Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tentamensregler Gäller från och med 2012-06-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: UmU 500-2818-11 Se dokumentet på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tentamensregler Gäller från och med 2012-06-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: UmU 500-2818-11 Se dokumentet på"— Presentationens avskrift:

1 Tentamensregler Gäller från och med 2012-06-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: UmU 500-2818-11 Se dokumentet på http://www.student.umu.se/regelsamlingen/7- prov-och-bedomning/ 1

2 Om tentamensreglerna Detta är endast ett utdrag! Både studenter och lärare förväntas ha läst hela dokumentet. Finns på alla kurshemsidor och på adress http://www.student.umu.se/regelsamlingen /7-prov-och-bedomning/ 2

3 Anmälan till tentamensskrivning Tentand måste anmäla sig för att garanteras en skrivplats. –Anmälan ska göras senast tio dagar före provtillfället. På CS ska anmälan ske till ALLA tentor –https://www8.cs.umu.se/information/tenta/https://www8.cs.umu.se/information/tenta/ Institutionen skickar listan med anmälda studenter till skrivningsbevakningen 9 dagar före provtillfället –Ingen idé försöka anmäla sig ”för sent”. Tentand som inte har anmält sig får skriva endast om det finns lediga skrivplatser enligt skrivvakts anvisningar. Behövs särskilda hjälpmedel/särskilda villkor pga funktionsnedsättning ska detta anmälas till berörd institution senast tre veckor före salsskrivningen. 3

4 Glöm inte att… regler för examination på annan ort återfinns i rektors beslut dnr 500-6-05 och 102-329-07. ta med dig godkänd id-handling komma max 30 minuter efter utsatt tid man måste sitta kvar i salen de första 30 min av skrivningen –Vid särskilda skäl, exempelvis när en tentamensskrivning ges på flera orter samtidigt, kan det bli mer än 30 min 4

5 Om fusk och andra disciplinärenden Enbart hjälpmedel tillåtna av läraren får användas vid tentamen. Man ska skriva tentan på papper som delas ut av skrivvakt (ta inte med eget). Disciplinära åtgärder får enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen vidtas mot studenter som –1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, –2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, –3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller –4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). –Grundad misstanke om sådan förseelse skall enligt 10 kap. 9 § högskoleförordningen skyndsamt anmälas till rektor, som skall låta utreda ärendet. 5


Ladda ner ppt "Tentamensregler Gäller från och med 2012-06-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: UmU 500-2818-11 Se dokumentet på"

Liknande presentationer


Google-annonser