Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsen.se/patientsakerhet Om det i samband med undersökning av tjocktarmen med datortomografi tillförs stor mängd gas (luft/annan gas) till tarmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsen.se/patientsakerhet Om det i samband med undersökning av tjocktarmen med datortomografi tillförs stor mängd gas (luft/annan gas) till tarmen."— Presentationens avskrift:

1 socialstyrelsen.se/patientsakerhet Om det i samband med undersökning av tjocktarmen med datortomografi tillförs stor mängd gas (luft/annan gas) till tarmen kan patienter riskera att drabbas av vårdskada. Risktudie nr. 3 | Artikelnr: 2008-109-23 | ISSN 1654-7861 Tillförsel av stor mängd gas i tarmen vid CT colon – en risk för vårdskada Kommunikation och informationOmgivningProcedurer, rutiner och riktlinjer Utbildning och kompetensTeknik, utrustning och apparaturBarriärer och skydd KOP UTB  ORSAKSOMRÅDEN I DENNA RISKSTUDIE  

2 socialstyrelsen.se/patientsakerhet Röntgenundersökning av tjocktarm med dator- tomografi (CT colon). Huvudprocessen...Omfattar bland annat delprocessen... socialstyrelsen.se/patientsakerhet Gasinsufflation (inblåsning av luft /annan gas) i tarmen. Delprocess 1 2 Delprocess 3 Tillförsel av gas i tarmen påbörjas. Aktivitet 2.1 Aktivitet 2.2 2.3 Aktivitet 2.4 Aktivitet 2.5 Som i sin tur bland annat omfattar aktiviteten...

3 socialstyrelsen.se/patientsakerhet Röntgenundersökning av tjocktarm med dator- tomografi (CT colon). Gasinsufflation (inblåsning av luft /annan gas) i tarmen. Delprocess 1 2 Delprocess 3 Tillförsel av gas i tarmen påbörjas. Aktivitet 2.1 Aktivitet 2.2 2.3 Aktivitet 2.4 Aktivitet 2.5 Som i sin tur bland annat omfattar aktiviteten... Stor mängd gas - i förhållande till vad tarmen tål utan att brista - tillförs. 2.3.2 Risk 2.3.3 Risk 2.3.1 I vilken en av riskerna som kan leda till vårdskada är... socialstyrelsen.se/patientsakerhet

4 Stor mängd gas - i förhållande till vad tarmen tål utan att brista - tillförs. 2.3.2 Risk 2.3.3 Risk 2.3.1 Risken... socialstyrelsen.se/patientsakerhet Kan orsakas av... ! Risk 2.3.2 I vilken en av riskerna som kan leda till vårdskada är.. VARFÖR? Därför att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap om och/eller i önskvärd omfattning beaktar patientspecifika faktorer som kan göra att patienten inte visar tecken på smärta/obehag (mer än förväntat). Därför att den metod som valts i sig är olämplig för pati- enter som har/kan ha en un- derliggande tarmsjukdom med t.ex. en nedsatt hållfasthet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet

5 Kan orsakas av... Risk 2.3.2 Stor mängd gas - i förhållande till vad tarmen tål utan att brista - tillförs. ! VARFÖR? Därför att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap om och/eller i önskvärd omfattning beaktar patientspecifika faktorer som kan göra att patienten inte visar tecken på smärta/obehag (mer än förväntat). Därför att den metod som valts i sig är olämplig för pati- enter som har/kan ha en un- derliggande tarmsjukdom med t.ex. en nedsatt hållfasthet. Därför att tryckmät- are och övertrycks- ventil inte används, samt att upprepade översiktsbilder inte tas. Därför att det saknas reell kunskap om pa- tientspecifika faktorers påverkan på patienter- nas smärtupplevelser. Därför att vårdper- sonalen inte har ut- bildats i vikten av att beakta patientens sam- mantagna sjukdomsbild. Därför att indikationer och kontraindikationer vid val av metod för tjock tarmsundersökning inte är entydigt klarlagda. VARFÖR? PU U T Ta fram och klargör riktlinjer för indika- tioner och kontrain- dikationer vid val av undersökningsmetod. Forskning och utveckling. Utbilda vårdper- sonalen i att beakta patientens samman- tagna sjukdomsbild. Använd tryckmätning, övertrycksventil samt ta översiktsbilder vid undersökningen. socialstyrelsen.se/patientsakerhet Som i sin tur orsakas av...Som kan åtgärdas genom att...

6 socialstyrelsen.se/patientsakerhet  Används riskanalys för att utveckla patientsäkerheten?  Finns ett fungerande system för att ta till vara erfarenheterna från avvikelsehanteringen och används dessa för att förebygga vårdskador?  Tillåter kulturen en öppen diskussion om risker i verksamheten?  Kan förslagen till åtgärder i den här riskstudien användas på din enhet? socialstyrelsen.se/patientsakerhet FINNS LIKNANDE RISKER I DIN VERKSAMHET?

7 socialstyrelsen.se/patientsakerhet Gör vården säkrare På www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet publiceras en fallstudie, riskstudie eller ett temanummer varje månad. Fallstudier och riskstudier finns både i text- och OH-versioner. Läs också om hur ni kan göra risk- och händelseanalyser i vården. socialstyrelsen.se/patientsakerhet


Ladda ner ppt "Socialstyrelsen.se/patientsakerhet Om det i samband med undersökning av tjocktarmen med datortomografi tillförs stor mängd gas (luft/annan gas) till tarmen."

Liknande presentationer


Google-annonser