Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetstidslagen Lokal baskurs 140428 Örebro läns läkarförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetstidslagen Lokal baskurs 140428 Örebro läns läkarförening."— Presentationens avskrift:

1 Arbetstidslagen Lokal baskurs 140428 Örebro läns läkarförening

2 Arbetstid EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) Arbetstidslagen (ATL)
Centralt kollektivavtal - Allmänna Bestämmelser (AB) - Specialbestämmelser för läkare (SB) Lokalt kollektivavtal (LK)

3 Arbetstidslagen Ordinarie arbetstid Arbetspassens längd Rast m m
Dygns- och veckovila Jourtid Övertid Sammanlagd arbetstid Flextid

4 Ordinarie arbetstid (ATL 5 §)
40 tim/helgfri vecka Begränsningsperiod på 12 mån (ÖLL) SB Ordinarie arbetstid kan förläggas 7 – 21. Lokalt kan överenskommas om förändringar

5 Arbetspass (SB) Högst 18 tim om nattvila < 6 tim
Minst halv dags ledighet efter jour Tjänstgöring under jour och beredskap fördelas jämnt mellan läkare

6 Rast, måltidsuppehåll (ATL 16 §)
Rast efter 5 tim Ej arbetstid Bör vara minst 30 min Rast kan bytas mot måltidsuppehåll vid arbete under jour och beredskap = arbetstid

7 Dygnsvila (ATL 13 §) Minst 11 h sammanhängande ledighet/24 h Undantag vid oförutsedda, force majeureliknande, händelser. Avvikelser genom kollektivavtal: Dygnsvilan får förkortas under förutsättning att arbetstagaren tillgodoses motsvarande skyddsvärde.

8 Lokalt avstegsavtal avseende dygnsvila
Minst 11 h dygnsvila i genomsnitt under en vecka Tillfälligt godkänns dygnsvila ner till 8 h Mer än 2 störningar eller >30 min arbetad tid efter kl 23 skall kompenseras Erfarenhet av belastning är grund för planering av ledighet påföljande arbetspass

9 Kompensation Påföljande ordinarie arbetspass
Senast inom 7 dagar (timme för timme) Ledighet direkt på morgonen påföljande arbetspass om störningarna varit av betydande omfattning Uppföljning av kompenserad tid är bas för förändring i planerad ledighet påföljande arbetspass

10 Veckovila (ATL 14 §, AB 13 §) Minst 36 h sammanhängande/7 d
Beredskap räknas här som arbete Helst veckoslut Tillfälligt godtas minst 24 h sammanhängande Dispositiv (sommaren)

11 Jour och beredskap (SB)
Ej oftare än: Jour vart sjunde dygn Beredskap a vart femte dygn Beredskap b vart tredje dygn

12 Jourtid (ATL 6 §) Bunden och passiv tid på arbetsplatsen
(den arbetade tiden skall dras ifrån) Högst 48 h/4 v eller 50 h/mån För beredskap ingen maxgräns

13 Övertid (ATL 7 - 8a §§) Enligt ATL ska all övertid ska registreras
Förs in i Heroma ”Beordrad övertid” för ul och ”Tid mot tid läk” för sl, öl och dl I förhand beordrad eller i efterhand godkänd

14 Övertid (ATL 7 - 8a §§) Enl ATL är den faktiskt arbetade tiden under jour och beredskap antingen ordinarie arbetstid eller övertid Kan beräknas först vid begränsnings-periodens slut efter komputtag Högst 200 h/år Extra övertid högst 150 h/år Kan avtalas bort, men ej > 416 h/år

15 Beräkning av övertid Man räknar ut total arbetstid = ordinarie + faktiskt arbetad tid under jour eller beredskap Från den totala arbetstiden dras kompledighet under samma period I praktiken räknas övertid på 4 v Allt över 160 h är övertid och förs till årssaldot

16 Övertid enl ATL Antal läkare >200 h/år >416 h/år Antal h >200/år 2005 89 20 32366 2006 66 11 22193 2007 60 4 17090 2008 34 1 2360 2009 2010 30 29 2193 4200

17 Sammanlagd arbetstid (ATL 10b §)
Högst 48 h/v i sammanlagd arbetstid i genomsnitt under begränsningsperioden. All ledighet utom semester och sjukfrånvaro räknas bort vid beräkningen av de 48 timmarna. Avvikelser genom kollektivavtal: Begränsningsperioden kan förlängas till som mest 12 månader. Så är det i Örebro län. Det medför max 416 h/år utöver ordinarie arbetstid.

18 Flextid (LK) En möjlighet för arbetstagaren att förskjuta ordinarie arbetstid Flextid kan aldrig falla ut i ekonomisk ersättning Registreras aldrig i övertidssaldo Om övertid registreras parallellt faller flextiden bort. Övertiden mer värd. > +20 h faller bort och > -10 h ger löneavdrag vid avstämningen tre ggr/år


Ladda ner ppt "Arbetstidslagen Lokal baskurs 140428 Örebro läns läkarförening."

Liknande presentationer


Google-annonser