Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva 10 år -Jag vet att det kostar, men hur lång tid kan det ta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva 10 år -Jag vet att det kostar, men hur lång tid kan det ta."— Presentationens avskrift:

1 Eva 10 år -Jag vet att det kostar, men hur lång tid kan det ta.

2 Dagens rubriker Vem ska straffas? Hur hänger det ihop – Från FN till Jönköping via den svenska regeringen Ett regionalt exempel – landstinget Sörmland, Susann Ericson Hur kan jag gå vidare? Utvärdering

3 Övervakningssystemet Artikel 42 - 45

4 Kommitté för barnets rättigheter

5 Landrapporter

6 Day of general discussion

7 General Comment Vimmerbys fråga

8 List of issues Fyra delar

9 Concluding observations

10 FN-kommitténs synpunkter Positivt Lag mot diskriminering Nya bestämmelser i SoL och LVU Ansvar för barn som kommer till Sverige utan en vuxen har flyttats till kommunerna.

11 FN-kommitténs synpunkter Påpekanden Inkorporering (Lars fråga) Följa upp beslut i kommuner och landsting Systematisk insamling av data Utbildning om mänskliga rättigheter Höja medvetenheten om tillämpningen principen om barnets bästa Öka barnets möjligheter att få inflytande Arbeta mer aktivt mot våld

12 Juridiska konsekvenser av inkorporering Åberopas mer och mer Självständig roll som rättskälla Bidrar till att ändra utvecklingen i norsk rättskultur Domstolarna måste förhålla sig till konventionen Inkorporering i sig är inte saken, det är det som händer efteråt Möjlighet att föregå med gott exempel Vuxna - barn

13 Regering och riksdag

14 Frivilligorganisationers olika roller Röst eller service 14

15 Frivilligorganisationers olika roller Kontroll – makt 15

16 Frivilligorganisationers olika roller Bidragsminskning 16

17 Frivilligorganisationers olika roller Oberoende – beroende 17

18 Frivilligorganisationers olika roller Kontrakt -professionalisering 18

19 Frivilligorganisationers olika roller Personliga relationer 19

20 Och nu …………….

21 TVÅ PARALLELLA PROCESSER – FYRA VIKTIGA PUSSELBITAR STRATEGISKT OPERATIVT IMPLEMENTERING + LÄRANDE LÄRANDE + VERKTYG 21

22 Elizabeth Englundh Steg 1 Genomlys verksamheten utifrån grundprinciperna och genomförandeartiklarna. Steg 2 Undersök vilka sak artiklar som främst rör din verksamhet/uppdrag och bedöm hur ni främjar, säkerställer och bevakar att barn får dessa rättigheter tillgodosedd. Steg 3 Undersök hur den enskilda rättigheten genomförs och påverkas av grundprinciper/genomförandeartiklar. 22

23 Data- insamling artikel 2 Inflytande artikel 12 Information artikel 42 Helhetssyn artikel 6 Aktiva priorite- ringar artikel 4 Barnets bästa artikel 3 Du/din verksamhet

24 24

25 19 2 3 6 12 5 9 18 20 24 (3) 25 28 (2) 34 37 38 39 Föräldrars ansvar Separation från föräldrarna Båda föräldrarnas ansvar Alternativ omvårdnad Traditionella sedvänjor Regelbunden översyn Disciplin Skydd mot sexuellt utnyttjande Skydd mot tortyr och dödsstraff Skydd mot väpnade konflikter Rehabilitering Icke- diskriminering Barnets bästa Liv, överlevnad, utveckling Delaktighet Skydd mot övergrepp

26 12 - Barns delaktighet Ett nytt socialt kontrakt Lagstiftning Allmän utbildning Ålder och mognad Inget tvång Lyssna på – väga in Deltagande utan diskriminering Vuxnas ansvar - utbildning 26

27 Kommunikation Hur pratar vi med varandra Pratar vi till med eller åt barnen

28 28

29 BARNS DELAKTIGHET Varför gör vi detta, vad vill vi uppnå Vilka barn Vilka frågor Hur kommer barnen till uttryck Hur används resultaten Hur visas barnen respekt

30 Tillstånd för publicering Planering för fortsatt arbete Utvärdering


Ladda ner ppt "Eva 10 år -Jag vet att det kostar, men hur lång tid kan det ta."

Liknande presentationer


Google-annonser