Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Förbättringsarbete med impulser från ett LEAN synsätt” 2010-10-28 OC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Förbättringsarbete med impulser från ett LEAN synsätt” 2010-10-28 OC."— Presentationens avskrift:

1 ”Förbättringsarbete med impulser från ett LEAN synsätt” 2010-10-28 OC

2 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg SÄS Värdegrund Patientperspektiv Professionalitet Helhetssyn

3 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg SÄS Framgångsfaktorer Vi skall uppfylla våra patienters och kunders uttalade och outtalade behov Vi skall göra rätt saker på rätt sätt från början Vi vill finna och tillämpa ny kunskap till gagn för verksamheten Vi skall använda våra resurser på ett effektivt sätt

4 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Ökat värde för dem vården finns till för Hur utveckla kvaliteten i vården? Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar och etik System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Professionell kunskapFörbättringskunskap Förbättring av diagnos, behandling och omvårdnad Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården Källa: SOSFS 2005:12

5 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Koppling etablerade arbetssätt – och lean verktyg Platsteam Processteam Ständiga förbättringar

6 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Eliminera förluster och slöseri! Lean är ett sätt att tänka. Både en filosofi och strukturerat bondförnuft. Att tänka ut möjligheter att eliminera slöseri på ett sätt som förbättrar verksamhetens effektivitet. Vad kan ett Leantänkande tillföra ?

7 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Engagera alla medarbetare Besluten tas på golvet Alla deltar Långsiktighet Ständiga förbättringar som baseras på allas engagemang Vad kan ett Leantänkande tillföra ?

8 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Förbättringsproblematiken “Att få in teorierna i huvudet är inte problemet. Problemet är att komma ihåg dem i kroppen, att handla efter dem instinktivt, att ha kraften att uthärda den träning som behövs längs vägen mot att segra i konkurrensen.” Taiichi Ohno

9 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg

10 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 7 (+1) former av slöseri/förluster 1. Överarbete/överproduktion Överdriven dokumentation Onödiga provtagn./undersökn. till alla andra former av slöseri Bidrar till alla andra former av slöseri 2. Väntan på någonting skall hända Material skall komma information saknas 3. Transport Skapar försening Förbrukar resurser Kräver kontroll 4. Slöseri i själva processen Onödiga kontroller /omarbete Ingen standardisering Suboptimering – ej hela flödet 5. Onödiga rörelser Gå, lyfta Böja, sträcka Positionera Positionera 6. Väntetider/köer Kräver management Utrymme Avvikelser Minskad patientsäkerhet Döljer problem (minskar kommunikation) Ökar ledtiden Skapar dålig image o patientoro 7. Omarbete Slöseri med Material och Tid Arbetskraft och Utrymme Image Outnyttjad Kompetens Kreativitet

11 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Massproduktionen föds Kö Montering Plåtverkstaden Lackering Svetsavdelning Pressmaskiner Galvanisering Kö Infördes på 1920-talet i industrin. Organiserad i ”funktioner” för att få stordrift i varje. Resultat: Liten andel värdeskapande tid. Köer 1 år

12 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg På 1960- och 1970-talen Organiserad i ”funktioner”. Stordrift Resultat: Liten andel värdeskapande tid. Köer Massproduktion införs i vården Kö Central- operation Avdelning KemLab Röntgen Mottagning Akuten Kö Tvätten

13 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Exempel på verktyg som används Värdeflödesanalys 5S Leanspel Layoutförändringar (Jmfr T-Huset) Visualisering

14 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Värdeflöde - principbild Steg 1.Steg 2.Steg 3.Steg 4. Vilken är takten? Planering Styrning Kallelse Telefonsamtal Hur vet vi vad som ska utföras? Hur mycket är värdeskapande tid? Hur lång är ledtiden?

15 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Nuvarande arbetssätt Nytt arbetssätt Värdeflöde – ”Raka spåret Höftfraktur”

16 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 21-Aug-14 16 Ta bort det som inte tillför värde Traditionell förbättring ”lean” Nuläge Värde- adderande Icke värde-adderande Nödvändigt – minimera Onödigt - eliminera

17 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 5S – Skapa en väl fungerande arbetsplats med goda vanor 1. Sortera Identifiera onödiga saker på din arbetsplats. Våga slänga! 4. Standardisera visualisera så att det blir självklart. 2. Strukturera Placera alla saker nära där de skall användas. Begränsa antalet 3. Städa Att göra rent är en form av besiktning, där man tar bort skräp. Motverka VRI. 5. Skapa vana

18 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 5S En plats för varje sak och varje sak på sin plats, färdigt att användas.

19 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Ställtider (Bytestider) (SMED - Single Minute Exchange of Die) Var är mina verktyg?

20 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg

21 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Leanspel

22 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Leanspel Flödesspel som används i samband med förbättringsarbete Flödestänkande Teambildande 2 spel handledare

23 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Flödesväg, funktionell layout Spagetti-diagram (snör-diagram) A QC Förråd L D CB H F JI E G K Mott.Lev.

24 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Exempel på en U- layout Material A B C D Test Inget i vägen i gången In- och utflöde tillsammans,

25 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Visualisering

26 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Visualisering, SÄS infektionsklinik

27 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Arbetsgång Värde för patienten Ständiga förbättringar för resultat och lärande tillbaka Handlingsplan Uppstart Beslut Ledningens engagemang Nuläge Värde- Flödeskartläggn Framtida läge Metodstöd (Leanspel) Arbetssätt Organisation Tidbok Schema

28 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Vad kan man uppnå? Förståelse för helheten Bättre samarbete och förbättrad kommunikation Minskad stress Ökad kompetens Minskad frustration Kortare genomloppstider Ökad flexibilitet Mindre köer Minskat ytbehov Ökad produktivitet

29 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Vad gör andra? Lean Healthcare sprider sig över världen Flera goda referenser finns Capio S:t Göran i Stockholm Universitetssjukhuset i Lund Höglandsjukhuset Eksjö Sjukhuset i Falköping Herrestads Vårdcentral

30 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Lean i vården - framgångsfaktorer Processorientering Gemensam värdegrund Patientfokusering Support från ledningen Små förbättringssteg där alla deltar i Team Ta bort det som inte tillför värde Använd frigjord tid till ytterligare förbättringsarbete

31 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 31 Exempel

32 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 32 Exempel Höftfrakturprocessen

33 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Nuvarande arbetssätt Nytt arbetssätt Värdeflöde – ”Raka spåret Höftfraktur”

34 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Patientens väg till operation AVCAmbRTGAVCAvdOp AmbRTGAvdOp Nuvarande arbetssätt Nytt arbetssätt

35 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg AmbulansAVCRöntgenOrtopedavd Ställa prel. Diagnos Smärtlindra Ta med tillhörigheter Unders vitalparametrar Ta anamnes Ev sätta dropp och O2 Ev ta P-glucosprov Id-märka patienten Rapportera i Ambulink Registrera i Elvis och Melior Triagera Flytta till säng Avklädning + skjorta Ta prover EKG Märka prover Skicka prover Skriva röntgenremiss Transportera till RTG Besluta om inläggning Skriva inläggningsdiktat Preoperativ bedömning Operationsanmäla Märka Skriva läkemedelslista Ge femoralisblockad Beställa blod Ordna vårdplats Transportera till vårdenhet RTG-undersöka Bedöma bilder Transportera till AVC Överta patientansvar från AVC Duscha Förbereda patienten för op. Fördelning av arbetsuppgifter - Nuläge

36 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg AmbulansAVC (sekreterare)RöntgenOrtopedavd Ställa prel. Diagnos Smärtlindra Avklädning+skjorta Fixera med Lassekudde Ta med tillhörigheter Unders vitalparametrar Ta anamnes Ev sätta dropp och O2 Ev ta P-glucosprov Sända EKG till HIA Ta samtal från HIA Välja raka spåret från exklutionskriterierna Ringa RTG om remiss Ringa vårdenhet om plats Triagera (METTS) Ta prover x 4 Id-märka patienten Märka prover Transportera till RTG Verifiera RTG-remiss Rapportera i Ambulink Komplettera ambulans med Lassekudde Flytta till säng Skicka prover Registrera i Elvis och Melior Skriva inläggningsdiktat Skriva in RTG-remiss RTG-undersöka Bedöma bilder Besluta om inläggning eller transport till AVC ? Ringa vårdenhet (Transportera till AVC) Ordna vårdplats Hämta patient på röntgen Överta patientansvar från ambulanssjuksköterska Preoperativ bedömning Operationsanmälan Markera på patient Skriva läkemedelslista Ge femoralisblockad Duscha Beställa blod Förbereda patienten för operation Fördelning av arbetsuppgifter - Nyläge

37 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 37 Exempel Uroteamet

38 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Nuläge Tidbok uroteam VÄRDEFLÖDESANALYS vårdbegäran (nybesök) START Vårdbegäran in SLUT Kallad pat Nuvarande arbetssätt Stopp, väntan Förbättringsideér Nytt att mäta, ta reda på Mini tid: 16 dagar (20 dgr) Värdeskapande tid: 15 minuter Max tid: 75 dgr (79 dgr) Värdeskapande tid: 15 minuter Exempel från Kirurgkliniken SÄS

39 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Idéer/förbättringsförslag Kvalitetsäkra inkommande remisser Standarsremiss för kvalitetssäkring av inkommande remisser Skapa vårdtillfälle vid remissankomst?? Avsätt tid för remissbedömning och prioritering för läkare Avsätt tid för remissbedömning och prioritering för sekreterare Remisstämpel Se över momentet provtagning Vilka mätningar skall vi ha i framtiden Se över schemamall/schemaläggning, större framförhållning Ändra mottagning till v.a patient, prio 1 Ändra mottagning – nybesök på fm och åb på em Prio 1 på sommarbemanning Rensa innan sommaren Nödvändigt med namngiven doktor vid framförhållning i schemat - bokning? Revidera riktlinjen för vårdbegäran (1-3 dgr) Särskild arbetsplats vid bokning Exempel från Kirurgkliniken SÄS

40 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Leanspel Exempel från Kirurgkliniken SÄS

41 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Tvärprofessionella uroteamet skapar nyläge Exempel från Kirurgkliniken SÄS

42 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Nyläge START Vårdbegäran in SLUT Kallad pat Arbetssätt enligt nyläge Exempel från Kirurgkliniken SÄS

43 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Resultat Nuläge Nyläge Mini tid: 16 dagar (20 dgr) Värdeskapande tid: 15 minuter Max tid: 75 dgr (79 dgr) Värdeskapande tid: 15 minuter Mini tid: 24 timmar Värdeskapande tid: 26 minuter Max tid: 96 timmar (helg) Värdeskapande tid: 26 minuter Exempel från Kirurgkliniken SÄS

44 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 44 Exempel Barn och Ungdoms Avdelningen - BUA

45 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Kartläggning arbetsdagsflöde BUA

46 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Rörelsemönster SSK

47 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Rörelsemönster BSK

48 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Rörelsemönster BSK förrådspåfylln

49 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Rörelsemönster BSK

50 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg Modul A

51 Södra Älvsborgs Sjukhus 101028 J-O Moberg 51 De verkliga utmaningarna!


Ladda ner ppt "”Förbättringsarbete med impulser från ett LEAN synsätt” 2010-10-28 OC."

Liknande presentationer


Google-annonser