Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEIF HAMNÄS 25 år i branschen Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB MLH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEIF HAMNÄS 25 år i branschen Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB MLH."— Presentationens avskrift:

1 LEIF HAMNÄS 25 år i branschen Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB MLH

2 AGENDA Förmiddag 1 Allmän orientering - Historik - Begrepp - Aktörer - Grupparbete 1 2 Verksamhet - Processer - Lager - Administration - IT 3 Bemanning - Egen personal - Bemanningsföretag - Optimering - Grupparbete 2 4 Juridik - Förfrågan - Offert - LOI - Avtal MLH Eftermiddag 1 Utrustning - Byggnad - Truckar - Automation - Säkerhet

3 Allmän orientering Kursmål Ha god kännedom om den historiska utvecklingen Ha god kunskap om hur en 3PL verksamhet är uppbyggd Ha god kunskap hur en 3PL verksamhet kan generera värde till en kund MLH

4 Allmän orientering 3 PL/TPL VMI Vendor Managed Inventory 4 PL? –LLP (lead logistic provider) –SCI (supply chain integrator) –LCT (logistic control tower) –SCM (supply/demand chain management) MLH

5 Allmän orientering Historik - 70-talet och tidigare Transporter och lager integrerade Billiga lokaler Bristfälliga IT-system Primitiv kommunikation ASG – Bosch/Siemens, Miele… MLH

6 Allmän orientering Historik - 80-talet Nybyggnation av 3PL lager Realtidsbaserade IT-system EDI-lösningar Jönköping, Örebro…. 3PL profit center MLH

7 Allmän orientering Historik - 90-talet Större företag har accepterat 3PL Medelstora företag börjar visa intresse Nordiska lager allt vanligare Marknaden växer med 20-30% per år Norrköping en allt intressantare lokaliseringsort –Green Cargo –DSV (DFDS) –Kuehne + Nagel –Nova Lagerservice MLH

8 Allmän orientering Historik - 2000-talet Nordiska lösningar dominerar Globala koncept –Supply Chain Management (SCM) Medelstora företag väljer 3PL Mindre företag diskriminerade Marknaden växer med 15-20% per år Norrköping nummer 2 i Sverige MLH

9 Allmän orientering Tillväxt av stora distributionslager (> 10.000 m2) –2002 – 2009 tillkom 1.700.000 m2 Jönköping 324.000 m2 Mälardalen 320.000 m2 –Norrköping 130.000 m2 Stockholm 249.000 m2 Göteborg 240.000 m2 Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören MLH

10 Allmän orientering AktörerTotalt 160 3PL aktörer 2009 –DHL >500.000 m2 –Schenker > 300.000 m2 –Green Cargo, DSV > 200.000 m2 –Aditro > 100.000 m2 –Kuehne + Nagel, Maersk Logistic, NYC, Schianders, Bring, Itella, etc….. < 100.000 m2 < 100.000 m2 MLH

11 Allmän orientering Nya Logistikcentra etableras –Landskrona DSV bygger 70.000 m2 i en första etapp. Planerar ytterligare 100.000 m2 i en senare etapp –Umeå Kombiterminal för 300 MSEK byggs i anslutning till Botniabanan 40 hektar logistik park planeras –Gävle > nytt logistikområde i anslutning till E4:an –Katrineholm > 100 MSEK satsas i ett nytt logistikområde med bl. a en kombi- terminal MLH

12 Allmän orientering Grupparbete 1 –Vilka faktorer är avgörande för en etablering av en 3PL verksamhet

13 Allmän orientering Vilka faktorer avgör en etablering? –Infrastruktur100 % –Anslutning till motorväg 100 % –Logistikkostnader 93 % –Tillgång till mark 85 % –Miljö 85 % –Expansionsmöjligheter 82 % –Närhet till marknad 80 % –Markpris 78 % –Närhet till järnvägsterminal 58 % –Närhet till hamn 36 %

14 Allmän orientering Norrköping 3PL –Whirpool –Good Year –Freudenberg –Bauhaus –Posten –Team Sportia –Duni –Samsung –Philips DAP –Haugen –AudioPro –Kenwood –Casall –Fatzer –Ericsson –Stenqvist –Akademibokhandeln –Candy King –DT Group Beijer Byggmaterial Silvan Cheapy Lågprisbygg  Egen regi Bröderna Edstrand Bröderna Edstrand Stadium Stadium OCL/Brorsson OCL/Brorsson Kontorab Kontorab Nordfarm Nordfarm Expert Expert SELGA SELGA Servera Servera Mårdskog & Lindqvist Mårdskog & Lindqvist Menigo Menigo Haugen Haugen Cloetta Cloetta Swedhandling Swedhandling MLH

15 Skapa värde Skapa värde 1.Sätt kunden i centrum 4. Arbeta med processer 3.Arbeta ständigt med förbätt- ringar 2. Basera beslut på fakta 5. Låt alla vara delaktiga ”Företagsledningens engagemang” 6. Skapa helhetsbild MLH

16 Skapa värde Värde = Kvalitet x Service Kostnad xTid

17 Verksamhet Processer –Inbound..\Logistik Park\Putaway process.doc..\Logistik Park\Putaway process.doc..\Logistik Park\Putaway process.docHelpallBlandpall –Outbound..\Logistik Park\Outbound picking Tools.doc..\Logistik Park\Outbound picking Tools.doc..\Logistik Park\Outbound picking Tools.docOrderhantering –Helpall –Plockorder..\Logistik Park\Outbound packing process.doc..\Logistik Park\Outbound packing process.doc..\Logistik Park\Outbound packing process.docArtikelpolockKundorderplockErsättning –”Cross Docking”..\Logistik Park\Cross Docking process.doc..\Logistik Park\Cross Docking process.doc..\Logistik Park\Cross Docking process.doc –Inventering RullandeTotal –VAS-aktiviteter Varuförädling MLH

18 Verksamhet Lager –Pallställage BuffertPlockplats –Golvlager Buffert/plockplats –Hyllager Plockplatser MLH

19 Verksamhet Administration/Kundservice –Inbound Ankomstplanering Kontroll av leveransdokument Redovisning av mottagna bilar –Outbound OrderplaneringPlockplanering Bokning av utleveranser Utleveransrapporter –Tullager Dokumentation per tullid –Inventering RedovisningDokumenteringAnalys MLH

20 Verksamhet Key Performance Indicators – KPI –Internt Produktivitet –Inleveranser –Utleveranser –V.A.S. Lagring –M2 faktor –Externt Kvalitet –Rätt tid – inleveranser –Rätt tid utleveranser –Rätt innehåll - utleveranser Inventarie –Avvikelser MLH

21 Verksamhet IT kundservice –Inbound AnkomstplaneringExcel Kontroll av leveransdokumentWMS Redovisning av mottagna bilarExcel –Outbound Orderplanering/OrderplockWMS/PMS Bokning av utleveranserTMS UtleveransrapporterTMS –Tullager Dokumentation per tullidExcel/WMS InförtullningTDS TransiteringTDS –Inventering RedovisningWMS DokumenteringExcel AnalysWMS MLH

22 Verksamhet IT produktion –Planering AnkomstplaneringWMS/PMS UtleveransplaneringWMS/PMS BemanningPMS PrioriteringWMS TransportplaneringWMS/TMS –Uppföljning ProduktionslägetWMS/PMS ProduktivitetWMS/PMS –EDI Mottagning från kundWMS Bekräftelse till kundWMS Transportinformation till transportörenTMS MLH

23 Verksamhet WMS Lagerplats Artikel Order TMS Ankom- mande Tull/TDS Invente- ring PMS Kund MLH Kunder Transportör

24 Bemanning Personal –Administration Fast > 50% Bemanningsföretag < 50% –Kollektivanställda OptimerasSäsongsvariationer Utbildning bemanning övning.xls Utbildning bemanning övning.xlsEntreprenad MLH

25 Allmän orientering Grupparbete 2 –Diskutera hur en fördelning mellan anställda och inhyrd arbetskraft skulle kunna se ut baserad på informationen i övningsexemplet –Utbildning bemanning.xls Utbildning bemanning.xlsUtbildning bemanning.xls

26 Organisation MLH Manager Platschef Controller IT Process ingenjör Försäljning

27 Organisation MLH Platschef Arbetsledare Controller IT Kundservice

28 Juridik Förfrågan/offert..\Logistik Park\Logistic Park Calculation v.6.0.xls..\Logistik Park\Logistic Park Calculation v.6.0.xls Utbildning Offert.doc Utbildning Offert.docLOI Letter of intent Avtal Utbildning Avtal.doc Utbildning Avtal.doc NSAB 2000 MLH

29 Uppstart ProjektorganisationKund3PLProcesserBekräftasLagerKvantifierasDokumenterasPlaneringInflyttningProduktion


Ladda ner ppt "LEIF HAMNÄS 25 år i branschen Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB MLH."

Liknande presentationer


Google-annonser