Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet rehabilitering och reumatologi - avd 82.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet rehabilitering och reumatologi - avd 82."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet rehabilitering och reumatologi - avd 82

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet rehabilitering och reumatologi - avd 82 Geriatrisk sektion Reumatologisk sektion Neurologisk sektion Rehabmedicinsk sektion

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 82 M-huset, våning 2  Vårdenheten har som huvudsaklig inriktning rehabilitering  Samarbetskliniker är geriatriska kliniken, neurokliniken, rehabiliteringsmedicinska kliniken och reumatologiska kliniken  Avdelning 82 har totalt 49 vårdplatser; neurosektionen har 16 platser, geriatriska sektionen 12 platser, reumatologiska sektionen 11 platser samt rehabmedicin 10 platser  Medelvårdtiden på hela vårdenheten är 19 vårddygn  Sammanlagt arbetar 75 personer på avdelningen, 35 sjuksköterskor och 40 undersköterskor

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Diagnoser, undersökningar och behandlingar på reumatologen Reumatiod artrit (RA) Systemisk lupus erytematosus (SLE) Polymyalgia reumatika (PMR) Temporalisarterit Myocit Wegerners granulomatos sclerodermi  Cytostatikabehandling  Röntgenundersökningar  Iohexolclearence  Temporalisbiopsi  Muskelbiopsi  Njurbiopsi  Bukfettsbiopsi  Colo/gastroskopi  Hjärteko  Bentäthetsmätning  Spirometri  Bronkoskopi

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Diagnoser, undersökningar och behandlingar på geriatriska sektionen  Höftfraktur  Höftplastik  Knäplastik  Kotkompression  Amputation  Bäckenfraktur  Skelettröntgen  OTA – avgjutning, utprovning av proteser

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Diagnoser, undersökningar och behandlingar på neurologiska sektionen  Stroke  Angiografi  Pareskontroller  FUS undersökning (kontroll av svalgförmågan)  Dopplerundersökning  CT-skalle

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Diagnoser, undersökningar och behandlingar på rehabmedicinska sektionen  Ryggmärgsskador  Hjärnskador  Stroke  CT- skalle  FUS undersökning (kontroll av svalgförmågan)

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sjuksköterskestudenten kan delta i följande uppgifter:  Observera och bedöma patienters tillstånd  Planera, prioritera, genomföra, dokumentera och utvärdera patienters omvårdnad  Hantera och administrera läkemedel  Utföra medicintekniska uppgifter  Delta i den avdelningsspecifika omvårdnaden  Samarbeta tvärprofessionellt

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Medicintekniska uppgifter  Puls, blodtryck, pulsoximetri  Kapillär- och venprovtagning  PVK  Injektion iv, im och sc  KAD  Syrgashantering  EKG  Bladderscan  CVK, subkutan venport, CVD  Sond, PEG

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specifik omvårdnad  Omvårdnad vid stroke  Omvårdnad vid skador i rörelseapparaten  Omvårdnad vid amputation  Omvårdnad vid reumatologiska sjukdomar  Omvårdnad vid hjärn- och ryggmärgsskador  Observation och bedömningar av funktionsförmåga (FIM)  Tvärprofessionella planeringsronder samt vårdplaneringar  Observation och bedömning av fallrisk, trycksår (Norton) samt kost- och vätskeintag  Smärtanalys och behandling


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet rehabilitering och reumatologi - avd 82."

Liknande presentationer


Google-annonser