Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutveckling för Integration i Norrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutveckling för Integration i Norrland"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensutveckling för Integration i Norrland
KIN Kompetensutveckling för Integration i Norrland Övre Norrland Projekttid: Budget: kr

2 Projektorganisation Styrgrupp = Direktionen
Personal ÖN Projektledare (100%) Koordinator (50%) Administratör (50%) Teknikstöd (50%) Styrgrupp = Direktionen Ska verka strategiskt och övergripande Referensgrupp = Representation från mottagare av insatser Ska verka rådgivande och validerande

3 Målgrupp: Anställda inom verksamheter där kommunen och/eller Arbetsförmedlingen är huvudman. Insatser - öppna seminarier och föreläsningar. Kommunerna bjuder in aktörer som anses ha behov av insatsen.

4 Områden för utbildningsinsatser:
Kulturkunskap Begreppet tillgänglighet och kunskap om funktionshinder Grundutbildning i jämställdhet Tala med tolk och samtalsmetodik Trauma och sorg, hot och våld Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling i socialt arbete Förståelse för ungdomars beteende Rutiner och smittskydd Föreläsningar av utlandsfödda män och kvinnor Organisation, organisationskultur och ledarskap Gruppdynamik Konflikthantering Studiebesök

5 Målsättningar i projektet:
1. Att målgrupperna erhållit kompetensutveckling i enlighet med de behov som lyfts fram i det genomförda kartläggningsarbetet. 2. Efter avslutat projekt ska 90 % av deltagarna anse att deras möjligheter att jobba mer framgångsrikt med mottagning av flyktingar har ökat. 3. Projektet ska ha hittat fungerande former för hur gemensam kompetensutveckling kan bedrivas ur ett långsiktigt och kostnadseffektivt perspektiv och som kan användas av andra målgrupper. 4. Efter avslutat projekt ska projektet ha tagit fram en gemensam värdegrund för hur vi i våra kommuner ska arbeta för likabehandling och jämlikhet i våra flyktingmottagande verksamheter. 5. Efter projekttidens slut ska projektets referensgrupp utvecklats till en rådgivande och övervakande funktion för frågor som gäller flyktingars integration i våra samhällen.

6 Hur har det sett ut i kommunerna (antal aktiviteter)?!
Storuman Arjeplog Lycksele Sorsele Norsjö Malå Åsele Arvidsjaur Vilhelmina Dorotea

7 Storuman Bettmässan i London
Studieresa Migrationsverkets ansökningsenhet, besök på Malmö Stads Transitboenden samt PUT-boende på västra hamnen. Studiebesök Migrationsverkets Anvisningsenhet Solna, besök PUT-boende Palatset på Södermalm. Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen Dokumentation Konferens Ensam kommande barn – Länsstyrelsen Flerspråkighet i Fokus – konferens Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS Att tala genom tolk – Semantix * 2 Konferens för Sv2 lärare Studiebesök i Skellefteå för flyktingboendet i Storuman Info dag med socialstyrelsen och Migrationsverket Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) Fritidsforum-Fritidsledare roll för framtidens mötesplatser Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket Socialpedagogutbildning Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor Sorgebearbetning-Hjälpa andra Neuropsykiatri Enrique Perez (Lapplandsvux) Att undervisa analfabeter Juno Blom-hedersrelaterat våld Posttraumatisk stress SFI studieresa till Skellefteå kommun, flyktingmottagning & SFI Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? Föreläsning – ”Svennar och svartskallar-identitet, integration & mångfald”, Tommy Deogan. Utbildning för god man till ensamkommande barn Studiebesök Härnösand/Umeå för flyktingboendet Storuman Politikerdag

8 Lycksele Dorotea Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen
Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering Konferens för Sv2 lärare Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket "Lärarrollen i Sv som andra språk”-konferens Socialpedagogutbildning Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor Neuropsykiatri Enrique Perez (Lapplandsvux) Att undervisa analfabeter Juno Blom-hedersrelaterat våld Posttraumatisk stress Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? Utbildning för god man till ensamkommande barn Mångkulturell vägledning Dorotea Att tala genom tolk – Semantix Mohammed Muslim Politikerdag

9 Åsele Kommunikation som gör skillnad - Tema dag
Att möta ensamkommande flyktingbarn Berättarafton Inspirationsdag med bl a Zinat Pirzadeh Studiebesök Skellefteå SYV Samarbetssamtal Föreningsmässa Info dag med socialstyrelsen och Migrationsverket Besök på Migrationsverkets mottagningsenhet i Hallonbergen Besök på Migrationsverkets ansökningsenhet och tillståndsenhet, Transitboende och moské Besök på Malmö Stads PUT-boende Västra hamnen Analfabetism Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket Socialpedagogutbildning Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor Neuropsykiatri God Man konferens/nätverkande Enrique Perez (Lapplandsvux) Att undervisa analfabeter Juno Blom-hedersrelaterat våld Posttraumatisk stress Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? Baskurs i psykiatri-sjukdomslära och bemötande Utbildning för god man till ensamkommande barn Mångkulturell vägledning Politikerdag

10 Vilhelmina Handledning av boendepersonal
Studiebesök Hedlundaskolan, Umeå Flerspråkighet i Fokus – konferens Ledarskapsutbildning Utbildningsdag i BBIC för regionala utvecklingsledare Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering Studiebesök Skellefteå SYV Samarbetssamtal Besök på Migrationsverkets mottagningsenhet i Hallonbergen Besök på Migrationsverkets ansökningsenhet och tillståndsenhet, Transitboende och moské Besök på Malmö Stads PUT-boende Västra hamnen Att tala genom tolk – Semantix Durewall-utagerande beteende Analfabetism Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) Lilian Levin (heldag) Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket Socialpedagogutbildning Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor Sorgebearbetning-Hjälpa andra Neuropsykiatri God Man konferens/nätverkande Enrique Perez (Lapplandsvux) Att undervisa analfabeter Juno Blom-hedersrelaterat våld Posttraumatisk stress SFI studieresa till SFI Luleå Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? Mångkulturell vägledning Fritidsforum-Fritidsledare roll för framtidens mötesplatser Utbildning för god man till ensamkommande barn

11 Arvidsjaur Lösningsfokuserat arbetssätt
Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen SO-dagarna 2012 Studiebesök Vännäs (Sv2, Arvidsjaur) Att tala genom tolk – Semantix Integration-möten och rädslor Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) Durewall- att bemöta och förebygga utagerande beteende Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket Socialpedagogutbildning Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor Sorgebearbetning-Hjälpa andra Neuropsykiatri God Man konferens/nätverkande Instruktörsutbildning – Durewall Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? ”En mångkulturell arbetsplats” – Kjell Kampe Interkulturell kommunikation – Eva Gyllensvan Utbildning för god man till ensamkommande barn Mångkulturell vägledning Politikerdag

12 Norsjö Malå Kärleksveckan i Norsjö-föreläsning med Zinath Pirzadeh
Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen Att tala genom tolk – Semantix Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering Fryshuset - betyg och bedömning Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) Durewall- att bemöta och förebygga utagerande beteende Föreläsning - att bemöta rasism Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS Inspirationsföreläsning – praktikhandledare Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor Neuropsykiatri Juno Blom-hedersrelaterat våld Posttraumatisk stress Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? ”Att anställa för etnisk mångfald” – Kjell Kampe Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket Politikerdag Malå Att möta ensamkommande flyktingbarn Sorgebearbetning-Hjälpa andra Att bemöta och förebygga utagerande beteende

13 Sorsele Arjeplog Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen
Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering 3. Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 4. Sorgebearbetning-Hjälpa andra 5. Neuropsykiatri 6. Enrique Perez (Lapplandsvux) 7. Juno Blom-hedersrelaterat våld 8 Posttraumatisk stress 9. Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 10. Utbildning för god man till ensamkommande barn Mångkulturell vägledning Fritidsforum-Fritidsledare roll för framtidens mötesplatser Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket Politikerdag Arjeplog Sociala medier Dokumentation Ledarskapsutbildning UGL-Utveckling av grupp och ledare Att tala genom tolk – Semantix Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) Durewall- att bemöta och förebygga utagerande beteende 4. Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS 5. Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 6. Socialpedagogutbildning 7. Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, 8. Neuropsykiatri 9. God Man konferens/nätverkande 10. Att undervisa analfabeter 11. Posttraumatisk stress 12. Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 13. Utbildning för god man till ensamkommande barn 14. Kultur och samhälle i Afghanistan

14 Politikerdag - Ankomst, Integrerad, Inkluderad,
En del av samhället! Visst vill vi lyckas med detta?   Innehåll: - Integration och inkludering i dagens Sverige - Mottagande av framtida medborgare (bl a flyktingar/kärleksinvandrare/arbetskraftsinvandring) - Inkludering kontra integrering - Integrations-, assimilations-, och inkluderingsprocesser hos individer - Utanförskapets mekanismer  - Social hållbarhet som syfte å ena sidan och politiska mål å andra sidan - Samarbete kring utbildning och arbete för social hållbarhet Storuman 1 Sorsele 2 Malå 3 Arvidsjaur 1 Sollefteå 1 Dorotea 3 Åsele 4 Norsjö 3 Totalt: 18 st

15 Totalt 88 aktiviteter är genomförda i projektet +
8 gemensamma videoföreläsningar

16 Hur har det sett ut i kommunerna
Hur har det sett ut i kommunerna?! (Antal deltagare utifrån deltagarlistorna) Storuman Arjeplog Lycksele Sorsele Norsjö Malå Åsele Arvidsjaur Vilhelmina Dorotea

17 Övriga insatser: ”KIN turné”-avslutningsinfo till KF/KS:
10 sept Arjeplog ks 24 sept Sorsele kf 25 sept Norsjö ks au 25 sept Storuman kf 2 okt Malå ks 13 nov Dorotea ks au 27 nov Lycksele ks 11 dec Åsele KS au 8 jan Vilhelmina Referensgruppsmöten: (7 kvinnor/3 män) 10-11 jan 13 mars 10 maj (video) 30 aug (video) 10 okt 5 dec KIN-dagar: 16-17 nov 2011 12-13 mars 2012 9-10 okt 2012

18 Videoförläsningar – Leo Razzak maj Klas Borell jan Lilian Levin feb
- svenska muslimska församlingar Dorotea Åsele Storuman Vilhelmina Arjeplog Lilian Levin feb - bakgrund till de ensamkommande ungdomarnas flykt och svåra dilemman Malå Lycksele Sorsele Norsjö Kenneth Ritzén mars - Det mångkulturella samhället Genusakuten april ”Den svenska jämställdheten och svenska könsrollsmönster” Leo Razzak maj integration, mångfald och ungdoms- problematik Arvidsjaur Lycksele Åsele Arjeplog Storuman Vilhelmina Norsjö Malå Rina Näslund sept - ”Öppna dörrar” Om hur man kan skapa tillväxt utifrån mångfalds perspektiv inom olika branscher Gillis Herlitz okt Kommunikation över kulturgränser – Mänskliga relationer och beteenden Dorotea Sorsele Mehrdad Davishpour nov -Våld i hemmet med mina kära Arjeplog Norsjö Dorotea Arvidsjaur Storuman Sorsele

19 Antal som genomgått någon aktivitet (redovisning till SCB)
1 237 Målet = % kvinnor 37 % män

20 Längre kurser: Socialpedagogik (19 st) 3 Dorotea 2 Arvidsjaur 2 Kramfors 1 Lycksele 5 Storuman 2 Arjeplog 2 Åsele 2 Vilhelmina KI-flyktingrelaterad stress – började 20 aug – 10 dec (19 st) 2 Norsjö 1 Malå 2 Storuman 3 Vilhelmina 3 Arvidsjaur 4 Lycksele

21 Slutsatser vid diskussion med referensgrupp och högskolegrupp:
Tagit lång tid att presentera/implementera KIN i kommunerna. Kort projekttid. Skulle skapat en mer aktiv arbetsgrupp i kommunerna. Vilhelmina (som genomfört många aktiviteter) fick till en styrgrupp redan i början av projektet vilket de tror var bra. Marknadsföring har skett underifrån i Vilhelmina, då stannade inte inbjudningarna hos chefen Arbetsförmedlingen varit osynlig i projektet. Negativt! Svag förankring i politiken!/Dåligt gensvar från politikerna. Lärcentrum har marknadsfört KIN Bra att kommunerna samarbetat/samarbetar kring utbildningarna Medfört nya nätverk/nya idéer. Måste försöka behållas. Behov finns för ett KIN 2!


Ladda ner ppt "Kompetensutveckling för Integration i Norrland"

Liknande presentationer


Google-annonser