Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn Mars 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn Mars 2013"— Presentationens avskrift:

1 Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn 12-13 Mars 2013
Transportstyrelsen

2 Sjö- och Luftfartsavdelningen
Ny avdelning i Transportstyrelsen 1 januari 2013. Chef Ingrid Cherfils Nyhet: Sektionen för sjöfartstillsyn Malmö Chef Jörgen Hansson Nyhet: Sektionen för luftfarts- hamn- och sjöfartsskydd Chef Jessica Henriksson

3 EU Förordning 725/2004 Lagen om Sjöfartsskydd 2004:487 SJÖFS 2004:13

4 EU direktiv 65/2005 Lagen om Hamnskydd 2006:1209 SJÖFS 2007:1

5 Rikspolisstyrelsen RPSFS 2009:21 (FAP 699-1)
Utbildning av sjöfartsskydds- och hamnkontrollanter.

6 EU Kommissionen Inspektioner med avseende på: Ev. etablerade hamnskydd
Tillträdeskontroll Övervakning Övningar (dokumentation)

7 Nordiskt möte Sjöfarts- och hamnskydd
Sverige - EU Danmark - EU Norge - EFTA Finland - EU Island - EFTA Färöarna – EFTA EFTA samarbetar alltid med EU Kommissionens inspektörer)

8 Övningsbok för Hamn och Hamnanläggning
Sjöfart Sjöfarts/Hamnskydd Dokument Handbook Maritime Security Exercises and Drills 184 sidor.

9 Tranportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:116
Nya avgifter fr.o.m 1 januari 2013.

10 Avgifter sjöfartsskydd
3 kap1 § För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. I avgiften ingår även avgift för hamnskydd för fristående hamnanläggningar med förenklat hamnskydd, enligt 5 § Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd. Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som rör sjöfartsskydd. Hamnanläggningar med mindre än 3 anlöp per år betalar halv årsavgift.

11 Avgifter hamnskydd Hamnskydd i hamnar
3 kap.2 § För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor för hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning och kronor för hamn som består av ett gemensamt hamnskyddsområde med flera hamnanläggningar. Hamnskyddsorganet är skyldigt att betala avgift som rör hamnskydd.

12 Avgifter bristavsyning
Bristbesiktning 6 § Om brister upptäcks vid den ordinarie tillsynen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift för den efterföljande ärendehandläggningen enligt 1 kap. 5 §. Artikel 14 i EU förordning 725/2004 har vi ännu inte satt i drift.

13 Vad är på gång….. Delegering av sjöfartsskydd för fartyg
Godkännande av RSO i Sverige. Inte bestämt ännu. Delegering av skyddsutredningar till RSO i Sverige. Inte bestämt ännu. Straffsanktioner vid brister i skydd hos hamnar och hamnanläggningar. Inte bestämt ännu. 2014 går vi in i 3:e godkännandeperioden för hamnanläggningar.

14 Länsstyrelsen Avlysning av vattenområden för icke behöriga personer och otillåten båt- och fartygstrafik. Sjötrafikförordningen 2 kap, 2 a§ Viktig hjälp för sjöfartsskyddet.

15 Tack för att jag fick komma….. FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn Mars 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser