Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande"— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande
Seminarium i Göteborg Lennart Lundin Kompetenscentrum för schizofreni Psykiatri Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

2 Förutsättningar för gemensamt beslutsfattande
Delad makt Delad kunskap Rättigheter

3 Verktyg till förverkligandet av Gemensamt Beslutsfattande ?
Codes of Good Pratice/ överenskommelser för god professionell verksamhet Verktyg till förverkligandet av Gemensamt Beslutsfattande ?

4 Överenskommelser kan användas till:
Ge kunskap om bästa praxis Ge kunskap om evidensbasen för praxis Slå fast rättigheter Fungera som ”garantisedlar” Ge kunskap om professionens skyldigheter Vara avtal mellan organisationer

5 Från professionella organisationer:
Konsensus om state-of-the-art i viss fråga Nationella riktlinjer Etiska regler Internationella professionella överenskommelser Ledaruttalanden i tidskrifter

6 Från sjukvårds- och socialtjänstorganisationer
Rättigheter för klient / patient /anhörig Regler för kvalitetsuppföljning Regler för klagomålshantering

7 Lagar och förordningar:
Lagar om sjukvård, socialtjänst, funktionshinderstöd osv. Lagar om yrkesfolks skyldigheter och tillsyn Regler om tolkning av lagar och förordningar Utslag i tillsynsärenden EU – dokument Utvärderingar av medicinsk metodik

8 Politiska uttalanden Prioriteringar och viljedeklarationer från partier Politiska beslut EU - beslut

9 Garantisedel Ger upplysning om vad man som patient / klient och anhörig har rätt att förvänta sig Ger upplysning hur man kräver sin rätt System för tillsyn

10 De olika organisationerna har skyldighet att:
Upplysa om vilka regler som gäller Följa de reglar som gäller Rätta sig efter de tillsynsbeslut som fattats Då blir dessa överenskommelser och regler verktyg för gemensamt beslutsfattande !

11


Ladda ner ppt "Överenskommelser för gemensamt beslutsfattande"

Liknande presentationer


Google-annonser