Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förekomst av bakterier och antibiotikaresistens vid kroniska sår Ann Tammelin Avd. för vårdhygien södra Stockholms län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förekomst av bakterier och antibiotikaresistens vid kroniska sår Ann Tammelin Avd. för vårdhygien södra Stockholms län."— Presentationens avskrift:

1 Förekomst av bakterier och antibiotikaresistens vid kroniska sår Ann Tammelin Avd. för vårdhygien södra Stockholms län

2 Vad är kroniska sår? Sår? Duration? Hudlesion! Genes!

3 Genes –Cirkulatoriskt betingade sår Arteriella fotsår inkl. diabetiska Venösa bensår –Kronisk/recidiverande hudsjukdom Atopiskt eksem Psoriasis Sklerodermi –Vårdrelaterade sår Defekt läkning efter ingrepp Tracheostomi, CDK, PEG –Traumatiska sår Defekt läkning

4 Sårstudien i Uppsala län 1996 (Tammelin et al., J Wound Care 1998) Prevalens av kroniska sår Bakterieflora/resistens Antibiotikaanvändning Metod: under tre veckor registrerades alla sårpatienter som hade vårdkontakt. Formulär + odling.

5 Prevalens (Uppsalastudien) Antal/ Antal pat. 100.000 inv. Fot- och bensår 414 144 Trycksår 122 42 Andra sår 174 60

6 Hur vanliga är kroniska sår/hudlesioner i Sverige? Ben- och fotsår – prevalens 0,2 – 1 % dvs. 18.000 – 90.000 personer Atopiskt eksem – uppskattad prevalens 250.000 Psoriasis – prevalens 2-3 % dvs. 270.000 Postoperativa sårinfektioner – ca. 700.000 operativa ingrepp/år i sluten vård, infektionsincidens ca. 5 % dvs. 35.000 SoS och patientföreningar

7 Bakteriekolonisation Den koloniserande bakteriefloran i sår är inte densamma som hudens normalflora. Hud (Ben)sår S. epidermidisS. aureus CorynebacterierColiforma bakterier PropionebacterierEnterokocker PeptokockerBeta-hemolytiska streptokocker

8 Bakterieflora, andel koloniserade sår (%) (Uppsalastudien) Fot- och Andra bensår Trycksår sår S. aureus 55 43 43 E. faecalis 27 32 13 E. faecium 12 1 Enterobacter 83 3 Övr.coliformer 26 43 17 Pseudomonas 7 13 6 GAS 0,50 0,5 Andra -strept. 66 3

9 Venösa bensår (utan infektionstecken) –S. aureus 88 % –E. faecalis 72 % –Enterobacter cloacae 29 % –E. coli 17 % –Ps. aeruginosa 19 % (Hansson 1995)

10 Atopiska eksem –Ffa. S. aureus i lesionerna, hittas hos 80 – 90 % (Breuer 2002, Higaki 1999) Psoriasis –S. aureus 20 – 55 %, mer hos lokalt steroidbehandlade –Beta-hemolytiska streptokocker gr.G 20 % –Gramnegativa stavar 15 % (Aly 1976, Paravina 1989, Flytström 2003)

11 Postoperativa sårinfektioner (CDC, NNIS)

12 Resistens (Uppsalastudien) S. aureus7 % fusidinsyra R Enterokocker5 % ampicillin R Enterobacter75 % inducerbar betalaktamasproduktion Pseudomonas11 % ciprofloxacin R

13 Antibiotikabehandling av fot- och bensårspatienter (Uppsalastudien) Vid studien22 % (91/414) Jfr. förbrukning enl. Apoteket –17,3 DDD/1.000 inv > 65 åå/dag (Svensk läkemedelsstatistik 1995) Vid studien eller inom senaste sex månaderna57 % (238/414)

14 Preparatval (Uppsalastudien) Isoxazolylpenicilliner42 % (38/91) Kinoloner10 % (9/91) Cefalosporiner10 % (9/91) Klindamycin10 % (9/91) Trim-sulfa 4 % (4/91) Övrigt och antibiotika- kombinationer 22 pat.

15 Var antibiotikabehandlingen av ben- och fotsårspatienterna rimlig? (Uppsalastudien) Isoxazolylpenicillin (Heracillin, Diclocil) indikerar ”hud/mjukdelsinfektion” dvs. man bedömde att minst 9% (38/414) hade en behandlingskrävande infektion. Prevalensen av infektion hos alla bensårspatienter ~ 4%; diabetiker ~8%. (Lindholm 1997)

16 Sammanfattning Patogena bakterier finns i en majoritet av kroniska sår/hudförändringar. S. aureus vanligast. Resistensen hos ”sår-bakterierna” speglar det allmänna resistensläget. Patienter med kroniska sår har hög antibiotikakonsumtion. Sannolikt överbehandling – behandla bara vid kliniska infektionstecken. Kroniska sår/hudförändringar genererar många vårdkontakter – stor risk för spridning av bakterier om dålig vårdhygienisk standard.

17 Antibiotika- tryck Spridning av resistenta stammar Selektion av resistenta stammar Infektioner orsakade av resistenta stammar Spridning av resistensgener (plasmid- burna) + dålig vårdhygien ”Spridning av antibiotikaresistens”


Ladda ner ppt "Förekomst av bakterier och antibiotikaresistens vid kroniska sår Ann Tammelin Avd. för vårdhygien södra Stockholms län."

Liknande presentationer


Google-annonser