Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEIF HAMNÄS 25 år i branschen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEIF HAMNÄS 25 år i branschen"— Presentationens avskrift:

1 LEIF HAMNÄS 25 år i branschen
MLH LEIF HAMNÄS 25 år i branschen Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB

2 AGENDA MLH Förmiddag 1 Allmän orientering Historik Begrepp Aktörer
Grupparbete 1 2 Verksamhet Processer Lager Administration IT 3 Bemanning Egen personal Bemanningsföretag Optimering Grupparbete 2 4 Juridik Förfrågan Offert LOI Avtal Eftermiddag 1 Utrustning Byggnad Truckar Automation Säkerhet

3 Allmän orientering MLH Kursmål
Ha god kännedom om den historiska utvecklingen Ha god kunskap om hur en 3PL verksamhet är uppbyggd Ha god kunskap hur en 3PL verksamhet kan generera värde till en kund

4 Allmän orientering MLH 3 PL/TPL VMI Vendor Managed Inventory 4 PL?
LLP (lead logistic provider) SCI (supply chain integrator) LCT (logistic control tower) SCM (supply/demand chain management)

5 Allmän orientering MLH Historik - 70-talet och tidigare
Transporter och lager integrerade Billiga lokaler Bristfälliga IT-system Primitiv kommunikation ASG – Bosch/Siemens, Miele…

6 Allmän orientering MLH Historik - 80-talet Nybyggnation av 3PL lager
Realtidsbaserade IT-system EDI-lösningar Jönköping, Örebro…. 3PL profit center

7 Allmän orientering MLH Historik - 90-talet
Större företag har accepterat 3PL Medelstora företag börjar visa intresse Nordiska lager allt vanligare Marknaden växer med 20-30% per år Norrköping en allt intressantare lokaliseringsort Green Cargo DSV (DFDS) Kuehne + Nagel Nova Lagerservice

8 Allmän orientering MLH Historik - 2000-talet
Nordiska lösningar dominerar Globala koncept Supply Chain Management (SCM) Medelstora företag väljer 3PL Mindre företag diskriminerade Marknaden växer med 15-20% per år Norrköping nummer 2 i Sverige

9 Allmän orientering MLH Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören
Tillväxt av stora distributionslager (> m2) 2002 – 2009 tillkom m2 Jönköping m2 Mälardalen m2 Norrköping m2 Stockholm m2 Göteborg m2 Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören

10 Allmän orientering MLH Aktörer Totalt 160 3PL aktörer 2009 DHL
Schenker > m2 Green Cargo, DSV > m2 Aditro > m2 Kuehne + Nagel, Maersk Logistic, NYC, Schianders, Bring, Itella, etc….. < m2

11 Allmän orientering MLH Nya Logistikcentra etableras Landskrona Umeå
DSV bygger m2 i en första etapp. Planerar ytterligare m2 i en senare etapp Umeå Kombiterminal för 300 MSEK byggs i anslutning till Botniabanan 40 hektar logistik park planeras Gävle > nytt logistikområde i anslutning till E4:an Katrineholm > 100 MSEK satsas i ett nytt logistikområde med bl. a en kombi- terminal

12 Allmän orientering Grupparbete 1
Vilka faktorer är avgörande för en etablering av en 3PL verksamhet

13 Allmän orientering Vilka faktorer avgör en etablering?
Infrastruktur % Anslutning till motorväg % Logistikkostnader % Tillgång till mark % Miljö % Expansionsmöjligheter % Närhet till marknad % Markpris % Närhet till järnvägsterminal % Närhet till hamn %

14 Allmän orientering MLH Egen regi Norrköping 3PL Whirpool Good Year
Freudenberg Bauhaus Posten Team Sportia Duni Samsung Philips DAP Haugen AudioPro Kenwood Casall Fatzer Ericsson Stenqvist Akademibokhandeln Candy King DT Group Beijer Byggmaterial Silvan Cheapy Lågprisbygg Egen regi Bröderna Edstrand Stadium OCL/Brorsson Kontorab Nordfarm Expert SELGA Servera Mårdskog & Lindqvist Menigo Haugen Cloetta Swedhandling

15 ”Företagsledningens engagemang”
MLH Skapa värde ”Företagsledningens engagemang” 3.Arbeta ständigt med förbätt- ringar 4. Arbeta med processer Sätt kunden i centrum 5. Låt alla vara delaktiga 2. Basera beslut på fakta 6. Skapa helhetsbild

16 Skapa värde Värde = Kvalitet x Service Kostnad x Tid

17 Verksamhet MLH Processer Inbound ..\Logistik Park\Putaway process.doc
Helpall Blandpall Outbound ..\Logistik Park\Outbound picking Tools.doc Orderhantering Plockorder ..\Logistik Park\Outbound packing process.doc Artikelpolock Kundorderplock Ersättning ”Cross Docking” ..\Logistik Park\Cross Docking process.doc Inventering Rullande Total VAS-aktiviteter Varuförädling

18 Verksamhet MLH Lager Pallställage Golvlager Hyllager Buffert
Plockplats Golvlager Buffert/plockplats Hyllager Plockplatser

19 Verksamhet MLH Administration/Kundservice Inbound Outbound Tullager
Ankomstplanering Kontroll av leveransdokument Redovisning av mottagna bilar Outbound Orderplanering Plockplanering Bokning av utleveranser Utleveransrapporter Tullager Dokumentation per tullid Inventering Redovisning Dokumentering Analys

20 Verksamhet MLH Internt Externt Key Performance Indicators – KPI
Produktivitet Inleveranser Utleveranser V.A.S. Lagring M2 faktor Externt Kvalitet Rätt tid – inleveranser Rätt tid utleveranser Rätt innehåll - utleveranser Inventarie Avvikelser

21 Verksamhet MLH IT kundservice Inbound Outbound Tullager Inventering
Ankomstplanering Excel Kontroll av leveransdokument WMS Redovisning av mottagna bilar Excel Outbound Orderplanering/Orderplock WMS/PMS Bokning av utleveranser TMS Utleveransrapporter TMS Tullager Dokumentation per tullid Excel/WMS Införtullning TDS Transitering TDS Inventering Redovisning WMS Dokumentering Excel Analys WMS

22 Verksamhet MLH IT produktion Planering Uppföljning EDI
Ankomstplanering WMS/PMS Utleveransplanering WMS/PMS Bemanning PMS Prioritering WMS Transportplanering WMS/TMS Uppföljning Produktionsläget WMS/PMS Produktivitet WMS/PMS EDI Mottagning från kund WMS Bekräftelse till kund WMS Transportinformation till transportören TMS

23 Verksamhet MLH Kunder Ankom- mande PMS Lagerplats Artikel Order
Tull/TDS WMS Invente- ring Kund TMS Transportör

24 Bemanning MLH Personal Administration Kollektivanställda Fast > 50%
Bemanningsföretag < 50% Kollektivanställda Optimeras Säsongsvariationer Utbildning bemanning övning.xls Entreprenad

25 Allmän orientering Grupparbete 2
Diskutera hur en fördelning mellan anställda och inhyrd arbetskraft skulle kunna se ut baserad på informationen i övningsexemplet Utbildning bemanning.xls

26 Organisation MLH Manager Controller Process ingenjör IT Försäljning
Platschef Platschef Platschef

27 Organisation MLH Platschef Controller IT Arbetsledare Arbetsledare
Kundservice

28 Juridik MLH Förfrågan/offert LOI Avtal NSAB 2000
..\Logistik Park\Logistic Park Calculation v.6.0.xls Utbildning Offert.doc LOI Letter of intent Avtal Utbildning Avtal.doc NSAB 2000

29 Uppstart MLH Projektorganisation Processer Lager Planering Kund 3PL
Bekräftas Lager Kvantifieras Dokumenteras Planering Inflyttning Produktion


Ladda ner ppt "LEIF HAMNÄS 25 år i branschen"

Liknande presentationer


Google-annonser