Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIN Kompetensutveckling för Integration i Norrland Övre Norrland Projekttid: 20110701 – 20121231 Budget: 6 555 875kr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIN Kompetensutveckling för Integration i Norrland Övre Norrland Projekttid: 20110701 – 20121231 Budget: 6 555 875kr."— Presentationens avskrift:

1 KIN Kompetensutveckling för Integration i Norrland Övre Norrland Projekttid: 20110701 – 20121231 Budget: 6 555 875kr

2 Projektorganisation Styrgrupp = Direktionen Ska verka strategiskt och övergripande Referensgrupp = Representation från mottagare av insatser Ska verka rådgivande och validerande Personal ÖN Projektledare (100%) Koordinator (50%) Administratör (50%) Teknikstöd (50%) Personal ÖN Projektledare (100%) Koordinator (50%) Administratör (50%) Teknikstöd (50%)

3 Målgrupp: •Anställda inom verksamheter där kommunen och/eller Arbetsförmedlingen är huvudman. •Insatser - öppna seminarier och föreläsningar. Kommunerna bjuder in aktörer som anses ha behov av insatsen.

4 Områden för utbildningsinsatser: • Kulturkunskap • Begreppet tillgänglighet och kunskap om funktionshinder • Grundutbildning i jämställdhet • Tala med tolk och samtalsmetodik • Trauma och sorg, hot och våld • Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling i socialt arbete • Förståelse för ungdomars beteende • Rutiner och smittskydd • Föreläsningar av utlandsfödda män och kvinnor • Organisation, organisationskultur och ledarskap • Gruppdynamik • Konflikthantering • Studiebesök

5 Målsättningar i projektet: 1. Att målgrupperna erhållit kompetensutveckling i enlighet med de behov som lyfts fram i det genomförda kartläggningsarbetet. 2. Efter avslutat projekt ska 90 % av deltagarna anse att deras möjligheter att jobba mer framgångsrikt med mottagning av flyktingar har ökat. 3. Projektet ska ha hittat fungerande former för hur gemensam kompetensutveckling kan bedrivas ur ett långsiktigt och kostnadseffektivt perspektiv och som kan användas av andra målgrupper. 4. Efter avslutat projekt ska projektet ha tagit fram en gemensam värdegrund för hur vi i våra kommuner ska arbeta för likabehandling och jämlikhet i våra flyktingmottagande verksamheter. 5. Efter projekttidens slut ska projektets referensgrupp utvecklats till en rådgivande och övervakande funktion för frågor som gäller flyktingars integration i våra samhällen.

6 Hur har det sett ut i kommunerna (antal aktiviteter)?! StorumanArjeplog 2914 LyckseleSorsele 1614 NorsjöMalå 1812 ÅseleArvidsjaur 2722 VilhelminaDorotea 3211

7 Storuman 1.Bettmässan i London 2.Studieresa Migrationsverkets ansökningsenhet, besök på Malmö Stads Transitboenden samt PUT-boende på västra hamnen. 3.Studiebesök Migrationsverkets Anvisningsenhet Solna, besök PUT- boende Palatset på Södermalm. 4.Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen 5.Dokumentation 6.Konferens Ensam kommande barn – Länsstyrelsen 7.Flerspråkighet i Fokus – konferens 8.Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS 9.Att tala genom tolk – Semantix * 2 10.Konferens för Sv2 lärare 11.Studiebesök i Skellefteå för flyktingboendet i Storuman 12.Info dag med socialstyrelsen och Migrationsverket 13.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 14.Fritidsforum-Fritidsledare roll för framtidens mötesplatser 15.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 16.Socialpedagogutbildning 17.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 18.Sorgebearbetning-Hjälpa andra 19.Neuropsykiatri 20.Enrique Perez (Lapplandsvux) 21.Att undervisa analfabeter 22.Juno Blom-hedersrelaterat våld 23.Posttraumatisk stress 24.SFI studieresa till Skellefteå kommun, flyktingmottagning & SFI 25.Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 26.Föreläsning – ”Svennar och svartskallar-identitet, integration & mångfald”, Tommy Deogan. 27.Utbildning för god man till ensamkommande barn 28.Studiebesök Härnösand/Umeå för flyktingboendet Storuman 29.Politikerdag

8 Lycksele 1.Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen 2.Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering 3.Konferens för Sv2 lärare 4.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 5.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 6."Lärarrollen i Sv som andra språk”-konferens 7.Socialpedagogutbildning 8.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 9.Neuropsykiatri 10.Enrique Perez (Lapplandsvux) 11.Att undervisa analfabeter 12.Juno Blom-hedersrelaterat våld 13.Posttraumatisk stress 14.Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 15.Utbildning för god man till ensamkommande barn 16. Mångkulturell vägledning Dorotea 1.Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering 2.Att tala genom tolk – Semantix 3.Mohammed Muslim 4.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 5.Socialpedagogutbildning 6.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 7.Enrique Perez (Lapplandsvux) 8.Posttraumatisk stress 9.Utbildning för god man till ensamkommande barn 10.Mångkulturell vägledning 11.Politikerdag

9 Åsele 1.Kommunikation som gör skillnad - Tema dag 2.Att möta ensamkommande flyktingbarn 3.Berättarafton 4.Inspirationsdag med bl a Zinat Pirzadeh 5.Studiebesök Skellefteå SYV 6.Samarbetssamtal 7.Föreningsmässa 8.Info dag med socialstyrelsen och Migrationsverket 9.Besök på Migrationsverkets mottagningsenhet i Hallonbergen 10.Besök på Migrationsverkets ansökningsenhet och tillståndsenhet, Transitboende och moské 11.Besök på Malmö Stads PUT-boende Västra hamnen 12.Analfabetism 13.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 14.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 15.Socialpedagogutbildning 16.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 17.Neuropsykiatri 18.God Man konferens/nätverkande 19.Enrique Perez (Lapplandsvux) 20.Att undervisa analfabeter 21.Juno Blom-hedersrelaterat våld 22.Posttraumatisk stress 23.Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 24.Baskurs i psykiatri-sjukdomslära och bemötande 25.Utbildning för god man till ensamkommande barn 26.Mångkulturell vägledning 27.Politikerdag

10 Vilhelmina 1.Handledning av boendepersonal 2.Studiebesök Hedlundaskolan, Umeå 3.Flerspråkighet i Fokus – konferens 4.Ledarskapsutbildning 5.Utbildningsdag i BBIC för regionala utvecklingsledare 6.Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS 7.Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering 8.Studiebesök Skellefteå SYV 9.Samarbetssamtal 10.Besök på Migrationsverkets mottagningsenhet i Hallonbergen 11.Besök på Migrationsverkets ansökningsenhet och tillståndsenhet, Transitboende och moské 12.Besök på Malmö Stads PUT-boende Västra hamnen 13.Att tala genom tolk – Semantix 14.Durewall-utagerande beteende 15.Analfabetism 16.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 17.Lilian Levin (heldag) 18.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 19.Socialpedagogutbildning 20.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 21.Sorgebearbetning-Hjälpa andra 22.Neuropsykiatri 23.God Man konferens/nätverkande 24.Enrique Perez (Lapplandsvux) 25.Att undervisa analfabeter 26.Juno Blom-hedersrelaterat våld 27.Posttraumatisk stress 28.SFI studieresa till SFI Luleå 29.Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 30.Mångkulturell vägledning 31.Fritidsforum-Fritidsledare roll för framtidens mötesplatser 32. Utbildning för god man till ensamkommande barn

11 Arvidsjaur 1.Lösningsfokuserat arbetssätt 2.Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen 3.SO-dagarna 2012 4.Studiebesök Vännäs (Sv2, Arvidsjaur) 5.Att tala genom tolk – Semantix 6.Integration-möten och rädslor 7.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 8.Durewall- att bemöta och förebygga utagerande beteende 9.Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS 10.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 11.Socialpedagogutbildning 12.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 13.Sorgebearbetning-Hjälpa andra 14.Neuropsykiatri 15.God Man konferens/nätverkande 16.Instruktörsutbildning – Durewall 17. Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 18. ”En mångkulturell arbetsplats” – Kjell Kampe 19. Interkulturell kommunikation – Eva Gyllensvan 20. Utbildning för god man till ensamkommande barn 21. Mångkulturell vägledning 22.Politikerdag

12 Norsjö 1.Kärleksveckan i Norsjö-föreläsning med Zinath Pirzadeh 2.Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen 3.Att tala genom tolk – Semantix 4.Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering 5.Fryshuset - betyg och bedömning 6.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 7.Durewall- att bemöta och förebygga utagerande beteende 8.Föreläsning - att bemöta rasism 9.Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS 10.Inspirationsföreläsning – praktikhandledare 11.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 12.Neuropsykiatri 13.Juno Blom-hedersrelaterat våld 14.Posttraumatisk stress 15.Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 16.”Att anställa för etnisk mångfald” – Kjell Kampe 17.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 18.Politikerdag Malå 1.Att möta ensamkommande flyktingbarn 2.Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering 3.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 4.Durewall- att bemöta och förebygga utagerande beteende 5.Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS 6.Sorgebearbetning-Hjälpa andra 7.Neuropsykiatri 8.Juno Blom-hedersrelaterat våld 9.Att bemöta och förebygga utagerande beteende 10.Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 11.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 12.Politikerdag

13 Sorsele 1.Konferens SFI och språkinformation – Länsstyrelsen 2.Trädet-utb i läs- och skrivutveckling för de som arb med alfabetisering 3.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 4.Sorgebearbetning-Hjälpa andra 5.Neuropsykiatri 6.Enrique Perez (Lapplandsvux) 7.Juno Blom-hedersrelaterat våld 8 Posttraumatisk stress 9. Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 10. Utbildning för god man till ensamkommande barn 11.Mångkulturell vägledning 12.Fritidsforum-Fritidsledare roll för framtidens mötesplatser 13.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 14.Politikerdag Arjeplog 1.Sociala medier 2.Dokumentation 3.Ledarskapsutbildning 4.UGL-Utveckling av grupp och ledare 5.Att tala genom tolk – Semantix 6.Flykting relaterad stress & psykisk hälsa (KI) 7.Durewall- att bemöta och förebygga utagerande beteende 4.Samtalsmetodik - att samtala med barn och ungdomar BRIS 5.Biblioteken i AN kommunerna gör studiebesök på internationella biblioteket 6.Socialpedagogutbildning 7.Anders Fänge - Afghanistans historia, politik, kultur, sedvänjor 8.Neuropsykiatri 9.God Man konferens/nätverkande 10.Att undervisa analfabeter 11. Posttraumatisk stress 12. Eva Von Scheele- Ensamkommande barn - vem har ansvar? 13. Utbildning för god man till ensamkommande barn 14. Kultur och samhälle i Afghanistan

14 Politikerdag - Ankomst, Integrerad, Inkluderad, En del av samhället! Visst vill vi lyckas med detta? Innehåll: - Integration och inkludering i dagens Sverige - Mottagande av framtida medborgare (bl a flyktingar/kärleksinvandrare/arbetskraftsinvandring) - Inkludering kontra integrering - Integrations-, assimilations-, och inkluderingsprocesser hos individer - Utanförskapets mekanismer - Social hållbarhet som syfte å ena sidan och politiska mål å andra sidan - Samarbete kring utbildning och arbete för social hållbarhet Storuman 1Sorsele2 Malå 3Arvidsjaur1 Sollefteå1Dorotea3 Åsele4Norsjö3 Totalt: 18 st

15 Totalt 88 aktiviteter är genomförda i projektet + 8 gemensamma videoföreläsningar

16 Hur har det sett ut i kommunerna?! (Antal deltagare utifrån deltagarlistorna) StorumanArjeplog 427 164 LyckseleSorsele 390127 NorsjöMalå 29264 ÅseleArvidsjaur 422344 VilhelminaDorotea 377186

17 Övriga insatser: ”KIN turné”-avslutningsinfo till KF/KS: 10 sept Arjeplog ks 24 sept Sorsele kf 25 sept Norsjö ks au 25 sept Storuman kf 2 okt Malå ks 13 nov Dorotea ks au 27 nov Lycksele ks 11 dec Åsele KS au 8 jan Vilhelmina Referensgruppsmöten: (7 kvinnor/3 män) 10-11 jan 13 mars 10 maj (video) 30 aug (video) 10 okt 5 dec KIN-dagar: 16-17 nov 2011 12-13 mars 2012 9-10 okt 2012

18 Videoförläsningar – Klas Borell jan - svenska muslimska församlingar Dorotea Åsele Storuman Vilhelmina Arjeplog Lilian Levin feb - bakgrund till de ensamkommande ungdomarnas flykt och svåra dilemman Vilhelmina Malå Åsele Lycksele Storuman Sorsele Arjeplog Dorotea Norsjö Kenneth Ritzén mars - Det mångkulturella samhället Vilhelmina Malå Åsele Lycksele Storuman Arjeplog Sorsele Dorotea Norsjö Genusakuten april -”Den svenska jämställdheten och svenska könsrollsmönster” Vilhelmina Storuman Dorotea Malå Arjeplog Lycksele Norsjö Leo Razzak maj -integration, mångfald och ungdoms- problematik Arvidsjaur Lycksele Åsele Arjeplog Storuman Vilhelmina Norsjö Malå Rina Näslund sept - ”Öppna dörrar” Om hur man kan skapa tillväxt utifrån mångfalds perspektiv inom olika branscher Lycksele Vilhelmina Arvidsjaur Norsjö Storuman Åsele Gillis Herlitz okt -Kommunikation över kulturgränser – Mänskliga relationer och beteenden Storuman Lycksele Arvidsjaur Norsjö Åsele Arjeplog Dorotea Sorsele Vilhelmina Mehrdad Davishpour nov -Våld i hemmet med mina kära Arjeplog Norsjö Dorotea Arvidsjaur Storuman Sorsele Åsele Lycksele Vilhelmina

19 Antal som genomgått någon aktivitet (redovisning till SCB ) 1 237 Målet 200 + 150 = 350 63 % kvinnor 37 % män

20 Längre kurser: Socialpedagogik (19 st) 3 Dorotea 2 Arvidsjaur 2 Kramfors 1 Lycksele 5 Storuman 2 Arjeplog 2 Åsele 2 Vilhelmina KI-flyktingrelaterad stress – började 20 aug – 10 dec (19 st) 2 Norsjö 1 Malå 2 Storuman 3 Vilhelmina 2 Åsele 3 Arvidsjaur 4 Lycksele 2 Arjeplog

21 Slutsatser vid diskussion med referensgrupp och högskolegrupp: • Tagit lång tid att presentera/implementera KIN i kommunerna. Kort projekttid. • Skulle skapat en mer aktiv arbetsgrupp i kommunerna. Vilhelmina (som genomfört många aktiviteter) fick till en styrgrupp redan i början av projektet vilket de tror var bra. Marknadsföring har skett underifrån i Vilhelmina, då stannade inte inbjudningarna hos chefen • Arbetsförmedlingen varit osynlig i projektet. Negativt! • Svag förankring i politiken!/Dåligt gensvar från politikerna. • Lärcentrum har marknadsfört KIN • Bra att kommunerna samarbetat/samarbetar kring utbildningarna • Medfört nya nätverk/nya idéer. Måste försöka behållas. • Behov finns för ett KIN 2!


Ladda ner ppt "KIN Kompetensutveckling för Integration i Norrland Övre Norrland Projekttid: 20110701 – 20121231 Budget: 6 555 875kr."

Liknande presentationer


Google-annonser