Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingiäld Hafström, spesak, 2004 REUMATOLOGI Medicinsk programberedning 3 20 april 2004 •Regionalt vårdprogram för RA •Årsrapport 2003 •Utdrag ur 3S- utredningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingiäld Hafström, spesak, 2004 REUMATOLOGI Medicinsk programberedning 3 20 april 2004 •Regionalt vårdprogram för RA •Årsrapport 2003 •Utdrag ur 3S- utredningen."— Presentationens avskrift:

1 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 REUMATOLOGI Medicinsk programberedning 3 20 april 2004 •Regionalt vårdprogram för RA •Årsrapport 2003 •Utdrag ur 3S- utredningen

2 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Osteoporos Artros Reumatoid Artrit RA Fibromyalgi SLE Bechterew JCA 01020304050607080 JCA

3 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Reumatoid artrit - RA

4 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 RA- ny kunskap •Tidig behandling, terapeutiskt fönster •Biologiska läkemedel

5 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Vårdprogram RA- Riktlinjer •Tidig specialistkontakt, inom 1 månad från misstanke om diagnosen •Diagnostik •Behandling, inom 3 månader från debut •Inflammations- och funktionskontroll •Etablerat samarbete med andra organspecialister •Väl fungerande vårdkedja mellan specialist och primärvård

6 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Riktlinjer, forts •Allmänläkare PAL när RA sjukdomen befinner sig i lugnt skede •Reumakirurgi, regelbundna konferenser •Rehabilitering, integrerad och målstyrd

7 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Vårdprogram RA- strukturkvalitet •Ansvarig läkare: specialistkompetent reumatolog •Antal reumatologer 5/200.000 inv •Specialkunniga sjuksköterskor •Reumateam •Öronmärkta vårdplatser, slv, dv

8 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Vårdprogram RA- Processkvalitet •Deltagande i nationella kvalitetsregister •Deltagande i uppföljningssystem för nya läkemedel •Diagnostik och behandling enligt vårdprogram •Väntetider •Samarbeten •Rutiner

9 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Vårdprogram RA- Kvalitetsindikatorer Omhändertagande av misstänkt RA •Rutin för omhändertagande •Väntetid till specialist •Sjukdomsduration •Andel pat som insätts på DMARD •Sjukdomsaktivitet efter 6 och 12 mån •ADL-funktion efter 6 och 12 månader

10 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Vårdprogram RA- Kvalitetsindikatorer Behandling med biologiska läkemedel •Rutin för att ge dessa läkemedel •Andel patienter som får dessa läkemedel •Sjukdomsaktivitet efter 6 och 12 månader •ADL funktion efter 6 och 12 månader

11 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005 1.Patienter med misstänkt eller nydebuterad reumatoid artrit (RA) skall ha rätt till bedömning av reumatologspecialist inom 1 månad från det att misstanken väckts och därmed remiss anlänt till specialistenheten

12 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005 2. Patienter med känd RA skall ha rätt till bedömning av reumatologspecialist inom 3 månader från det att inflammatoriska aktiviteten blivit förhöjd.

13 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005 3. Patienter med RA där man beslutat om proteskirurgi, skall kunna få den utförd inom 3 månader. Denna skall dock utföras vid enhet där man har erfarenhet av att operera RA patienter.

14 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Reumatologins förslag till vårdgaranti 2005 4. Patienter i behov av rehabilitering i heldygnsvård skall få tillgång till sådan minst 4 veckor per 24-månadersperiod. Denna typ av rehabilitering ges idag fra på Spenshult och som klimatvård. För att återkommande rehabilitering enligt garantin skall kunna beviljas måste en rehabiliteringsplan upprättas

15 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Organisatoriska konsekvenser •Allt fler RA patienter följs upp av specialist •Utökad verksamhet till specialist-klinikerna, vårdkedjan •Paramedicinska resurser vid specialist-enheterna för teamverksamhet •ST-utbildning •Koppling till KI-uppdraget/undervisning- forskning

16 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Årsrapport Reumatologi 2003 •Behovet av reumatologisk specialistvård har ökat Antalet öppenvårdsbesök har ökat men ändå ej nått beställningar pga. Kostnadsjakt •RA patienter i södra länsdelen färre besök än i norra, 19,5 resp 23,7 /100.000 inv

17 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Årsrapport 2003 forts •Ökade läkemedelskostnader Immunosuppressiva medel L04 från 40 milj (1999), till 80 milj (2001) och 120 milj (2002) Nära riksgenomsnittet SLL 80 kkr/1000 inv, Riket 79 kkr/1000

18 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Årsrapport 2003, forts •Remicade: norra länet 41 kkr/1000 inv, södra länet 24 kkr/1000 inv •Reumatologkonsultverksamheten i primärvården ej heltäckande. Behöver byggas ut fra i västra och centrala SLL

19 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 3S-utredningen •Samordning KUS Solna och Huddinge •Högspecialiserad vård på KUS •Specialiserad vård till andra sjukhus •Forskning fra KUS Solna, minskad vårdvolym •Utbildning fra KUS Huddinge, oförändrad vårdvolym

20 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 Reumatologins förslag till 3S •Bibehållna fullständiga enheter Norr: KUS Solna och DS Söder: KUS Huddinge med filial SÖS Privatläkare i grupper •Integrerad forskning, undervisning och specialiserad reumatologi – folksjukdom •Utökad specialistverksamhet pga tillkommande indikationer för nya läkemedel

21 Ingiäld Hafström, spesak, 2004 KUS-reumatologin nuvarande utredningsuppdrag •Sammanslagen klinik •Resursreduktion på 5,5 miljoner vilket innebär en stor risk för att reumatiker inte får tillgång till nya effektiva läkemedel och att ojämlikheten norr-söder inte kan elimineras


Ladda ner ppt "Ingiäld Hafström, spesak, 2004 REUMATOLOGI Medicinsk programberedning 3 20 april 2004 •Regionalt vårdprogram för RA •Årsrapport 2003 •Utdrag ur 3S- utredningen."

Liknande presentationer


Google-annonser