Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)"— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet HPÖ A-huset våning 2 och 3 På HPÖ vårdas patienter med hudsjukdomar och sår, patienter som genomgår rekonstruerande plastikkirurgi samt patienter med olika öron-näsa-halssjukdomar och tumörkirurgi. HPÖ har 33 platser fördelade på två våningsplan. På våning 2 vårdas patienter från öronkliniken (20vpl). På våning 3 patienter från hudkliniken (5vpl) och plastikkliniken (8 vpl). Sammanlagt är vi c:a 50 personer, undersköterskor och sjuksköterskor.

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vanligt förekommande diagnoser på hud:  Eksem  Läkemedelsdermatoser (erytrodermi, urtikaria)  Psoriasis  Blåsdermatoser (pemfigoid och pemfigus)  Venösa / arteriella bensår  Hydrostatiska sår  Pruritus (klåda)  Scabies

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Undersökningar,behandlingar och operationer på hud:  Hudbiopsi  Dopplerundersökning  Tåtrycksmätning  Angiografi  Konservativ sårvård  Lokalbehandling med steroider  Pumpstövelbehandling  UVB-ljus  Kaliumpermanganatbad  Omslagsbehandling  Kompressionsbehandling, hög- och lågelastisk lindning  Pinch graftoperationer

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vanligt förekommande diagnoser på plastikkliniken  Trycksår  Maligna och benigna hudtumörer  Brännskador  Traumatiska eller posttraumatiska defekter  Hudöverskott buk  Hyperplasia mammae  Missbildningar

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vanliga undersökningar behandlingar och operationer på plastiken:  Dopplerundersökningar  Sentinel node  VAC-behandling  Clinitronsäng / Nimbusmadrass  Lambåer; friade eller stjälkade  Full- delhudstransplantat  Bröstreduktion/ mastopexi  Gynekomasti  Bröstproteser  Bukplastik

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vanliga diagnoser på öron-näsa-hals:  Struma  Cancer och andra tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet  Sväljningsbesvär av olika orsaker  Ansiktstrauman  Käkkirurgiska diagnoser – felställningar, frakturer m m.  Näsblödning  Yrsel  Pseudokrupp  Tonsillbesvär  Bihåleproblem  Nässeptumproblem  Cholesteatom  Kronisk otit

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Behandlingar, undersökningar och operationer på öron-näsa-hals:  Fiberskopering – larynx, bronker,oesofagus + ingrepp laser, dilatation och stentar  Tamponering av näsblödningar  Myringoplastik  Septumdeviation  Tonsillektomi  Parotidectomi  Hemithyroidectomi  Bortopererande av tumör och rekonstruktion med lambåer, fria eller stjälkade  Elektrokemoterapi EPT för behandling av lokaliserad cancer  Fotokemi för behandling av lokaliserad cancer  Utredning av nyupptäckt cancer - onkologrond

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sjuksköterskestudenten kan delta i följande uppgifter :  Observera och bedöma patienters tillstånd  Planera, prioritera, genomföra, dokumentera och utvärdera patienters omvårdnad  Hantera och administrera läkemedel  Utföra medicintekniska uppgifter  Delta i den avdelningsspecifika omvårdnaden  Samarbeta tvärprofessionellt

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Medicinsk tekniska uppgifter  Kontroll av puls, blodtryck och pulsoximetri  Kapillär- och venprovtagning  PVK  Central venkateter (CVK)  Injektion iv, im och sc  Blodhantering  Nutritionspump  Bladder-Scan  EKG  EDA  PCA  Sugning av övre och nedre luftvägar

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specifik omvårdnad hud:  Omvårdnad vid hudsjukdomar  Sårvård  Smörjteknik  Hög- och lågelastisk lindning  Nortonbedömning  Bad- och ljusbehandling

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specifik omvårdnad plastik:  Pre- och postoperativ vård  Sårvård  Smärtlindring  Mobilisering/immobilisering  Dränagebehandling  Suturtagning  Stomivård  Omvårdnad vid brännskada  Omvårdnad av patient med sängläge

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specifik omvårdnad öron-näsa-hals:  Pre- och postoperativ omvårdnad  Omvårdnad vid lambåoperationer  Omvårdnad av tracheostomerade patienter  Omvårdnad av laryngektomerade patienter  Munvård  Smärtlindring  Sond och sondnäring

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårterminen 2009 Anna Brynmark AKA (adjungerad klinisk adjunkt) HPÖ, avd. 49 Minicall: 0746- 400 442


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)"

Liknande presentationer


Google-annonser