Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödjande ledarskap – chefers och sjuksköterskors syn på stöd till personal Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödjande ledarskap – chefers och sjuksköterskors syn på stöd till personal Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012."— Presentationens avskrift:

1 Stödjande ledarskap – chefers och sjuksköterskors syn på stöd till personal Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012

2 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete Vård i livets slut på särskilda boenden De flesta äldre som bor på ett äldreboende bor där de tills de dör Vården och omsorgen om den äldre utförs till stor del av undersköterskor och vårdbiträden 2

3 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete Chefens och sjuksköterskans ansvar är att Att ge omsorgspersonalen förutsättningar för att kunna utföra ett arbete så att den äldre får ett bra liv och död på äldreboendet 3

4 Frågeställning Vilken form av stöd beskriver sektionschefer och sjuksköterskor att de ger omsorgspersonalen i deras arbete med svårt sjuka och döende äldre? 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete4

5 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete Metod - fokusgruppsintervjuer Chefer och sjuksköterskor från tre kommuner intervjuades i fokusgrupper Fyra fokusgrupper med sammanlagt 13 chefer - 10 kvinnor och 3 män Fyra fokusgrupper med sammanlagt 20 sjuksköterskor – 17 kvinnor och 3 män 5

6 Resultat Chefer Organiserar Informerar Personligt och kollektivt stöd Externt stöd Förebild Sjuksköterskor Pedagogiskt ledarskap Personligt stöd Leder 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete6

7 Resultat –stöd från chefer Organiserar Extra personal i form av vak Regelbunden utbildning i form av kurs i palliativ vård (för fast anställda) Temaveckor på enheten om vård i livets slut (t ex att tänka tillbaka på de som har dött under året) 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete7

8 Resultat – stöd från chefer Muntlig information Vid arbetsplatsträffar Introduktion av nyanställda där chefen tar upp döden och informerar sig om den nyanställdes erfarenhet av död Skriftlig information Informationsmaterial i form av en palliativ pärm där enhetens rutiner vid palliativ vård är inskrivna Information på intranätet 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete8

9 Resultat – stöd från chefer Personligt stöd på enheten – att finnas till Stöd i att våga se en död Samtal för att bearbeta tankar och känslor Finnas på arbetsplatsen Personalen kan alltid vända sig till chefen när de vill prata om något svårt, t ex döden Kollektivt stöd på enheten Samlas och prata igenom det som hänt (om det är något dramatiskt som har hänt) 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete9

10 Resultat – stöd från chefer Extern stöd Handledning Kontakt med en präst Företagshälsovården Jourhavande samtalspart (för fast anställda) När något extra har hänt som ett dramatiskt dödsfall 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete10

11 Resultat – stöd från chefer Att vara en förebild Om chefen är trygg i/med döden blir också personalen trygg 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete11

12 Resultat – stöd från sjuksköterskan Pedagogiskt ledarskap Informerar ovan personal om döden och vilka arbetsuppgifter som finns i samband med döden Berättar om vikten av smärtlindring så personalen ska vara uppmärksamma på patienten och informera sjuksköterskan om att det är dags att ge medicin Ge feedback 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete12

13 Resultat – stöd från sjuksköterskan Personligt stöd på enheten - att finnas till Att vara där med personalen Stöd i att våga se en död – följa med in på rummet Att få personalen att känna sig trygga Ta sig tid med personalen Samtala, lyssna och förklara Skapa lugn genom att prata om döden både före och efter ett dödsfall – en informell form av handledning 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete13

14 Resultat – stöd från sjuksköterskan Att leda Om osäkerhet eller rädsla uppstår gäller det att vara tydlig i sitt ledarskap ”nu gör du så här” Träffa personalen varje morgon Se till att personalen tar del av dokumentationen 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete14

15 Vem får stöd och när? Det är främst ny personal som får ett organiserat stöd av chefer och sjuksköterskor Först när personalen frågare efter stöd eller om något dramatiskt har hänt sätts ett mer genomtänkt stöd in Varken chef eller sjuksköterska leder det dagliga arbetet – m a o förutsätts det att omsorgspersonalen arbetar självständigt Chefen kan betraktas som organisatör och sjuksköterskan som ledare 2011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete15

16 2011-03-16 Självständighetens högborg ”Om personalen behöver hjälp är det bara att fråga” (chefer och sjuksköterskor på äldreboenden) /PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete 16

17 Vad är konsekvensen? Omsorgspersonalen måste ha kunskap om att de inte vet, eller att de gör rätt 172011-03-16/PhD Agneta Törnquist Institutionen för socialt arbete


Ladda ner ppt "Stödjande ledarskap – chefers och sjuksköterskors syn på stöd till personal Agneta Törnquist Äldreforskardagen den 21 mars 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser