Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-07Gävle kommun1 “Geodatasamverkan skapar tydligare och enklare hantering i Gävle kommun” Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-07Gävle kommun1 “Geodatasamverkan skapar tydligare och enklare hantering i Gävle kommun” Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun."— Presentationens avskrift:

1 2014-09-07Gävle kommun1 “Geodatasamverkan skapar tydligare och enklare hantering i Gävle kommun” Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun

2 2014-09-07 2 Geodatasamverkan - tillgång till geodata för offentlig sektor

3 3 Havs- och vattenmyndigheten Jordbruksverket Lantmäteriet Länsstyrelserna MSB Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverket Skogsstyrelsen Skolverket Socialstyrelsen SOS Alarm Statens geotekniska institut Statistiska centralbyrån SMHI Svenska kraftnät Trafikverket Transportstyrelsen Boverket Energimarknadsinspektionen Försvarsmakten Kronofogdemyndigheten Nacka tingsrätt Region Halland Region Skåne Rikspolisstyrelsen Sametinget Skatteverket Statens fastighetsverk Svea Hovrätt Trafikanalys Umeå tingsrätt Valmyndigheten Vänersborgs tingsrätt Växjö tingsrätt Östersunds tingsrätt 167 kommuner Parter i Geodatasamverkan

4 Hur får man använda geodata? För att kunna utföra den offentliga uppgiften oavsett organisationsform Inte inom affärsverksamhet Förutsatt att din verksamhets egen information finns i kartan får du Publicera geodata på Internet Sprida tryckt kartprodukt Rätt att vidareupplåta geodata till uppdragstagare/konsult

5 5 Fördelar med Geodatasamverkan ETT avtal Tillgång till stor mängd geodata Rätt att nyttja information när behov uppstår Alltid aktuell information Minskad tid för administration, avtalsförhandlingar, kontroll av rättigheter eller budget Möjlighet att upptäcka och använda mer geodata för att effektivisera fler verksamheter/förvaltningar Rationaliseringseffekter

6 6 Geodataportalen – en ingång för att söka, hitta och titta

7 2014-09-07 7 Frågor och funderingar, ta gärna kontakt med Geodatasekretariatet på Lantmäteriet support@geodata.se 026-63 47 00

8 2014-09-07Gävle kommun8 Avdelningen för geografisk information ansvarar för att all data rörande geodatasamverkan hanteras för hela kommunen. Påbörjat samarbete med Lantmäteriet om att metadata följer med tjänsterna och produkterna I första hand WMS/WMTS tjänster I andra hand laddar vi ner till våra egna databaser Flödeschema har upprättas om hur och när vi tar hem olika geodata Gävle kommuns ambition är att publicera kommunens geodata på Geodataportalen

9 Fastigheter Adresser/Byggnader Kartor Företag Befolkning Personal Grundförutsättningar för kommunalt GIS cXcXcXcX cXcXcXcX

10 Samverkan – Systemintegrering KÄRNAN Kommungemensam information -Befolkning (Befostat) -Adress -Lägenhet -Byggnad -Fastighet (FDB_CX) -Företag -Geodata Gävle Energi Affärssystem Gästrike Återvinnare Affärssystem Samhällsbyggnad Gävle -Byggreda -Miljöreda Barn&Ungdom Procapita - Skolenheter - Elevregister Utbildning&Arbete Verksamhetssystem - Företagsregister - Praktikplatser Omvårdnad OMFALE - Kundregister - Utskick 80 år Gavlegårdarna AB Affärssystem Gästrike Vatten Affärssystem

11 Kommunpaket - Verksamhetspaket Användar- och funktionsstyrt Kommunklient (kommunpaket) KARTOR - Gävle kommun Primärkarta cXKartan Ortofoto - Publika kartor Googlemaps Bingmaps FDB - Adress - Byggnad Boyta Ändamål - Fastighet Ägare Areal BEFO - Statistik Antal Ålder Kön - Personuppgifter FORETAG - Bransch - Anställda PLANER - Gällande Detaljplan - Fastighetsplan - Områdesbestäm. BEHORIGHET(ACL) - Verksamhet - Organisation - Intern - Publik - Geografisk : Kommunklient_ALV Kommunklient_GAV Kommunklient_OCK Kommunpaket 1 Kommunpaket 2 Kommunpaket 3 Kommunpaket 4 Kommunpaket 5 Verksamhetspaket >> Säkerhetspaket Tillämpning-Tillgänglighet-Säkerhet

12 Behörighet - Klient 2014-09-07Gävle kommun12 AD-säkerhetsgrupp - KlientACL - Klient GIS.WEAVE.KLIENT.ENKELKLIENT.E GIS.WEAVE.KLIENT.NORMALKLIENT.N GIS.WEAVE.KLIENT.AVANCERADKLIENT.A GIS.WEAVE.KLIENT.IPADKLIENT.I Enkel klientNormal klient Active Directory, (AD) Active Directory  ACL

13 iKartan - DEMO ikartan.gavle.se Befolkning Fastighet Adress/Byggnad Företag Detaljplan Karta/ortofoto Befolkning Fastighet Adress/Byggnad Företag Detaljplan Karta/ortofoto

14 Demo ikartan http://ikartan.gavle.se http://ikartan.gavle.se 2014-09-0714

15 2014-09-07 Gävle kommun 15

16 2014-09-07 Gävle kommun 16

17 2014-09-07 Gävle kommun 17

18 2014-09-07 Gävle kommun 18

19 2014-09-07Gävle kommun19


Ladda ner ppt "2014-09-07Gävle kommun1 “Geodatasamverkan skapar tydligare och enklare hantering i Gävle kommun” Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser