Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-021 SIS/TK 511, 2012-10-17 Ledningssystem för trafiksäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-021 SIS/TK 511, 2012-10-17 Ledningssystem för trafiksäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 SIS/TK 511, Ledningssystem för trafiksäkerhet

2 SIS på 1 minut  Ideell förening, ägs av medlemmar  Ca 65 projektledare i 8 verksamhetsområden leder 350 standardiseringskommittéer  SIS är [neutral plattform + processmetodik] INNEHÅLLET skapar experter!  SIS Förlag AB  SS – Svensk standard  Sveriges medlem i CEN och ISO

3 Standardisering Konsensus Standardiseringens Principer Öppenhet Intressentstyrt Frivillighet

4 ISO/TC 241 Road Traffic Safety •Austria •Belgium •Bulgaria •Cyprus •Czech Republic •Denmark •France •Israel •Netherlands •New Zealand •Norway •Poland •Saudi Arabia •Serbia •Singapore •Thailand •Argentina •Armenia •Australia •Barbados •Canada •China •Colombia •Finland •Germany •India •Iran •Italy •Japan •Jordan •Korea •Malaysia •Nigeria •Philippines •South Africa •Spain •Sweden •Switzerland •United Kingdom •USA 24 P-members 16 O-members 14 Liaisons •ISO/TC 22, Road Vehicles •ISO/TC 204 Intelligent transport systems •ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics •European Transport Safety Council (ETSC) •FIA Foundation •Global Road Safety Forum (GRSF) •Global Road Safety Partnership (GRSP) •The International Road Federation (IRF) •International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) •The International Transport Forum (ITF/OECD) •International Association of Oil & Gas producers (OGP) •UN Economic Commission for Europe (UNECE) •World Bank (WB) •World Health Organization (WHO) 40 medlemsländer = 17% globalt deltagande

5 SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet

6 Verktyg för ett strukturerat trafiksäkerhetsarbete  SS-ISO 39001:2012 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet – Krav och vägledning

7 Gemensam struktur Orientering 1. Omfattning 2. Normativa hänvisningar 3. Termer och definitioner 4. Organisationens förutsättningar 4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar 4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar 4.3 Att bestämma omfattningen av ledningssystemet 4.4 Ledningssystem för trafiksäkerhet 5. Ledarskap 5.1 Ledarskap och åtagande 5.2 Policy 5.3 Befattningar, ansvar och befogenheter inom organisationen 6. Planering 6.1 Allmänt 6.2 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 6.3 Prestandapåverkande trafiksäkerhetsfaktorer 6.4 Mål för trafiksäkerhet och planering för att uppnå dem 7. Stöd 7.1 Samverkan 7.2 Resurser 7.3 Kompetens 7.4 Medvetenhet 7.5 Kommunikation 7.6 Dokumenterad information Allmänt Skapande och uppdatering Styrning av dokumenterad information 8. Verksamhet 8.1 Planering och styrning av verksamheten 8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen 9. Utvärdering av prestanda 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 9.2 Utredning av trafikolyckor och andra trafikincidenter 9.3 Intern revision 9.3 Ledningens genomgång 10 Förbättringar 10.1 Avvikelse och korrigerande åtgärd 10.2 Ständig förbättring

8 8 Nästa steg  Publicering svensk standard –Översättning –Marknadsföring –Svar på frågor  Ackreditering/Certifiering  Utbildning  Nätverk för trafiksäkerhet

9 HE 9 Nätverket för SS-ISO Verka för att SS-ISO blir känd och använd –Skapa drivkrafter för att arbeta med standarden –Verka för certifiering 2.Erfarenhetsutbyte –Dryfta ”good” / ”bad” practice –Nätverka –Omvärldsbevakning (pilotfall mm) –Internationellt erfarenhetsutbyte 3.Förvalta och utveckla standarden –Representativt nätverk (leverantörer, uppdragsgivare och andra intressenter) –Skapa erfarenhetsbank inför revision av standarden –Analysera och stötta utvecklingen av användningen –Tillämpning och tolkning av standarden ISO 39001

10 Tolkningsgrupp ISO  Partsammansatt forum  Ordförande?  Ge svar på frågor om tolkning i ISO  Underlätta användandet av standarden  Tolkningsgruppen på Tolkningsgruppen på

11 Förutsättningar för att delta  Eget arbete –Varje deltagande organisation bestämmer själv grad av engagemang och står för sina egna kostnader gällande resor, uppehälle och tid.  Delaktighet i finansieringen av standardiseringsarbetet –Årlig deltagaravgift ( kr år 2013).  Deltagande organisation/företag/ myndighet ska vara medlem hos SIS –Årlig medlemsavgift SEK 2 000/4 000 beroende på omsättning.

12 Välkommen till SIS/TK 511! TACK Tina

13


Ladda ner ppt "2014-07-021 SIS/TK 511, 2012-10-17 Ledningssystem för trafiksäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser