetens-legitimitet-konsistens Juridisk övervakning Tillgång till information för att för utse konflikter


Ladda ner ppt "FN Organisation, utmaningar, problem och nya uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser