Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 1: Från idé till nytta Del 2: Användbarhet året runt Ingrid Ottersten och Jonas Söderström, inUse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 1: Från idé till nytta Del 2: Användbarhet året runt Ingrid Ottersten och Jonas Söderström, inUse."— Presentationens avskrift:

1 Del 1: Från idé till nytta Del 2: Användbarhet året runt Ingrid Ottersten och Jonas Söderström, inUse

2 Det här med mål och effekter….

3 Effektstyrning Användning Det är enkelt !!! Verksamhet Projekt

4 Gör såhär! 1.Beskriv förväntade effekter för användare, verksamhet och samhället 2.Skapa designförslag som utgår från förväntade effekter 3.Testa i användning 4.Styr mot effekter

5 Det här med mål och effekter… Uppdraget från regeringen Visionsdokument Projektdirektivet Nyttomodeller….

6 Uppdraget ” Övergripande verksamhetsmål är hög tilltro, produktivitet, kvalitet och rättsäkerhet”

7 Visionen…

8 Projektdirektivet…

9

10 Nyttan uppstår i användningen

11 Risken Svårt (omöjligt att prioritera) bland funktioner Svårt att utforma bra funktioner

12 Gör såhär! 1.Beskriv förväntade effekter för användare, verksamhet och samhället 2.Skapa designförslag som utgår från förväntade effekter 3.Testa i användning 4.Styr mot effekter

13 Beskriv förväntade verksamhetseffekter En varaktig förbättring för verksamheten och (i vissa fall) samhället Förbättringen skall gå att bevisa (mäta) Formuleras som syfte och mätpunkter

14 Syfte Syfte beskriver en konkret förbättring i verksamheten. Vad har blivit bättre? –jobbar vi effektivare? –VET användaren mer? –har vi förändrat ett beteende? –säljer vi mer? –har någon ändrat inställning/upplevelse?

15 Syfte Syftet formuleras som en mening. –Undvik bisatser –I början formulerar man kanske flera meningar. Det är helt OK och ofta nödvändigt tidigt i processen. –Många av de tidiga syftena blir istället mätpunkter –Fråga ”varför” tills du kommit till botten/toppen

16 Tanketips Beskriver detta en verksamhetsförändring? Fråga "varför" tills du når botten Om vi uppnår det syftet beskriver, är vi nöjda då? – annars: mätpunkt eller användningsmål Är denna förändring den som bäst för verksamheten framåt?

17 Ett fönster mot informationen Effektivare remisshantering Syftet med projektet är att migrera till en ny teknisk plattform Tydliggöra möjligheterna för individens kunskaps- och kompetensutveckling Systemet måste vara enkelt att använda Övning: Vilka syften fungerar?

18 Mätpunkter Mätpunkter beskriver hur man tänker mäta att syftet och användningsmål är uppfyllda. –Man bestämmer en parameter –Man bestämmer ett önskat värde för parametern –Man bestämmer en teknik för att mäta –Man bestämmer när mätningarna ska göras

19 Parametrar Subjektiva: det som användare upplever –”Fler medborgare skall uppleva att deras synpunkter tas om hand och åtgärdas snabbt och korrekt” Objektiva: det som går att entydigt mäta –”Åtgärder genomförs inom utlovad tid i x% av fallen”

20 Teknik för att mäta Subjektiva –Enkäter (årliga kundundersökningar, webbenkäter…) –Fråga vid användningstest Objektiva –Spåra användarens beteende i applikationen –Mät i användningstest –Antalet, %, SEK… Är det bättre med objektiva än subjektiva mått?

21 Tanketips Beskriver mätpunkten den förväntade effekten? Om alla dessa mätpunkter nås, har vi då nått önskade effekter? Har vi beskrivit vad, hur och när?

22 Summering och några råd Syfte med mätpunkter skapar möjlighet till insyn och styrbarhet …både i IT-projektet och efteråt! Syftet skall vara formulerat som en mening Minst 2 mätpunkter Inte fler mätpunkter än att ni orkar med att genomföra mätningarna Lätt att fastna i gamla tankemönster.

23 Användbarhet året runt Jonas Söderström, inUse

24 När pratar man om användbarhet? Praktiskt taget enbart i projekt När något nytt ska byggas

25 Användningskvalité skapas hela tiden! Webbplatser med information … Webbapplikationer –IT-systemens förbannelse – exceptionell tröghet

26 Användbarhet året runt (Exemplet info- webbplatsen) Den effekt-ansvariges årskalender

27 Januari och juli Hur presterar webbplatsen i sökmotorerna? Terminologin förändras –”Utredningen om folkstyrets framtid” blir ”Demokratiutredningen” i media Sök på era kärnbegrepp

28 Februari och augusti Gå igenom länkar – kontrollera, reparera

29 Mars och september Fokusgrupp – användarintervjuer

30 April och oktober Se över texter och rubriker Skrivträning för webbredaktörer Redaktionella arbetsformer Sluta ”lägg ut” Sluta ”sprida information” –Nytt motto: Vinn läsare

31 Maj och november Höststädning, vårstädning: Rensa bort gammalt material, arkivera Ofta relevant att ha sökning i aktuellt material och ”arkivsök” åtskilda

32 Juni och december Logganalyser –Vilka sökord använder besökarna?

33 Fler möjliga aktiviteter att planera in Intervjua telefonväxeln, kundmottagare Jämför med andra myndigheter eller organisationer Kontrollera den egna organisationen –Väntetider på svar på mejl

34 Exemplet webbapplikationer, system Kontinuerliga uppdateringar Informellt inlärningstillfälle försvinner

35 Nedåtlutande kunskapskurva Varför? Begränsade uppgifter Tidspress Inte möjligt att lära genom att se på när andra gör det Svårt att lära sig själv går kurs glömmer det mest använda / nödvändiga blir kvar Lasse ersätter Lotta!

36 Uppåtgående funktionskurva Växer differensen mellan vad systemet kan och hur det utnyttjas? ny version

37 Repetitionsutbildning? Träning, stöd, coachning, kontinuerlig uppföljning är nödvändig! Andra metoder: tävling, tips via mejl, filmer

38 Kom ihåg: Nyttan uppstår i användningen!

39 Allt fler applikationer och system Vart och ett kan ha hög användbarhet … men tillsammans med alla andra? De kan vara olika De används glest De tillhör inte det som jag uppfattar som mitt riktiga arbete Pålagor – inte arbete

40 Digital arbetsmiljö

41 effekt funktioner gräns- snitt

42 Tack för oss! Synpunkter, frågor, tankar… ingrid.ottersten@inuse.se jonas.soderstrom@inuse.se Inspiration www.inuseful.se


Ladda ner ppt "Del 1: Från idé till nytta Del 2: Användbarhet året runt Ingrid Ottersten och Jonas Söderström, inUse."

Liknande presentationer


Google-annonser