Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp projekt och samhällsomvandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp projekt och samhällsomvandling"— Presentationens avskrift:

1 Inköp projekt och samhällsomvandling
Inköp projekt och samhällsomvandling

2 Koncernfakta Cirka 4 100 medarbetare (inkl visstidsanställda)
Cirka 650 anställda utanför Sverige Cirka 200 olika yrken Cirka 17 % kvinnor Cirka 19 % kvinnor i ledande befattningar 30-tal bolag 15-tal länder Omsättning 2011: MSEK Resultat före skatt 2011: MSEK

3 LKAB koncernen HEAD OFFICE MARKET & SALES MINING DIVISION MINERALS DIVISION SPECIAL BUSINESSES DIVISION

4

5 Stålkonsumtion per capita

6 Global Järnmalmsproduktion 1900-2015
Bedömning Source: UNCTAD/ CRU/ LKAB 6 6

7 Järnmalmsimporten till kina
Järnmalmsimporten till kina Källa: Dow Jones, mars 2012

8 Järnmalmsmarknaden 2011 Global iron ore production: ~2300/1800 Mton
Global pelletproduction: ~400 Mton Global seaborne trade: ~1050 Mton whereof 120 Mton pellets LKAB production: 26 Mton, 22 Mton pellets LKAB Others

9 De tio största kundländerna:
Tyskland Sverige Finland Saudiarabien Holland Turkiet Kina Qatar Storbritannien Egypten

10 TILLVÄXT GENOM LKAB 37 40 30 20 Gruva Pellet produktion Logistik Hamn
Mt 40 x 37 Mt 3 Nya gruvor KUJ 1365 M 1250 26 Mt 33 Mt Sila, Narvik 26 Mt x 33 Mt Nya lokomotiv Nya malmvagnar Upgradering terminaler 26 Mt x 30 28 Mt Pelletverk, KK4 Pelletverk, MK3 20 Mt x x x x 20 x Production capacity PELLETS 88% FINES 7% SPECIAL PRODUCT 4% Gruva Pellet produktion Logistik Hamn LKAB värde kedja

11 Main haulage level in Kiruna & Malmberget
Investeringar för framtiden New mines in Svappavaara, Leveäniemi and Mertainen (Open pit) Main haulage level in Kiruna & Malmberget Malmberget Kiruna Logistics Narvik Harbour Investeringar Investments for the future Expansion • Pelletizing plant in Malmberget (operational 2006) Concentrating and pelletizing plants in Kiruna (operational 2008) Upgrading of railway terminal in Kiruna (operational 2008) Refurbishment of rail terminals in Svappavaara (operational 2009) Thirteen new locomotives and up to a thousand ore cars. Narvik ore harbor (SILA) (operational 2009) • Today, two billion euroes have been spent on these expansion. • And two more will be spent on investments until 2015. Adding lifetime • New main haulage level in Kiruna and Malmberget Further Expansion • Three new mines in Svappavaara. >2012 19,5 Mt ,3 Mt Mt Mt

12 Investeringar under 2000-talet
Totalt drygt 30 MDSEK – och cirka 5 MDSEK de närmaste åren Nya anriknings- och pelletsverk Logistik; lok, vagnar och terminaler SILA, ny hamn i Narvik Nya huvudnivåer, Kiruna KUJ 1365, Malmberget M1250 Nya dagbrottsgruvor; Gruvberget, Mertainen, Leveäniemi

13 Ett urval av projekt inom samhällsomvandlingen i Kiruna
Gruvstadspark del 1 pågår Flytt av kulturbyggnader Kiruna förproj Ny E10 och v förproj X Ny mittinfart till LKAB förproj Nytt stadshus förproj ? Nytt bolagshotell förproj ? Ny bostäder Jägarskolan 24 lgh pågår Svappavaara 20 lgh förproj Jägarskolan e lgh pågår Q2 Luossavaara 150 lgh förproj Jägarskolan e lgh pågår Q4 Inlösen av fastigheter i Kiruna kontinuerligt Inlösen av fastigheter i Svappavaara pågår Bostäder i Luossa (ändringa av stadsplanen pågår och kring Jägarskolan)

14 Ett urval av projekt i Kiruna
KUJ /80 kontrakt KP57 pågår Kontrollrum KUJ1365+kontor pågår Verkstäder pågår Renovering CA-spel förstudie Ny damm N Luossa + kanal+Utskov pågår Laboratorium SAK pågår KS Kraft och styrning pågår Utbyte av styrsystem KA2 och KK2 pågår Dammhöjningar förproj , Ny Gråbergsutfrakt Kiruna förproj KK4 Minskad fallhöjd pågår KK3 ny kylare beslut Q Apatitåtervining förstudie REE /Rare Earth Elements förstudie Ny ”Kimit fabrik” förstudie LKAB 37 Kiruna mot 16,2 Mton pellets förproj Grate-kiln pilotpelletsverk förstudie

15 Ett urval av projekt inom logistik
Nytt styrsystem till malmhamnen Luleå pågår Ombyggnad av 2 st T46 lok, totalt 4 st pågår Fyra nya linjelok pågår Fyra nya vagnsett pågår Bentonit anläggning till Luleå förproj beslut 2013 Q Terminal Malmberget förproj Terminal Svappavaara förproj Ökad skeppslastningskapacitet i Narvik förproj Ökad kapacitet i Narvik, Ökat lager förproj Q1 Terminal Mertainen förstudie Q4 Uppvinklad sjöbangård Kiruna förstudie Ökad skeppslastningskapacitet 10ton i Luleå förproj Utfrakter till ny järnvägsterminal KS+KK3 förstudie ? Mötesplatser längs banan

16 Ett urval av projekt i Malmberget
Dammhöjningar kontinuerligt MUJ pågår Rökgasrening BUV pågår Rökgasrening Svappavaara e1 pågår Q2 Rökgasrening Svappavaara e2 förproj beslut 2012 Q Q2 EDRP (Experimental Direct Reduction Plant) förproj. beslut 2013 Q Q4 Rökgasrening MK3 förproj beslut 2012 Q Svappavaara sovringsverk förproj Q1 Nya gruvor förproj Q1 Leveänimi förproj ? Mertainen förproj Q1

17 Ett urval av projekt inom samhällsomvandlingen i Malmberget
Avveckling elevhemsområdet pågår Vägprojekt Nord-Östra Länken pågår Q4 Vägprojekt Södra-Östra Länken förproj Q2 Nytt bolagshotell förproj ? Nya bostäder, 200 lgh förproj Q4 Avveckling Kilen Parkområden förproj Inlösen av fastigheter pågår Förvärv av mark pågår

18 investeringsutbetalningar

19 Utveckling/Drifts chef
Inköp Avdelningschef Tage Lundin Inköp VD Shanghai Anders Lundgren Inköp Utveckling/Drifts chef Roger Hansson Support Sektionschef Björn Mättää Projekt / Samhällsomvandling Sektionschef Martin Kettunen Energi / Råvaror Sektionschef Ingela Lindqvist Operativt inköp Sektionschef Lars Näslund Strategiskt inköp Sektionschef Caroline Wiss

20 Inköp Projekt/ Samhällsomvandling Martin Kettunen Kiruna
Sektionschef Martin Kettunen Kiruna Kennet Täckdal Kiruna Ingemar Törmä Malmberget Jan Sjödin Malmberget Tore Mettävainio

21 Tillväxt 2010–2015 +35%

22 Kiruna Mängden järn LKAB tar upp ur underjordsgruvorna per dag motsvarar 6 Eiffeltorn Malmberget

23 Investeringar på cirka 20 MDRSEK – förlänger gruvdriften i 25 år
Slutprodukter (Mt/år) Malmberget ny huvudnivå M 1250 Nuvarande kapacitet Kiruna ny huvudnivå KUJ 1365

24 Svappavaarafältet - Europas största järnmalmsprojekt
Mertainen Start planerad 2015 E10 mot Kiruna Gruvberget Start maj 2010 Kraftnät Leveäniemi Start planerad 2015 Malmbanan Svappavaarafältet - Europas största järnmalmsprojekt

25 Uppgradering styrsystem och processanläggningar
250 MSEK Ny järnväg 1,85 MDRSEK Nytt laboratorium 200 MSEK Anläggande av dammar 650 MSEK Kapacitetshöjande åtgärder KK4 150 MSEK Jvg anslutning av terminalspår 350 MSEK Lagerbyggnader för kol 50 MSEK Ny infart och vägar 100 MSEK Nytt utskov Luossajärvi 20 MSEK Ny damm Luossajärvi 300 MSEK Gruvmaskiner 400 MSEK Gruvstadspark, etapp 1 x MSEK Infrastruktur under jord 450 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt 1,1 MDRSEK KUJ 1365 12,5 MDRSEK Verkstäder och personalutrymmen under jord 600 MSEK Uppgradering terminallok 100 MSEK Effektivare tågföring 50 MSEK 150 nya bostäder Luossavaara 250 MSEK 50 nya lägenheter Jägarskolan 100 M SEK Ombyggnad kaserner 24 nya lägenheter Jägarskolan 50 MSEK Pågående och beslutade investeringar i Kiruna cirka 19 miljarder kronor

26 M1250 4,5 MDRSEK Ny utrymningsväg 150 MSEK Dammhöjning 100 MSEK Gruvmaskiner 200 MSEK Förbättrad ventilation 100 MSEK Infrastruktur under jord 250 MSEK Effektivare upplagshantering 50 MSEK Förvärv och nybyggnation Granbacka 150 MSEK Säkrare elförsörjning 100 MSEK Ersättningsboenden för elevhemsområdet 200 MSEK Ny entré och kontor 150 MSEK Uppgradering av reningsanläggningar 100 MSEK Uppgradering av infrastruktur 50 MSEK Ny rökgasrening 700 MSEK 4 nya linjelok och 5 nya vagnsätt Agglomereringslaboratorium 100 MSEK Effektivare tågföring Pågående och beslutade investeringar i MALMBERGET cirka 7 miljarder kronor

27 Mertainen X MSEK Ny utfrakt 100 MSEK Ny infrakt för tillsatsmedel 50 MSEK Kollager 50 MSEK Dammåtgärder 100 MSEK Gruvberget 250 MSEK Ombyggnad terminal 100 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Tömning Leveäniemi 150 MSEK Effektivare tågföring Pågående och beslutade investeringar i svappavaara cirka 1 miljard kronor

28 Pågående och beslutade investeringar i NARVIK cirka 1 miljard kronor
Markköp 50 MSEK Uppgradering Lundbergsschaktet 300 MSEK Ny tillsatsmedelhantering 300 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Miljö- och riskreducerande åtgärder 100 MSEK Effektivare tågföring Pågående och beslutade investeringar i NARVIK cirka 1 miljard kronor

29 tillväxtutmaningar Kapacitet på Malmbanan
Osäkerhet kring tidsåtgång för tillståndshantering Kompetensförsörjning Attraktiva samhällen Bostäder tillväxtutmaningar

30 Gruvbrytningens Påverkan i kiruna
Deformationszon Riskzon Raszon Gruvbrytningens Påverkan i kiruna

31 Malmer och deformationsutbredning i kiruna
Malmfyndighet Huvudnivå 1365 Ev. framtida huvudnivåer Karta: Google.earth

32 Staketplanen i MAlmberget
1 Staketplanen i MAlmberget 3 Etapper Staket 4 2 Karta: hitta.se

33 Expansiva malmfälten LKAB har cirka 3500 anställda i Malmfälten och sysselsätter cirka 3000 entreprenörer och konsulter. Öppet arbetslösa i Kiruna oktober 2011: 356 personer (449 lediga jobb).

34 1000 nya medarbetare till 2015 Stort rekryteringsbehov
Största befattningsgrupper är bergarbetare, mekaniker/reparatörer och ingenjörer. Behov finns inom våra drygt 180 befattningar. Dessutom Stora behov av leverantörer, inte minst inom bygg och anlägg och i de stora projekt som drivs i Malmfälten.

35 Tack för att ni lyssnade
Inköp Projekt och Samhällsomvandling Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Inköp projekt och samhällsomvandling"

Liknande presentationer


Google-annonser