Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn 12-13 Mars 2013 Transportstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn 12-13 Mars 2013 Transportstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn 12-13 Mars 2013 Transportstyrelsen

2 Sjö- och Luftfartsavdelningen Ny avdelning i Transportstyrelsen 1 januari 2013. Chef Ingrid Cherfils Nyhet: Sektionen för sjöfartstillsyn Malmö Chef Jörgen Hansson Nyhet: Sektionen för luftfarts- hamn- och sjöfartsskydd Chef Jessica Henriksson

3 Sjöfartsskydd EU Förordning 725/2004 Lagen om Sjöfartsskydd 2004:487 SJÖFS 2004:13

4 Hamnskydd EU direktiv 65/2005 Lagen om Hamnskydd 2006:1209 SJÖFS 2007:1

5 Rikspolisstyrelsen RPSFS 2009:21 (FAP 699-1) Utbildning av sjöfartsskydds- och hamnkontrollanter.

6 EU Kommissionen Inspektioner med avseende på: - Ev. etablerade hamnskydd - Tillträdeskontroll - Övervakning - Övningar (dokumentation)

7 Nordiskt möte Sjöfarts- och hamnskydd Sverige - EU Danmark - EU Norge - EFTA Finland - EU Island - EFTA Färöarna – EFTA EFTA samarbetar alltid med EU Kommissionens inspektörer)

8 Övningsbok för Hamn och Hamnanläggning http://www.transportstyrelsen.se/ Sjöfart Sjöfarts/Hamnskydd Dokument Handbook Maritime Security Exercises and Drills 184 sidor.

9 Tranportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:116 Nya avgifter fr.o.m 1 januari 2013.

10 Avgifter sjöfartsskydd 3 kap1 § För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om 9 800 kronor. I avgiften ingår även avgift för hamnskydd för fristående hamnanläggningar med förenklat hamnskydd, enligt 5 § Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd. Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som rör sjöfartsskydd. Hamnanläggningar med mindre än 3 anlöp per år betalar halv årsavgift.

11 Avgifter hamnskydd Hamnskydd i hamnar 3 kap.2 § För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om 3 850 kronor för hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning och 6 650 kronor för hamn som består av ett gemensamt hamnskyddsområde med flera hamnanläggningar. Hamnskyddsorganet är skyldigt att betala avgift som rör hamnskydd.

12 Avgifter bristavsyning Bristbesiktning 6 § Om brister upptäcks vid den ordinarie tillsynen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift för den efterföljande ärendehandläggningen enligt 1 kap. 5 §. Artikel 14 i EU förordning 725/2004 har vi ännu inte satt i drift.

13 Vad är på gång….. Delegering av sjöfartsskydd för fartyg Godkännande av RSO i Sverige. Inte bestämt ännu. Delegering av skyddsutredningar till RSO i Sverige. Inte bestämt ännu. Straffsanktioner vid brister i skydd hos hamnar och hamnanläggningar. Inte bestämt ännu. 2014 går vi in i 3:e godkännandeperioden för hamnanläggningar.

14 Länsstyrelsen Avlysning av vattenområden för icke behöriga personer och otillåten båt- och fartygstrafik. Sjötrafikförordningen 2 kap, 2 a§ Viktig hjälp för sjöfartsskyddet.

15 Tack för att jag fick komma….. FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Sjöfarts- och Hamnskyddsmöte Kalmar Hamn 12-13 Mars 2013 Transportstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser