Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruvnäringen och transportbehovet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruvnäringen och transportbehovet"— Presentationens avskrift:

1 Gruvnäringen och transportbehovet
Anders Björnström Managing Director LKAB Malmtrafik AB Inledning kort om LKAB:s olika verksamheter Tillväxt och investeringar, kapacitetsbehov Logistikkedjan med järnväg och hamnar Investeringar (pågående och framtida)

2 verksamheter Resultatet 2011 All time high Ca 8 miljarder till ägarna
Omsättning: MSEK (2011) Resultat: MSEK (2011) Medarbetare: Cirka 4200 Ägare: Svenska staten, 100 % verksamheter Resultatet 2011 All time high Ca 8 miljarder till ägarna Resterande används till investeringar, Bygga för framtiden Mång facitterad verksamhet

3 Järnmalms- verksamheten
Narvik Hamn Kiruna Underjordsgruva och förädling Järnmalms- verksamheten Malmbanan Svappavaara Dagbrottsgruvor och förädling Malmberget Underjordsgruva och förädling Luleå Hamn och huvudkontor Geografisk spridning av verksamheten 5 orter

4 18 Mt/år, i 200 fartyg per år 6 Mt/år, i 400 fartyg per år
Fördelning av utleverans per hamn 2011

5 Tillväxt 2010–2015 +35% Planen är att LKAB skall växa med 35% fram till 2015 Detta innebär en stor mängd investeringar vilka är ett måste för att klara av tillväxten och att förlänga livslängden på gruvdriften ytterligare 25 år Effektivisering

6 Mot 37 miljoner ton Målet är att leverera 37 miljoner ton 2015 vilket skall jämföras med 27 miljoner ton för 2011

7 LKAB:s kapacitetsbehov på järnväg
Norrgående: 10 tåg Södergående: 5 tåg Totalt 95 kton ger per år 35 Mt I praktiken 31 Mton 2011 Norrgående: 12 tåg Södergående: 6 tåg Totalt 114 kton ger per år 42 Mt I praktiken 37 Mton (simulerat) 2015 Norrgående: 14 tåg Södergående: 8 tåg Totalt 140 kton per år 51 Mt I praktiken 44 Mton (simulerat) 2020 En framtida trång sektor kommer att bli järnvägskapaciteten

8 Järnvägen – en förutsättning för ett starkt konkurrenskraftigt företag
För att klara av framtida behov och dagens behov är det hittills investerat mer än 5 miljarder i ett nytt logistiksystem Ökad lastvikt Nya vagnar som lastar 100 ton, Totalt 1000 nya vagnar. Ytterligare 300 beställda Nya lok 13 st, 4 tillkommer Investering i terminaler och hamnar Effektiviseringsåtgärder: Ökad lastvikt – 30 tons axellast Enhetlig lok- och vagnsstruktur Effektiva terminaler och hamnar LKAB har investerat > Mkr i ett nytt logistiksystem

9 IORE ” Världens starkaste lok”
68 vagnar i ett set med 100 tons last/vagn Energieffektiv, Återmatar vid bromsning (generator) CATO kommer ytterligare att spara energi

10 Fler långa mötesplatser är avgörande för att snabbt öka kapaciteten
Endast 23 av 52 st mötesplaster är av fulllängd Mötesplatser ett problem Fler aktörer 23 av 52 mötesplatser klarar långa tåg Kiruna – Narvik trång sektor Rombakk, Björnfjell, Kaisepakte, Rensjön Trafikverket, Jernbaneverket diskussioner pågår

11 Fyra nya mötesplatser skapar förutsättningar
för att möta kapacitetskravet 2015

12 World class logistical system
SILA 12 jätte silos för effektivare och renare lossning 2 miljarder

13 Pågående och beslutade investeringar i NARVIK cirka 1 miljard kronor
Markköp 50 MSEK Uppgradering Lundbergsschaktet 300 MSEK Ny tillsatsmedelhantering 300 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Miljö- och riskreducerande åtgärder 100 MSEK Effektivare tågföring Redan klart SILA projektet Tillkommer ny skeppsmatare kaj och nya silos där det i dag är öppna lager (ca 2 miljarder) Beslut ej klart Pågående och beslutade investeringar i NARVIK cirka 1 miljard kronor

14 Ytterligare 25-27 miljarder investeras i Malmfälten
Pågående och beslutade investeringar i Malmfälten ca miljarder kronor!

15 Projekt Kiruna Ny Järnväg(KNJ)
Budget: MSEK Ett framgångrikt järnvägsprojekt mellan Trafikverket och LKAB Invigs 30 augusti

16 Svappavaarafältet - Europas största järnmalmsprojekt!
Mertainen Känd fyndighet: 150 miljoner ton, en del magnetit Start planerad innan 2015 Gruvberget Känd fyndighet: 25 miljoner ton magnetit 50 miljoner ton hematit Start maj 2010 Kraftnät Leveäniemi Känd fyndighet: 100 miljoner ton magnetit Start planerad innan 2015 E10 mot Kiruna Malmbanan Två nygamla gruvor Svappavaarafältet - Europas största järnmalmsprojekt!

17 Mertainen X MSEK Ny utfrakt 100 MSEK Ny infrakt för tillsatsmedel 50 MSEK Kollager 50 MSEK Dammåtgärder 100 MSEK Gruvberget 250 MSEK Ombyggnad terminal 100 MSEK Terminal Utfrakt Ev ny Terminal 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Tömning Leveäniemi 150 MSEK Effektivare tågföring Pågående och beslutade investeringar i svappavaara cirka 1 miljard kronor

18 Uppgradering styrsystem och processanläggningar
250 MSEK Ny järnväg 1,85 MDRSEK Nytt laboratorium 200 MSEK Anläggande av dammar 650 MSEK Kapacitetshöjande åtgärder KK4 100 MSEK Jvg anslutning av terminalspår 350 MSEK Lagerbyggnader för kol 50 MSEK Ny infart och vägar 100MSEK Nytt utskov Luossajärvi 20 MSEK Ny damm Luossajärvi 300 MSEK Gruvmaskiner 400 MSEK Gruvstadspark, etapp 1 x MSEK Infrastruktur under jord 450 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt 1,2 MDRSEK KUJ 1365 12,5 MDRSEK Uppgradering terminallok 100 MSEK Effektivare tågföring 50 MSEK 150 nya bostäder Luossavaara 250 MSEK 50 nya lägenheter Jägarskolan 100 M SEK KUJ 12,5 miljarder Ombyggnad kaserner 24 nya lägenheter Jägarskolan 50 MSEK Pågående och beslutade investeringar i Kiruna cirka 19 miljarder kronor

19 M1250 4,5 MDRSEK Dammhöjning 100 MSEK Gruvmaskiner 150 MSEK Infrastruktur under jord 150 MSEK Effektivare upplagshantering 50 MSEK Nybyggnation 40 nya lägenheter 50 MSEK Förvärv och nybyggnation Granbacka 150 MSEK Säkrare elförsörjning 100 MSEK Ersättningsboenden för elevhemsområdet 200 MSEK Ny entré och kontor 150 MSEK Uppgradering av reningsanläggningar 100 MSEK Uppgradering av infrastruktur 50 MSEK 4 nya linjelok och 5 nya vagnsätt Agglomereringslaboratorium 100 MSEK Effektivare tågföring Pågående och beslutade investeringar i MALMBERGET cirka 7 miljarder kronor

20 tillväxtutmaningar Kapacitet på Malmbanan
Osäkerhet kring tidsåtgång för tillståndshantering Kompetensförsörjning Attraktiva samhällen Bostäder Vilka är de stora utmaningarna för LKAB Tillstånds och Miljöprövningar Pensionsavgångar, kompetensväxling, 1200 nya till 2015 stadsflytt tillväxtutmaningar

21 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Gruvnäringen och transportbehovet"

Liknande presentationer


Google-annonser