Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling 2012-02-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling 2012-02-09."— Presentationens avskrift:

1 Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling 2012-02-09

2 Sv Cirka 4 100 medarbetare (inkl visstidsanställda) Cirka 650 anställda utanför Sverige Cirka 200 olika yrken Cirka 17 % kvinnor Cirka 19 % kvinnor i ledande befattningar 30-tal bolag 15-tal länder Omsättning 2011: 31 122 MSEK Resultat före skatt 2011: 14 801 MSEK KONCERNFAKTA

3 Sv HEAD OFFICE MARKET & SALES MINING DIVISION MINERALS DIVISION SPECIAL BUSINESSES DIVISION LKAB KONCERNEN

4 Sv

5 STÅLKONSUMTION PER CAPITA

6 Sv Source: UNCTAD/ CRU/ LKAB Bedömning Global Järnmalmsproduktion 1900-2015

7 Sv JÄRNMALMSIMPORTEN TILL KINA 2014-08-19 Källa: Dow Jones, mars 2012

8 Sv Global iron ore production: ~2300/1800 Mton Global pelletproduction: ~400 Mton Global seaborne trade: ~1050 Mton whereof 120 Mton pellets LKAB production: 26 Mton, 22 Mton pellets JÄRNMALMSMARKNADEN 2011 LKAB Others

9 Sv De tio största kundländerna: Tyskland Sverige Finland Saudiarabien Holland Turkiet Kina Qatar Storbritannien Egypten

10 Sv TILLVÄXT GENOM LKAB 37 GruvaPellet produktionLogistikHamn LKAB värde kedja 20 30 40 Mt 28 Mt Pelletverk, KK4 Pelletverk, MK3 20 Mt 33 Mt Nya lokomotiv Nya malmvagnar Upgradering terminaler 26 Mt 33 Mt Sila, Narvik 26 Mt x x xx x x x 37 Mt 3 Nya gruvor KUJ 1365 M 1250 26 Mt x

11 Sv Investeringar 2001 2006 2010 >2012 19,5 Mt 23,3 Mt 26 Mt 27 Mt Investeringar för framtiden Malmberget Kiruna LogisticsNarvik Harbour Main haulage level in Kiruna & Malmberget New mines in Svappavaara, Leveäniemi and Mertainen (Open pit)

12 Sv INVESTERINGAR UNDER 2000-TALET Totalt drygt 30 MDSEK – och cirka 5 MDSEK de närmaste åren Nya anriknings- och pelletsverk Logistik; lok, vagnar och terminaler SILA, ny hamn i Narvik Nya huvudnivåer, Kiruna KUJ 1365, Malmberget M1250 Nya dagbrottsgruvor; Gruvberget, Mertainen, Leveäniemi

13 Sv Gruvstadspark del 1pågår2010-2012 Flytt av kulturbyggnader Kirunaförproj.2012- Ny E10 och v870förproj.2012-201X Ny mittinfart till LKAB förproj.2012- Nytt stadshusförproj2011- 2016? Nytt bolagshotellförproj2011- 2014? Ny bostäder Jägarskolan 24 lghpågår2011-2012 Svappavaara 20 lghförproj2011-2013 Jägarskolan e1 50 lghpågår2011-2014Q2 Luossavaara150 lghförproj2011-2015 Jägarskolan e2150-200 lghpågår2011-2016Q4 Inlösen av fastigheter i Kirunakontinuerligt Inlösen av fastigheter i Svappavaarapågår ETT URVAL AV PROJEKT INOM SAMHÄLLSOMVANDLINGEN I KIRUNA

14 Sv ETT URVAL AV PROJEKT I KIRUNA KUJ 136570/80 kontrakt2007-2018 –KP57pågår2010- –Kontrollrum KUJ1365+kontorpågår2011-2012 –Verkstäder 1465pågår2012- –Renovering CA-spelförstudie2012- Ny damm N Luossa + kanal+Utskovpågår2008-2012 Laboratorium SAKpågår2009-2014 KS Kraft och styrningpågår2011-2014 Utbyte av styrsystem KA2 och KK2pågår2010- 2015 Dammhöjningarförproj2012-13, 2017-18 Ny Gråbergsutfrakt Kirunaförproj2011-2015 KK4 Minskad fallhöjdpågår2011-2013 KK3 ny kylarebeslut Q32012-2013 Apatitåterviningförstudie2011-2015 REE /Rare Earth Elementsförstudie2011-2015 Ny ”Kimit fabrik”förstudie2012-2015 LKAB 37 Kiruna mot 16,2 Mton pelletsförproj2012-2015 Grate-kiln pilotpelletsverk förstudie2012-

15 Sv ETT URVAL AV PROJEKT INOM LOGISTIK Nytt styrsystem till malmhamnen Luleåpågår2010-2012 Ombyggnad av 2 st T46 lok, totalt 4 stpågår2010-2012 Fyra nya linjelokpågår2011-2014 Fyra nya vagnsettpågår2011-2014 Bentonit anläggning till Luleåförproj beslut 2013 Q1 2011-2014 Terminal Malmbergetförproj2012-2014 Terminal Svappavaaraförproj2012-2014 Ökad skeppslastningskapacitet i Narvikförproj2010-2015 Ökad kapacitet i Narvik, Ökat lagerförproj2012-2015 Q1 Terminal Mertainenförstudie2011-2016 Q4 Uppvinklad sjöbangård Kirunaförstudie2011-2017 Ökad skeppslastningskapacitet 10ton i Luleåförproj2010-2018 Utfrakter till ny järnvägsterminal KS+KK3 förstudie? Mötesplatser längs banan

16 Sv ETT URVAL AV PROJEKT I MALMBERGET Dammhöjningarkontinuerligt MUJ 1250pågår Rökgasrening BUVpågår 2011-2013 Rökgasrening Svappavaara e1 pågår 2011-2013 Q2 Rökgasrening Svappavaara e2förproj beslut 2012 Q4 2011-2014 Q2 EDRP (Experimental Direct Reduction Plant) förproj. beslut 2013 Q2 2011-2014 Q4 Rökgasrening MK3förproj beslut 2012 Q4 2011-2014 Svappavaara sovringsverkförproj2011-2015 Q1 Nya gruvorförproj.2010-2015 Q1 –Leveänimiförproj2010-2014 ? –Mertainenförproj2010-2015 Q1

17 Sv Avveckling elevhemsområdet pågår2011-2012 Vägprojekt Nord-Östra Länkenpågår2012-2012 Q4 Vägprojekt Södra-Östra Länkenförproj2012-2013 Q2 Nytt bolagshotellförproj2010-2014? Nya bostäder, 200 lghförproj2012-2015 Q4 Avveckling Kilen 2012-2020 Parkområdenförproj2012-2022 Inlösen av fastigheterpågår Förvärv av markpågår ETT URVAL AV PROJEKT INOM SAMHÄLLSOMVANDLINGEN I MALMBERGET

18 Sv INVESTERINGSUTBETALNINGAR

19 Sv Inköp Avdelningschef Tage Lundin Operativt inköp Sektionschef Lars Näslund Strategiskt inköp Sektionschef Caroline Wiss Projekt / Samhällsomvandling S ektionschef Martin Kettunen Energi / Råvaror Sektionschef Ingela Lindqvist Support Sektionschef Björn Mättää Inköp Utveckling/Drifts chef Roger Hansson Inköp VD Shanghai Anders Lundgren

20 Sv Malmberget Jan Sjödin Malmberget Tore Mettävainio Inköp Projekt/ Samhällsomvandling S ektionschef Martin Kettunen Kiruna Ingemar Törmä Kiruna Kennet Täckdal

21 Sv TILLVÄXT 2010–2015 +35%

22 Sv Mängden järn LKAB tar upp ur underjordsgruvorna per dag motsvarar 6 Eiffeltorn Kiruna Malmberget

23 Sv INVESTERINGAR PÅ CIRKA 20 MDRSEK – FÖRLÄNGER GRUVDRIFTEN I 25 ÅR Nuvarande kapacitet Slutprodukter (Mt/år) Kiruna ny huvudnivå KUJ 1365 Malmberget ny huvudnivå M 1250

24 Sv E10 mot Kiruna Mertainen Start planerad 2015 Malmbanan Gruvberget Start maj 2010 Leveäniemi Start planerad 2015 Kraftnät SVAPPAVAARAFÄLTET - EUROPAS STÖRSTA JÄRNMALMSPROJEKT

25 Sv Ny järnväg 1,85 MDRSEK KUJ 1365 12,5 MDRSEK Nytt utskov Luossajärvi 20 MSEK Gruvmaskiner 400 MSEK Ny damm Luossajärvi 300 MSEK 150 nya bostäder Luossavaara 250 MSEK Ombyggnad kaserner 24 nya lägenheter Jägarskolan 50 MSEK Uppgradering styrsystem och processanläggningar 250 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt 1,1 MDRSEK Gruvstadspark, etapp 1 x MSEK 50 nya lägenheter Jägarskolan 100 M SEK Infrastruktur under jord 450 MSEK Lagerbyggnader för kol 50 MSEK Nytt laboratorium 200 MSEK Kapacitetshöjande åtgärder KK4 150 MSEK Uppgradering terminallok 100 MSEK Effektivare tågföring 50 MSEK Anläggande av dammar 650 MSEK Jvg anslutning av terminalspår 350 MSEK Ny infart och vägar 100 MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I KIRUNA CIRKA 19 MILJARDER KRONOR Verkstäder och personalutrymmen under jord 600 MSEK

26 Sv M1250 4,5 MDRSEK Gruvmaskiner 200 MSEK Dammhöjning 100 MSEK Infrastruktur under jord 250 MSEK Agglomereringslaboratorium 100 MSEK Ny entré och kontor 150 MSEK Uppgradering av infrastruktur 50 MSEK Uppgradering av reningsanläggningar 100 MSEK Säkrare elförsörjning 100 MSEK 4 nya linjelok och 5 nya vagnsätt Effektivare tågföring Effektivare upplagshantering 50 MSEK Ersättningsboenden för elevhemsområdet 200 MSEK Förvärv och nybyggnation Granbacka 150 MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I MALMBERGET CIRKA 7 MILJARDER KRONOR Ny utrymningsväg 150 MSEK Förbättrad ventilation 100 MSEK Ny rökgasrening 700 MSEK

27 Sv Ny utfrakt 100 MSEK Ny infrakt för tillsatsmedel 50 MSEK Gruvberget 250 MSEK Kollager 50 MSEK Tömning Leveäniemi 150 MSEK Mertainen X MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I SVAPPAVAARA CIRKA 1 MILJARD KRONOR Dammåtgärder 100 MSEK Ombyggnad terminal 100 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Effektivare tågföring

28 Sv Miljö- och riskreducerande åtgärder 100 MSEK Ny tillsatsmedelhantering 300 MSEK Markköp 50 MSEK Uppgradering Lundbergsschaktet 300 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Effektivare tågföring PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I NARVIK CIRKA 1 MILJARD KRONOR

29 Sv Kapacitet på MalmbananKapacitet på Malmbanan Osäkerhet kring tidsåtgång för tillståndshanteringOsäkerhet kring tidsåtgång för tillståndshantering KompetensförsörjningKompetensförsörjning Attraktiva samhällenAttraktiva samhällen BostäderBostäder TILLVÄXTUTMANINGAR

30 Sv DeformationszonRiskzonRaszon GRUVBRYTNINGENS PÅVERKAN I KIRUNA

31 Sv Malmfyndighet Huvudnivå 1365 Ev. framtida huvudnivåer MALMER OCH DEFORMATIONSUTBREDNING I KIRUNA Karta: Google.earth

32 Sv Karta: hitta.se 2012 - 2022 1 1 1 Etapper Staket STAKETPLANEN I MALMBERGET 2014 - 2024 2 2 2016 - 2026 3 3 4 2022 - 2032 4

33 Sv EXPANSIVA MALMFÄLTEN LKAB har cirka 3500 anställda i Malmfälten och sysselsätter cirka 3000 entreprenörer och konsulter. Öppet arbetslösa i Kiruna oktober 2011: 356 personer (449 lediga jobb).

34 Sv 1000 NYA MEDARBETARE TILL 2015 Stort rekryteringsbehov Största befattningsgrupper är bergarbetare, mekaniker/reparatörer och ingenjörer. Behov finns inom våra drygt 180 befattningar. Dessutom Stora behov av leverantörer, inte minst inom bygg och anlägg och i de stora projekt som drivs i Malmfälten.

35 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE 35 2012-02-09 Inköp Projekt och Samhällsomvandling


Ladda ner ppt "Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling 2012-02-09."

Liknande presentationer


Google-annonser