Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS-samverkan Södertörn 2014 Mathias Rantanen Kart- och mätchef, Haninge kommun Förvaltningsrådet GIS-samverkan Södertörn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS-samverkan Södertörn 2014 Mathias Rantanen Kart- och mätchef, Haninge kommun Förvaltningsrådet GIS-samverkan Södertörn."— Presentationens avskrift:

1 GIS-samverkan Södertörn 2014 Mathias Rantanen Kart- och mätchef, Haninge kommun Förvaltningsrådet GIS-samverkan Södertörn

2

3 Historik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011 2012 Beslut gång- cykelvägnät Samverkansavtal Upphandling SGD Upphandling SGD nr 2 Utredning ruttplanerare Kravspec.. för gemensam GIS- plattform, SGD Gemensam konferens Gemensam vision Kommunvisa handlingsplaner Nykvarn och Nynäshamn ansluter Gemensam handlingsplan Harmoniserade kartor Gemensam utbildning Workshop äldreomsorg Upphandling konsult Första leverans vägnät Ny vision 2013 SGD-införandet påbörjas 2014 VP 2014: Införande SGD Kundenkäter Gemensamma resurser Öppna data Gemensamma avtal Uppdrag gemensam affärsmodell och geodatastrategi alt. organisationsformer

4 Nuläge

5 ” Under år 2015 skall Södertörnskommunerna ha upphandlat och implementerat en gemensam plattform som ger verksamheter och medborgare tillgång till kommunala geodata och kommunala verksamheter tillgång till alla geodata de behöver.” Vision 2015

6 Grundläggande geografiska data (Baskarta, översiktskarta, ortofoton, gång- och cykelvägnät,… Kartdatabasen Kartproduktionsverktyg, analysverktyg, tittskåp Extern webbkarta VA-information, planinformation, parkinformation, skogsinformation, arrenden,… Andra verksamheters system ByggR, Ecos, Focus Detaljplan, VA-banken, Mapinfo, Tekis GATA, LTF, Autocad… FIR Fastighetsinform- ationsregister LV (Lokal vägdatabas) Ingår i upphandlingen som grundfunktioner Optioner Innehållet i upphandlingen

7 Kommunernas 8 systemkartor som ska bli en!

8 Organisation Förvaltningsrådet/ledningsgruppen SGD Förvaltnings- organisation Införande- projektet Leder samverkan, består av chefer eller motsvarande Existerar bara under införandet Annan samverkan Projekt eller arbetsgrupper utanför SGD En varaktig organisation som hanterar frågor kopplade till drift och utveckling av SGD

9 Införandeprojektet Projektorganisation är framtagen och bemannad Införandeprojektledare från Agima upphandlad Projektplan är antagen Workshopar för resp process har genomförts Migreringsarbetet har påbörjats Beräknas vara klart feb/mars 2015

10 Projektorganisation införande SGD Styrgrupp Sanna-Sparr Olivier, Botkyrka Christer Pihl, T-kartor Huvudprojektledare Staffan Kjellman, Agima Biträdande projektledare Peter Lundin,, Agima Projektsamordnare Angela Jarlenfors, Botkyrka Förvaltningsråd/ledningsgrupp Eva Nord, Södertälje Sanna Sparr-Olivier, Botkyrka Mathias Rantanen, Haninge Anders Lindelöf. Huddinge Ola Edström, Nykvarn Lars Norén, Nynäshamn Anders Freeman, Salem Helena Swahn, Tyresö Lokala projektsamordnare Matilda Spångberg, Botkyrka Sven Mårtensson, Haninge Gisela Kurman, Huddinge Erik Persson, Nykvarn Lars Norén, Nynäshamn Anders Freeman, Salem Ebba Löndahl-Åkerman, Södertälje Börje Buss, Tyresö Projektcontroller Henrik Lagerhed, Tyresö Leverantörens projektledning Ola Högberg, Kvadrat Andreas Oxenstierna, T-kartor Daniel Lekberg, Norconsult Astando Jörgen Fredriksson, TDC

11 Rollerna bemannas av Södertörnskommunerna Bemanningen ska rotera mellan Södertörnskommunerna Ordföranderollen i styrgruppen innehas av ordförandekommunens representant i förvaltningsrådet, väljs på årsbasis Förvaltningsorganisationen samfinansieras av Södertörnskommunerna avseende ▪ordförande ▪funktionssamordnare ▪funktionsspecialister (5 st) Förvaltningsorganisationen

12 Frågor?


Ladda ner ppt "GIS-samverkan Södertörn 2014 Mathias Rantanen Kart- och mätchef, Haninge kommun Förvaltningsrådet GIS-samverkan Södertörn."

Liknande presentationer


Google-annonser