Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)"— Presentationens avskrift:

1 Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)

2 Vårdenhet HPÖ A-huset våning 2 och 3
På HPÖ vårdas patienter med hudsjukdomar och sår, patienter som genomgår rekonstruerande plastikkirurgi samt patienter med olika öron-näsa-halssjukdomar och tumörkirurgi. HPÖ har 33 platser fördelade på två våningsplan. På våning 2 vårdas patienter från öronkliniken (20vpl). På våning 3 patienter från hudkliniken (5vpl) och plastikkliniken (8 vpl). Sammanlagt är vi c:a 50 personer, undersköterskor och sjuksköterskor.

3 Vanligt förekommande diagnoser på hud:
Eksem Läkemedelsdermatoser (erytrodermi, urtikaria) Psoriasis Blåsdermatoser (pemfigoid och pemfigus) Venösa / arteriella bensår Hydrostatiska sår Pruritus (klåda) Scabies

4 Undersökningar,behandlingar och operationer på hud:
Hudbiopsi Dopplerundersökning Tåtrycksmätning Angiografi Konservativ sårvård Lokalbehandling med steroider Pumpstövelbehandling UVB-ljus Kaliumpermanganatbad Omslagsbehandling Kompressionsbehandling, hög- och lågelastisk lindning Pinch graftoperationer

5 Vanligt förekommande diagnoser på plastikkliniken
Trycksår Maligna och benigna hudtumörer Brännskador Traumatiska eller posttraumatiska defekter Hudöverskott buk Hyperplasia mammae Missbildningar

6 Vanliga undersökningar behandlingar och operationer på plastiken:
Dopplerundersökningar Sentinel node VAC-behandling Clinitronsäng / Nimbusmadrass Lambåer; friade eller stjälkade Full- delhudstransplantat Bröstreduktion/ mastopexi Gynekomasti Bröstproteser Bukplastik

7 Vanliga diagnoser på öron-näsa-hals:
Struma Cancer och andra tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet Sväljningsbesvär av olika orsaker Ansiktstrauman Käkkirurgiska diagnoser – felställningar, frakturer m m. Näsblödning Yrsel Pseudokrupp Tonsillbesvär Bihåleproblem Nässeptumproblem Cholesteatom Kronisk otit

8 Behandlingar, undersökningar och operationer på öron-näsa-hals:
Fiberskopering – larynx, bronker,oesofagus + ingrepp laser, dilatation och stentar Tamponering av näsblödningar Myringoplastik Septumdeviation Tonsillektomi Parotidectomi Hemithyroidectomi Bortopererande av tumör och rekonstruktion med lambåer, fria eller stjälkade Elektrokemoterapi EPT för behandling av lokaliserad cancer Fotokemi för behandling av lokaliserad cancer Utredning av nyupptäckt cancer - onkologrond

9 Sjuksköterskestudenten kan delta i följande uppgifter :
Observera och bedöma patienters tillstånd Planera, prioritera, genomföra, dokumentera och utvärdera patienters omvårdnad Hantera och administrera läkemedel Utföra medicintekniska uppgifter Delta i den avdelningsspecifika omvårdnaden Samarbeta tvärprofessionellt

10 Medicinsk tekniska uppgifter
Kontroll av puls, blodtryck och pulsoximetri Kapillär- och venprovtagning PVK Central venkateter (CVK) Injektion iv, im och sc Blodhantering Nutritionspump Bladder-Scan EKG EDA PCA Sugning av övre och nedre luftvägar

11 Specifik omvårdnad hud:
Omvårdnad vid hudsjukdomar Sårvård Smörjteknik Hög- och lågelastisk lindning Nortonbedömning Bad- och ljusbehandling

12 Specifik omvårdnad plastik:
Pre- och postoperativ vård Sårvård Smärtlindring Mobilisering/immobilisering Dränagebehandling Suturtagning Stomivård Omvårdnad vid brännskada Omvårdnad av patient med sängläge

13 Specifik omvårdnad öron-näsa-hals:
Pre- och postoperativ omvårdnad Omvårdnad vid lambåoperationer Omvårdnad av tracheostomerade patienter Omvårdnad av laryngektomerade patienter Munvård Smärtlindring Sond och sondnäring

14 AKA (adjungerad klinisk adjunkt)
Vårterminen 2009 Anna Brynmark AKA (adjungerad klinisk adjunkt) HPÖ, avd. 49 Minicall:


Ladda ner ppt "Vårdenhet hud, plastik och öron (HPÖ)"

Liknande presentationer


Google-annonser