Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ä LDRES SJÄLVBESTÄMMANDE I OMSORGENS VARDAG Inspirationsdag Regionförbundet Örebro 2013 05 23 Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ä LDRES SJÄLVBESTÄMMANDE I OMSORGENS VARDAG Inspirationsdag Regionförbundet Örebro 2013 05 23 Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt."— Presentationens avskrift:

1 Ä LDRES SJÄLVBESTÄMMANDE I OMSORGENS VARDAG Inspirationsdag Regionförbundet Örebro 2013 05 23 Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet eva@evawikstrom.se

2 P RESENTATIONENS DISPOSITION Vad menar vi när vi pratar om självbestämmande och hur förhåller det sig till närliggande begrepp? Historiska rötter och konsekvenser inom äldreomsorg Inflytandets paradoxer i hemtjänstens vardag Autonomi och kontroll över vardagen på äldreboende eva@evawikstrom.se

3 G RUNDEN FÖR FÖRELÄSNINGEN eva@evawikstrom.se Autonomy and control in everyday life in care of older people in nursing homes Journal Journal of Housing for the Elderly (accepted mars 2013) Authors Wikström Eva, PhD student & Melin Emilsson Ulla, Professor School of Social work, Linneus University, SE-351 95 Växjö.

4 L AGSTIFTNIN G Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2a §) En god vård kännetecknas bland annat av respekt för patientens självbestämmande och integritet. Socialtjänstlagen (SoL kap. 1) Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet eva@evawikstrom.se

5 Själv- bestämmande Autonomi Brukar- inflytande Oberoende Frihet Önske- uppfyllnad Empowerment -Process -Resultat Nivåer: Nationell Kommunal Institutionell Vardaglig eva@evawikstrom.se

6 Socialt perspektivMedicinskt perspektiv Marknadsekonomiskt perspektiv Voice (Protest)Loyalty (Anpassning) Exit (Sorti) BrukarePatientKund Idén bakom vård- och kundvalsmodeller är främst att den som inte är nöjd ska kunna byta utförare Idén bakom att ha kontroll över sitt liv är främst att kunna påverka vården och omsorgen

7 H UVUDSAKLIGA SPÄNNINGSFÄLT I HEMTJÄNSTENS VARDAG I NFLYTANDETS PARADOXER Socialt perspektiv Medicinskt perspektiv Marknads- ekonomiskt perspektiv Tiden Biståndsbeslutet som ramverk Beroende och ansvar Kunskap och tolkningsföre- träde eva@evawikstrom.se

8 A UTONOMI OCH KONTROLL ÄR BEROENDE AV KULTURER PÅ ÄLDREBOENDET Ambivalent uppdrag Symbolisk makt Åldersdiskriminering eva@evawikstrom.se

9 S AMMANFATTNINGSVIS Studierna har visat att äldres möjligheter till självbestämmande är beroende av organisation och kultur inom äldreomsorgens vardag. eva@evawikstrom.se

10 Flexibla regler och rutiner GODTYCKE RUTINARBETE Detaljerade regler och rutiner SJÄLV- BESTÄMMANDE Relationsorienterat Ej relationsorienterat SJÄLVBESTÄMMANDE OM REGELTROTS Att organisera för äldres självbestämmande – en fråga om stöd i vardagen

11 T ACK ! eva@evawikstrom.se www.evawikstrom.se


Ladda ner ppt "Ä LDRES SJÄLVBESTÄMMANDE I OMSORGENS VARDAG Inspirationsdag Regionförbundet Örebro 2013 05 23 Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt."

Liknande presentationer


Google-annonser