Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande Seminarium i Göteborg 20050204 Lennart Lundin Kompetenscentrum för schizofreni Psykiatri Sahlgrenska, Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande Seminarium i Göteborg 20050204 Lennart Lundin Kompetenscentrum för schizofreni Psykiatri Sahlgrenska, Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande Seminarium i Göteborg 20050204 Lennart Lundin Kompetenscentrum för schizofreni Psykiatri Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

2 Förutsättningar för gemensamt beslutsfattande Delad maktDelad makt Delad kunskapDelad kunskap RättigheterRättigheter

3 Codes of Good Pratice/ överenskommelser för god professionell verksamhet Verktyg till förverkligandet av Gemensamt Beslutsfattande ?

4 Överenskommelser kan användas till: Ge kunskap om bästa praxisGe kunskap om bästa praxis Ge kunskap om evidensbasen för praxisGe kunskap om evidensbasen för praxis Slå fast rättigheterSlå fast rättigheter Fungera som ”garantisedlar”Fungera som ”garantisedlar” Ge kunskap om professionens skyldigheterGe kunskap om professionens skyldigheter Vara avtal mellan organisationerVara avtal mellan organisationer

5 Från professionella organisationer: Konsensus om state-of-the-art i viss frågaKonsensus om state-of-the-art i viss fråga Nationella riktlinjerNationella riktlinjer Etiska reglerEtiska regler Internationella professionella överenskommelserInternationella professionella överenskommelser Ledaruttalanden i tidskrifterLedaruttalanden i tidskrifter

6 Från sjukvårds- och socialtjänstorganisationer Rättigheter för klient / patient /anhörigRättigheter för klient / patient /anhörig Regler för kvalitetsuppföljningRegler för kvalitetsuppföljning Regler för klagomålshanteringRegler för klagomålshantering

7 Lagar och förordningar: Lagar om sjukvård, socialtjänst, funktionshinderstöd osv.Lagar om sjukvård, socialtjänst, funktionshinderstöd osv. Lagar om yrkesfolks skyldigheter och tillsynLagar om yrkesfolks skyldigheter och tillsyn Regler om tolkning av lagar och förordningarRegler om tolkning av lagar och förordningar Utslag i tillsynsärendenUtslag i tillsynsärenden EU – dokumentEU – dokument Utvärderingar av medicinsk metodikUtvärderingar av medicinsk metodik

8 Politiska uttalanden Prioriteringar och viljedeklarationer från partierPrioriteringar och viljedeklarationer från partier Politiska beslutPolitiska beslut EU - beslutEU - beslut

9 Garantisedel Ger upplysning om vad man som patient / klient och anhörig har rätt att förvänta sigGer upplysning om vad man som patient / klient och anhörig har rätt att förvänta sig Ger upplysning hur man kräver sin rättGer upplysning hur man kräver sin rätt System för tillsynSystem för tillsyn

10 De olika organisationerna har skyldighet att: Upplysa om vilka regler som gällerUpplysa om vilka regler som gäller Följa de reglar som gällerFölja de reglar som gäller Rätta sig efter de tillsynsbeslut som fattatsRätta sig efter de tillsynsbeslut som fattats Då blir dessa överenskommelser och regler verktyg för gemensamt beslutsfattande !

11


Ladda ner ppt "Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande Seminarium i Göteborg 20050204 Lennart Lundin Kompetenscentrum för schizofreni Psykiatri Sahlgrenska, Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser