Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012"— Presentationens avskrift:

1 Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012
Stödjande ledarskap – chefers och sjuksköterskors syn på stöd till personal Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012

2 Vård i livets slut på särskilda boenden
De flesta äldre som bor på ett äldreboende bor där de tills de dör Vården och omsorgen om den äldre utförs till stor del av undersköterskor och vårdbiträden /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

3 Chefens och sjuksköterskans ansvar är att
Att ge omsorgspersonalen förutsättningar för att kunna utföra ett arbete så att den äldre får ett bra liv och död på äldreboendet /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

4 Frågeställning Vilken form av stöd beskriver sektionschefer och sjuksköterskor att de ger omsorgspersonalen i deras arbete med svårt sjuka och döende äldre? /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

5 Metod - fokusgruppsintervjuer
Chefer och sjuksköterskor från tre kommuner intervjuades i fokusgrupper Fyra fokusgrupper med sammanlagt 13 chefer - 10 kvinnor och 3 män Fyra fokusgrupper med sammanlagt 20 sjuksköterskor – 17 kvinnor och 3 män /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

6 Resultat Chefer Sjuksköterskor Organiserar Informerar
Personligt och kollektivt stöd Externt stöd Förebild Sjuksköterskor Pedagogiskt ledarskap Personligt stöd Leder /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

7 Resultat –stöd från chefer
Organiserar Extra personal i form av vak Regelbunden utbildning i form av kurs i palliativ vård (för fast anställda) Temaveckor på enheten om vård i livets slut (t ex att tänka tillbaka på de som har dött under året) /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

8 Resultat – stöd från chefer
Muntlig information Vid arbetsplatsträffar Introduktion av nyanställda där chefen tar upp döden och informerar sig om den nyanställdes erfarenhet av död Skriftlig information Informationsmaterial i form av en palliativ pärm där enhetens rutiner vid palliativ vård är inskrivna Information på intranätet /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

9 Resultat – stöd från chefer
Personligt stöd på enheten – att finnas till Stöd i att våga se en död Samtal för att bearbeta tankar och känslor Finnas på arbetsplatsen Personalen kan alltid vända sig till chefen när de vill prata om något svårt, t ex döden Kollektivt stöd på enheten Samlas och prata igenom det som hänt (om det är något dramatiskt som har hänt) /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

10 Resultat – stöd från chefer
Extern stöd Handledning Kontakt med en präst Företagshälsovården Jourhavande samtalspart (för fast anställda) När något extra har hänt som ett dramatiskt dödsfall /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

11 Resultat – stöd från chefer
Att vara en förebild Om chefen är trygg i/med döden blir också personalen trygg /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

12 Resultat – stöd från sjuksköterskan
Pedagogiskt ledarskap Informerar ovan personal om döden och vilka arbetsuppgifter som finns i samband med döden Berättar om vikten av smärtlindring så personalen ska vara uppmärksamma på patienten och informera sjuksköterskan om att det är dags att ge medicin Ge feedback /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

13 Resultat – stöd från sjuksköterskan
Personligt stöd på enheten - att finnas till Att vara där med personalen Stöd i att våga se en död – följa med in på rummet Att få personalen att känna sig trygga Ta sig tid med personalen Samtala, lyssna och förklara Skapa lugn genom att prata om döden både före och efter ett dödsfall – en informell form av handledning /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

14 Resultat – stöd från sjuksköterskan
Att leda Om osäkerhet eller rädsla uppstår gäller det att vara tydlig i sitt ledarskap ”nu gör du så här” Träffa personalen varje morgon Se till att personalen tar del av dokumentationen /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

15 Vem får stöd och när? Det är främst ny personal som får ett organiserat stöd av chefer och sjuksköterskor Först när personalen frågare efter stöd eller om något dramatiskt har hänt sätts ett mer genomtänkt stöd in Varken chef eller sjuksköterska leder det dagliga arbetet – m a o förutsätts det att omsorgspersonalen arbetar självständigt Chefen kan betraktas som organisatör och sjuksköterskan som ledare /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

16 Självständighetens högborg
”Om personalen behöver hjälp är det bara att fråga” (chefer och sjuksköterskor på äldreboenden) Detta är en studie i projektet ”Palliativ vård och omsorg stöd till personalen”. Studien har varit här i Skåne närmare bestämt i Malmö. Vi har studerat sammanlagt 9 äldreboende ur olika perspektiv. Mitt perspektiv är ledarskap och det är detta som jag ska prata om. Detta citat beskriver den kultur som råder på svenska äldreboenden, ett påstående som jag vågar att uttala efter att ha varit i kontakt med drygt 80 äldreboenden i olika forskningssammanhang. /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete

17 Vad är konsekvensen? Omsorgspersonalen måste ha kunskap om att de inte vet, eller att de gör rätt Vad är då konsekvenserna. Jo att omsorgspersonalen måste ha kunskap om att de inte vet, eller att de gör rätt för att konsultera chefer och sjuksköterskor. Detta med bakgrund i att det finns arbetsplatser där en majoritet av omsorgspersonalen inte har en formell utbildning. /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete


Ladda ner ppt "Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser