Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DV29bis Kommissionens nya rekommendation för godkännande av fordon och delsystem Arbetsmöten 14 nov o 12 dec Kommissionens Rekommendation och Ändring av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DV29bis Kommissionens nya rekommendation för godkännande av fordon och delsystem Arbetsmöten 14 nov o 12 dec Kommissionens Rekommendation och Ändring av."— Presentationens avskrift:

1 DV29bis Kommissionens nya rekommendation för godkännande av fordon och delsystem Arbetsmöten 14 nov o 12 dec Kommissionens Rekommendation och Ändring av direktivets bilaga V och VI

2 Syfte med DV29bis DV29bis och bilaga V och VI ska förklara
Relationerna mellan väsentliga krav, TSD:er, nationella regler, CSM Riskvärdering och aktörernas ansvar vid drift av delsystemet Avsikten och kraven på sökandes EG-kontrollförklaring, den tekniska filen och anmälda organens kontrollintyg. Roller och ansvar under och efter godkännandet. Hantering vid modifieringar av delsystem DV29bis är en ändring av kommissionens rekommendation om godkännande av strukturella delsystem och fordon (2011/217/EU)

3 Processen Processen för godkännande ska harmoniseras
- Processen ska var transparent och oberoende - Vad innebär ett godkännande att ta ett delsystem i bruk? Den sökande ansvarar för att delsystemet uppfyller alla krav dvs. är säkert o driftskompatibelt. Även krav fr. andra lagar ska tas om hand – Sökandens EG-kontrollförklaring ska visa detta. Nobo ansvarar för kontroll mot TSD-krav - Debo ansvarar för kontroll mot nationella krav CSM-granskare ansvarar för koll av ”säker integrering” Säkerhetsmyndighet kontroller att ansökan är komplett Process för godkännande är skild från ≠ processen för drift och underhåll av delsystem Järnvägsföretag ansvarar för drift av fordon Uh-ansvarig enhet ansvarar för underhåll av fordon Infraförvaltare ansvarar för drift o underhåll av infrastruktur

4 § Säker integrering Säker integrering enligt CSM Riskvärdering:
Säker integrering av delsystem ska kontrolleras i samband med godkännande enl. direktivet: Mellan komponenter i ett delsystem Mellan rullande materiel och CCS ombord Mellan infra, energi och CCS mark Gränssnittet Fordon - Infra är regelbaserat, CSM RA krävs inte, men gränssnittet måste visas för typ(er) av infrastruktur Efter godkännande ska CSM Riskvärdering tillämpas av operatören för: Gränssnitt tåg - planerad rutt, JF-ansvar Integration fordon med drift och uh, JF-ansvar Integration infrastruktur med drift och uh, IF-ansvar

5 EG kontrollförklaringen och Tekniska filen
Sökanden ansvarar för EG-kontrollförklaringen Kontrollförklaringen ska ha Referenser till: Nobo-intyg för TSD:er, Debo-intyg för nationella regler, CSM-intyg för säker integrering Intyg enligt andra direktiv t.ex. maskindirektiv, EMC-direktiv (den sista punkten känns fortfarande oklar för oss) Tekniska filen Ska tas fram och förvaltas av den sökanden Nobo ska också ta fram sin tekniska fil avseende sin TSD Säkerhetsmyndigheten ska ha en delmängd av tekniska filen Aktörerna behöver också en delmängd för drift o uh av delsystemet Aktörens fil ska ange driftbegränsningar och uh-plan

6 Processen vid modifiering av delsystem
Det finns 4 nivåer för modifieringar Tekniska filen påverkas inte => Operatörens/innehavarens ansvar Teknisk filen ändras, men ingen ändring av grundparametrar => Nobo-granskning, men inget nytt godkännande Större modifiering => Nobo-granskning av tekniska filen + info till myndighet, TS avgör idag om godkännande krävs, men TSD bör ange tröskelvärden Modernisering el. Ombyggnad, myndigheten kräver nytt godkännande => Nobo-granskning + ny EG-kontrollförklaring för ombyggda parametrar

7 Efter godkännandet Järnvägsföretaget (JF) ansvarar för drift av fordon och tåg JF ska göra riskanalys enl. CSM RA innan han kör ny typ av fordon (t.ex. fordonets begränsningar, utbildning av personal, manualer f drift och uh, koll av kompabilitet med avsedda rutter) Uh-ansvarig enhet (ECM) svarar för fordonens säkra skick (TS övervakar ECM för godsvagnar och JF övervakar ECM för andra fordon) Infrastrukturförvaltaren ansvarar för infrastrukturen och dess säkra skick, han ska inte kontrollera fordon och tåg


Ladda ner ppt "DV29bis Kommissionens nya rekommendation för godkännande av fordon och delsystem Arbetsmöten 14 nov o 12 dec Kommissionens Rekommendation och Ändring av."

Liknande presentationer


Google-annonser