Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsutvecklare 112/Krisberedskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsutvecklare 112/Krisberedskap"— Presentationens avskrift:

1 Affärsutvecklare 112/Krisberedskap
Roger Petersson Affärsutvecklare 112/Krisberedskap 1

2 Ny organisation baseras på enkelhet, tydlighet, kundfokus och möjliggör effektiv styrning – konceptuell bild Kunder Affärsområde: Säkerhet, Jourtele och Trygghetsjour Affärsområde: 112 och Krisberedskap Affärsområde: Räddning Affärsområde: Vård Produktion Teknik Centrala stödfunktioner Organisationen utgår från fyra kundbaserade affärsområden med ett tydligt kund- och resultatansvar Utifrån kundbehov samt övriga krav som identifieras i affärsområdena drivs övriga delar av organisationen – det skapas ett tydligt beställar-utförar-förhållande Inom resp affärsområde samt Produktion och Teknik drivs ett gemensamt utvecklingsarbete för att effektivisera och harmonisera verksamheten Ny organisation måste baseras på enkelhet, tydlighet, kundfokus och möjliggöra effektiv styrning – konceptuell bild För att säkerställa att vi skapar en kundfokuserad organisation som så inrättas fyra erbjudandebaserade affärsområden med ett tydligt kund- och resultatansvar. De nya affärsområdena är: 112 och Krisberedskap Räddning Vård Säkerhet, Jourtele och Trygghetsjour Detta innebär att kunderna har en kontaktyta mot SOS Alarm - Affärsområdet

3 Ny organisationsstruktur
VD Centrala stödfunktioner AO: Säkerhet, Jour, Trygg AO: 112, Kris-beredskap AO: Räddning AO: Vård Produktion Teknik Tjänste-organisation Tjänste-organisation Tjänste-organisation Tjänste-organisation Affärs-utveckling Affärs-utveckling Affärs-utveckling Affärs-utveckling Försäljning Försäljning Försäljning Försäljning Kund-support Kvalitet och Patient-säkerhet Ny organisationsstruktur Affärsområdena organiseras på ett sätt så att de på ett enkelt, tydligt och kundfokuserat sätt kan möta kunderna inom respektive affärsområde. Varje affärsområde får ansvar för tjänsteägande och förvaltning, affärsutveckling, försäljning och kundsupport. Detta gör att alla beslut kommer att kunna tas när kunderna. 112 och Krisberedskap, Räddning och Vård har gemensam Kundsupporten som organisatoriskt ligger under 112 och Krisberedskap. Affärsområdet organiseras med en Affärsområdeschef som ansvarar för affärsområdet. Under denne finns sedan: Tjänsteorganisation Ansvar för tjänsteägande, förvaltning, utveckling och lönsamhet på tjänsteportföljen. Affärsutveckling Affärsutveckling ansvarar för utveckling av tjänsterna för att möta kundernas befintliga och kommande behov. Försäljning Ansvar för försäljning av definierade tjänster, kundansvar och upprättade avtal (inklusive driftsättning och fakturering). Försäljning ska även identifiera kundbehov och möjliga gap mot befintlig tjänsteportfölj. Kundsupport Ansvar för att hantera kundsupportärenden, proaktivt informera kunder vid behov samt att generera intäkter genom försäljning av definierade tjänster. Kvalitet och patientsäkerhet (endast AO Vård) Ansvar för att hantera vårdkvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Kundsupport1 För att skapa tydlighet och driv i organisationen ansvarar respektive affärsområde för tjänsteägande, affärsutveckling, försäljning och kundsupport1 – detta medför även att beslut kommer att tas nära kund 112, Krisberedskap, Räddning och Vård har gemensam Kundsupport i linjen under 112, Krisberedskap

4 Ny organisationsstruktur
VD Centrala stödfunktioner AO: Säkerhet, Jour, Trygg AO: 112,Krisberds Ola Johannesson AO: Räddning AO: Vård Produktion Teknik Tjänste-organisation Gunnar Bergström, Örebro Ulf Strandberg, Karlstad Affärs-utveckling Roger Petersson, Växjö Björn Skoglund, Stockholm Ny organisationsstruktur Affärsområdena organiseras på ett sätt så att de på ett enkelt, tydligt och kundfokuserat sätt kan möta kunderna inom respektive affärsområde. Varje affärsområde får ansvar för tjänsteägande och förvaltning, affärsutveckling, försäljning och kundsupport. Detta gör att alla beslut kommer att kunna tas när kunderna. 112 och Krisberedskap, Räddning och Vård har gemensam Kundsupporten som organisatoriskt ligger under 112 och Krisberedskap. Affärsområdet organiseras med en Affärsområdeschef som ansvarar för affärsområdet. Under denne finns sedan: Tjänsteorganisation Ansvar för tjänsteägande, förvaltning, utveckling och lönsamhet på tjänsteportföljen. Affärsutveckling Affärsutveckling ansvarar för utveckling av tjänsterna för att möta kundernas befintliga och kommande behov. Försäljning Ansvar för försäljning av definierade tjänster, kundansvar och upprättade avtal (inklusive driftsättning och fakturering). Försäljning ska även identifiera kundbehov och möjliga gap mot befintlig tjänsteportfölj. Kundsupport Ansvar för att hantera kundsupportärenden, proaktivt informera kunder vid behov samt att generera intäkter genom försäljning av definierade tjänster. Kvalitet och patientsäkerhet (endast AO Vård) Ansvar för att hantera vårdkvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Kundsupport1 För att skapa tydlighet och driv i organisationen ansvarar respektive affärsområde för tjänsteägande, affärsutveckling, försäljning och kundsupport1 – detta medför även att beslut kommer att tas nära kund 112, Krisberedskap, Räddning och Vård har gemensam Kundsupport i linjen under 112, Krisberedskap 4

5 Ny produktionsorganisation baseras på tre geografiska produktionsområden med gemensam mottagning
Norr Luleå Skellefteå Östersund Sundsvall Falun Gävle Samtliga SOS-centraler/produktionsenheter bibehålls tills vidare Tre geografiska produktionsområden med 5, 6 respektive 7 produktionsenheter inrättas En gemensam mottagning införs i respektive produktionsområde så att produktionsenheterna tillsammans kan verka som en virtuell central inom: 112 och Krisberedskap Räddning Vård Säkerhet Jourtele Trygghetsjour Norr Mitt Uppsala Västerås Stockholm Norrköping Örebro Karlstad Eskilstuna Mitt Ny produktionsorganisation baseras på tre geografiska produktionsområden med gemensam mottagning Syd Syd Jönköping Växjö Göteborg Halmstad Malmö

6 Ny produktionsorganisation
Produktionschef Produktions-områdeschef: Norr Produktions-områdeschef: Mitt Produktions-områdeschef: Syd Nationell Produktions-ledning 24h Bemanning och Optimering Kvalitet och Miljö Bemannings-planerare Vårdchef Vårdchef Vårdchef Produktions-controller Lokala Produktions-enheter Lokala Produktions-enheter Lokala Produktions-enheter Statistiker Utbildnings-samordnare 6 stycken 7 stycken 5 stycken


Ladda ner ppt "Affärsutvecklare 112/Krisberedskap"

Liknande presentationer


Google-annonser