Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2001-05-15MonoKeres AB1 Beslutsstöd i (militär) ledning av nödsituationer Mer om hur officerare hanterar tid, osäkerhet och mer eller mindre våldsam dynamik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2001-05-15MonoKeres AB1 Beslutsstöd i (militär) ledning av nödsituationer Mer om hur officerare hanterar tid, osäkerhet och mer eller mindre våldsam dynamik."— Presentationens avskrift:

1 2001-05-15MonoKeres AB1 Beslutsstöd i (militär) ledning av nödsituationer Mer om hur officerare hanterar tid, osäkerhet och mer eller mindre våldsam dynamik Claes Sundin

2 2001-05-15MonoKeres AB2 Fyra uppgifter Försvara mot väpnat angrepp Hävda territoriell integritet Medverka i internationella insatser Bistå samhället vid svåra påfrestningar

3 2001-05-15MonoKeres AB3 ”Nya krig” (Mary Kaldor) Blandning av krig, organiserad kriminalitet och systematisk kränkning av mänskliga rättigheter Aktörerna är lokala, globala, offentliga, privata Utkämpas i partikulära syften och tillämpar en taktik av terror och destabilisering som bryter mot krigföringens erkända regler Med stöd av en informell, kriminaliserad ekonomi Bemöts med politiska medel på kosmopolitisk nivå

4 2001-05-15MonoKeres AB4 Försvara freden! Hög beredskap att gemensamt med andra kväva kriser i sin linda I första hand svenskt territorium och luftrum samt i vårt närområde Under väldigt olika och föränderliga förutsättningar

5 2001-05-15MonoKeres AB5 Krav på delvis ny förmåga KRIS Konflikt- nivå Tid KRIG

6 2001-05-15MonoKeres AB6 "Kärnan i militär ledning utgörs av samordning av mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa, dynamiska situationer, ofta under stor osäkerhet och tidspress.” (Ur FM Grundsyn ledning 2001)

7 2001-05-15MonoKeres AB7 Manövertänkande Sun Zi: ”Den skickliges strategi…segra utan strid, inta städer utan angrepp och förinta länder utan utdragen kamp.” Träffa där det gör mest ont Stridens Ge: ”Bekämpning, rörelse och skydd” Rörelse röjer, men vapnen måste oftast flyttas före bekämpning

8 2001-05-15MonoKeres AB8 ”The Boundaryless Organization - Breaking Down Organizational Barriers to Competitiveness” by Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick and Steve Kerr from Size to SPEED from Clear separate roles to FLEXIBILITY from Specialization and division of tasks to INTEGRATION from Control of activities to INNOVATION

9 2001-05-15MonoKeres AB9 Network Centric Warfare - NCW “An information superiority-enabled concept of operations that generates increased combat power by networking sensors, decision makers and shooters to achieve shared awareness, increased speed of command, higher tempo of operations, greater lethality, increased survivability and a degree of self-synchronization”

10 2001-05-15MonoKeres AB10 Helt nytt läge Globalisering och internationalisering Media ”Guds öga” Samarbete (EU,WEU, FN, OSSE, PfP) leder till roller och specialisering Samhällets sårbarhet ökar - ”Sök upp krisen innan den söker upp oss” Flexibilitet! Professionella utövare! Håller argumenten för pliktförsvar?

11 2001-05-15MonoKeres AB11 Nya förutsättningar… …ställer delvis andra krav: Kompetens Dialog Kreativitet Integritet Stresstålighet

12 2001-05-15MonoKeres AB12

13 2001-05-15MonoKeres AB13

14 2001-05-15MonoKeres AB14 Beslutsstöd? Chefens vilja Situation Miljö Aktion

15 2001-05-15MonoKeres AB15 Beslutsstöd! Förstå situationen och dess dynamik Göra förståelsen gemensam Minnas Förutse Välja Ofta snabbt besluta och agera Ge order och följa upp Personalsnålt och uthålligt

16 2001-05-15MonoKeres AB16

17 2001-05-15MonoKeres AB17

18 2001-05-15MonoKeres AB18

19 2001-05-15MonoKeres AB19

20 2001-05-15MonoKeres AB20


Ladda ner ppt "2001-05-15MonoKeres AB1 Beslutsstöd i (militär) ledning av nödsituationer Mer om hur officerare hanterar tid, osäkerhet och mer eller mindre våldsam dynamik."

Liknande presentationer


Google-annonser