Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärt- och Lungdivisionen VO Hjärtarytmi Universitetssjukhuset i Lund 09 10 06 Lean-flöde ablation Lean Forum Göteborg Pelle Johnsson Divisionschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärt- och Lungdivisionen VO Hjärtarytmi Universitetssjukhuset i Lund 09 10 06 Lean-flöde ablation Lean Forum Göteborg Pelle Johnsson Divisionschef."— Presentationens avskrift:

1 Hjärt- och Lungdivisionen VO Hjärtarytmi Universitetssjukhuset i Lund 09 10 06 Lean-flöde ablation Lean Forum Göteborg Pelle Johnsson Divisionschef

2 Ablation ► Vid hjärtrytmrubbning (förmaksflimmer, pulsrusning etc) kan man bota sjukdomen. ► Patienten behöver ej medicin efter behandling. ► Kateterburen radiofrekvensablation  Kateter införes i blodkärl via ljumsken  Katetern placeras i närheten av den symptomgivande elektriskt ledande vävnadsbanan  Energi tillföres och vävnaden slutar leda elektricitet

3 Ablationer och PES

4 Antal patienter på väntelista till Kardlab Augusti 2009: 252 patienter har väntat >90 dagar Situationen liknande för samtl regionsjukhus i Sverige.

5 Failure demand ► Flödesanalys i teamet

6

7

8 Failure demand ► Flödesanalys i teamet ► Den långa väntelistan i kombination med otydligt regelverk och inkonsekventa rutiner skapade mycket merarbete som påverkade möjligheten att utföra en rationell produktion. ► För att minska failure demand är en reduktion av antalet väntande nödvändigt ► Produktionsökning enda vägen

9 Pilotflöde: Ablation (kard. lab.) ► Nytt flöde: ► Förenklad remisshantering ► Standardiserad veckoplanering över året; korrekt uppskattad väntetid till patienten ► Fast tid för procedurstart varje dag ► Förenklade rutiner: Färre sköterskor på lab., kortare bytestider, rullande avlösning ► Frigjord resurs: Arytmisköterskemottagning (före och efter ablation) ► Beräknad produktionsökning: Från 9 till 13 ablationer per vecka (44%)

10 Pilotflöde: Ablation (kard. lab.) ► Testkörning av nya flödet: 09 06 04, 09 06 08 ► Start- och bytestider enligt plan

11 Hur har det gått sedan? ► Arbete enligt nya flödet fr.o.m. v. 37 ► Produktion enligt plan (nästan...)  11-13 ablationer per vecka ► Överdrag: 4 dagar/3 veckor (som mest 30 minuter)...men 3 av dessa dagar borde överdrag inte uppstått om starttiden hållits! ► Vi identifierar nya områden för förbättring:  Sena strykningar (Tidig varning!)  Kommunikation med vårdavdelningen  Behov av förenklade rutiner på vårdavdelningen ► Uppdraget har utökats med 60 ablationer under 2009 ► Taktning – visualisering  Värdeskapande tid på kard. lab.

12 Ledtid Katetertid – patienten blir behandlad – värdeskapande tid

13 Hur har det gått sedan? ► Arbete enligt nya flödet fr.o.m. v. 37 ► Produktion enligt plan (nästan...)  11-13 ablationer per vecka ► Övertid: 4 dagar/3 veckor (som mest 30 minuter)...men 3 av dessa dagar skulle övertid inte uppstått om starttiden hållits! ► Vi identifierar nya områden för förbättring:  Sena strykningar (Tidig varning!)  Kommunikation med vårdavdelningen  Behov av förenklade rutiner på vårdavdelningen ► Uppdraget har utökats med 60 ablationer under 2009 ► Taktning – visualisering  Värdeskapande tid på kard. lab.  Produktionsplan

14

15

16

17

18 Hur har det gått sedan? ► Arbete enligt nya flödet fr.o.m. v. 37 ► Produktion enligt plan (nästan...)  11-13 ablationer per vecka ► Övertid: 4 dagar/3 veckor (som mest 30 minuter)...men 3 av dessa dagar skulle övertid inte uppstått om starttiden hållits! ► Vi identifierar nya områden för förbättring:  Sena strykningar (Tidig varning!)  Kommunikation med vårdavdelningen  Behov av förenklade rutiner på vårdavdelningen ► Uppdraget har utökats med 60 ablationer under 2009 ► Taktning – visualisering  Värdeskapande tid på kard. lab.  Produktionsplan  Aktuell väntelista

19 Antal patienter på väntelista till Kardlab September 2009: 245 (252) patienter har väntat >90 dagar

20 Nästa steg ► Start av arytmisköterskemottagning (oktober) ► Inskrivning på avd av abladerande läkare ► Elkonverteringar av arytmisköterska/abladerande läkare ► VC Område Arytmi faciliterar nytt flöde (hjärtmottagningen)

21 Nya (?) lärdomar ► Lean-arbete synliggör behov av förbättringar i angränsande processer ► ”Ringar på vattnet”

22

23


Ladda ner ppt "Hjärt- och Lungdivisionen VO Hjärtarytmi Universitetssjukhuset i Lund 09 10 06 Lean-flöde ablation Lean Forum Göteborg Pelle Johnsson Divisionschef."

Liknande presentationer


Google-annonser