Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingiäld Hafström, spesak, 2004

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingiäld Hafström, spesak, 2004"— Presentationens avskrift:

1 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
REUMATOLOGI Medicinsk programberedning 3 20 april 2004 Regionalt vårdprogram för RA Årsrapport 2003 Utdrag ur 3S- utredningen Ingiäld Hafström, spesak, 2004

2 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
Osteoporos Artros ReumatoidArtrit RA Fibromyalgi SLE Bechterew JCA 10 20 30 40 50 60 70 80 Ingiäld Hafström, spesak, 2004

3 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
Reumatoid artrit - RA Ingiäld Hafström, spesak, 2004

4 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
RA- ny kunskap Tidig behandling, terapeutiskt fönster Biologiska läkemedel Ingiäld Hafström, spesak, 2004

5 Vårdprogram RA- Riktlinjer
Tidig specialistkontakt, inom 1 månad från misstanke om diagnosen Diagnostik Behandling, inom 3 månader från debut Inflammations- och funktionskontroll Etablerat samarbete med andra organspecialister Väl fungerande vårdkedja mellan specialist och primärvård Ingiäld Hafström, spesak, 2004

6 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
Riktlinjer, forts Allmänläkare PAL när RA sjukdomen befinner sig i lugnt skede Reumakirurgi, regelbundna konferenser Rehabilitering, integrerad och målstyrd Ingiäld Hafström, spesak, 2004

7 Vårdprogram RA- strukturkvalitet
Ansvarig läkare: specialistkompetent reumatolog Antal reumatologer 5/ inv Specialkunniga sjuksköterskor Reumateam Öronmärkta vårdplatser, slv, dv Ingiäld Hafström, spesak, 2004

8 Vårdprogram RA- Processkvalitet
Deltagande i nationella kvalitetsregister Deltagande i uppföljningssystem för nya läkemedel Diagnostik och behandling enligt vårdprogram Väntetider Samarbeten Rutiner Ingiäld Hafström, spesak, 2004

9 Vårdprogram RA- Kvalitetsindikatorer
Omhändertagande av misstänkt RA Rutin för omhändertagande Väntetid till specialist Sjukdomsduration Andel pat som insätts på DMARD Sjukdomsaktivitet efter 6 och 12 mån ADL-funktion efter 6 och 12 månader Ingiäld Hafström, spesak, 2004

10 Vårdprogram RA- Kvalitetsindikatorer
Behandling med biologiska läkemedel Rutin för att ge dessa läkemedel Andel patienter som får dessa läkemedel Sjukdomsaktivitet efter 6 och 12 månader ADL funktion efter 6 och 12 månader Ingiäld Hafström, spesak, 2004

11 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005
Patienter med misstänkt eller nydebuterad reumatoid artrit (RA) skall ha rätt till bedömning av reumatologspecialist inom 1 månad från det att misstanken väckts och därmed remiss anlänt till specialistenheten Ingiäld Hafström, spesak, 2004

12 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005
2. Patienter med känd RA skall ha rätt till bedömning av reumatologspecialist inom 3 månader från det att inflammatoriska aktiviteten blivit förhöjd. Ingiäld Hafström, spesak, 2004

13 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005
3. Patienter med RA där man beslutat om proteskirurgi, skall kunna få den utförd inom 3 månader. Denna skall dock utföras vid enhet där man har erfarenhet av att operera RA patienter. Ingiäld Hafström, spesak, 2004

14 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005
4. Patienter i behov av rehabilitering i heldygnsvård skall få tillgång till sådan minst 4 veckor per 24-månadersperiod. Denna typ av rehabilitering ges idag fra på Spenshult och som klimatvård. För att återkommande rehabilitering enligt garantin skall kunna beviljas måste en rehabiliteringsplan upprättas Ingiäld Hafström, spesak, 2004

15 Organisatoriska konsekvenser
Allt fler RA patienter följs upp av specialist Utökad verksamhet till specialist-klinikerna, vårdkedjan Paramedicinska resurser vid specialist-enheterna för teamverksamhet ST-utbildning Koppling till KI-uppdraget/undervisning-forskning Ingiäld Hafström, spesak, 2004

16 Årsrapport Reumatologi 2003
Behovet av reumatologisk specialistvård har ökat Antalet öppenvårdsbesök har ökat men ändå ej nått beställningar pga. Kostnadsjakt RA patienter i södra länsdelen färre besök än i norra, 19,5 resp 23,7 / inv Ingiäld Hafström, spesak, 2004

17 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
Årsrapport 2003 forts Ökade läkemedelskostnader Immunosuppressiva medel L04 från 40 milj (1999), till 80 milj (2001) och 120 milj (2002) Nära riksgenomsnittet SLL 80 kkr/1000 inv, Riket 79 kkr/1000 Ingiäld Hafström, spesak, 2004

18 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
Årsrapport 2003, forts Remicade: norra länet 41 kkr/1000 inv, södra länet 24 kkr/1000 inv Reumatologkonsultverksamheten i primärvården ej heltäckande. Behöver byggas ut fra i västra och centrala SLL Ingiäld Hafström, spesak, 2004

19 Ingiäld Hafström, spesak, 2004
3S-utredningen Samordning KUS Solna och Huddinge Högspecialiserad vård på KUS Specialiserad vård till andra sjukhus Forskning fra KUS Solna, minskad vårdvolym Utbildning fra KUS Huddinge, oförändrad vårdvolym Ingiäld Hafström, spesak, 2004

20 Reumatologins förslag till 3S
Bibehållna fullständiga enheter Norr: KUS Solna och DS Söder: KUS Huddinge med filial SÖS Privatläkare i grupper Integrerad forskning, undervisning och specialiserad reumatologi – folksjukdom Utökad specialistverksamhet pga tillkommande indikationer för nya läkemedel Ingiäld Hafström, spesak, 2004

21 KUS-reumatologin nuvarande utredningsuppdrag
Sammanslagen klinik Resursreduktion på 5,5 miljoner vilket innebär en stor risk för att reumatiker inte får tillgång till nya effektiva läkemedel och att ojämlikheten norr-söder inte kan elimineras Ingiäld Hafström, spesak, 2004


Ladda ner ppt "Ingiäld Hafström, spesak, 2004"

Liknande presentationer


Google-annonser