Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Geodatasamverkan – nya möjligheter för Sveriges kommuner Illustratör Cecilia Lundgren Katrin Falk Geodatasekretariatet, Lantmäteriet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Geodatasamverkan – nya möjligheter för Sveriges kommuner Illustratör Cecilia Lundgren Katrin Falk Geodatasekretariatet, Lantmäteriet."— Presentationens avskrift:

1 1 Geodatasamverkan – nya möjligheter för Sveriges kommuner Illustratör Cecilia Lundgren Katrin Falk Geodatasekretariatet, Lantmäteriet

2 2 Geodatasamverkan – nya möjligheter för Sveriges kommuner Illustratör Cecilia Lundgren •Vad är Geodatasamverkan och vad innebär det för min kommun? •Geodataportalen, vad syftar den till och hur kan min kommun använda den?

3 3 Geodatasamverkan - vad innebär det? • Organisationer med offentligt uppdrag • Tillgång till alla geodata i produktkatalogen • Avtalet beskriver - hur samarbetet organiseras, styrs och samordnas - ansvarsfördelning - tekniska förutsättningar - ekonomiska villkor - villkor för hur man får använda geodataprodukterna

4 4 Vad får man tillgång till? •Informationsansvariga organisationers geodata •Finns redovisat i en produktkatalog som är en bilaga till samverkansavtalet för geodatasamverkan •Produktkatalogen ska hållas konstant men förändringar kan förekomma •Produktkatalogen omfattar idag ca 400 geodata- produkter

5 5 Parter i geodatasamverkan - november 2011 JordbruksverketSkogsstyrelsen LantmäterietSOS Alarm LänsstyrelsernaStatens geotekniska institut MSBStatistiska centralbyrån NaturvårdsverketSMHI RiksantikvarieämbetetSvenska Kraftnät Sveriges geologiska undersökningTrafikverket SjöfartsverketTransportstyrelsen Tillhandahåller geodata, informationsansvariga (se produktkatalogen):

6 6 Parter i geodatasamverkan - november 2011 Myndigheter: BoverketFörsvarsmakten TrafikanalysStatens Fastighetsverk Kommuner (21 st): ArvikaSandviken BollnäsSkellefteå EskilstunaSkövde GävleStenungsund GöteborgSundsvall HallsbergVansbro HallstahammarVärmdö JönköpingÖrebro KarlstadÖrnsköldsvik MalmöÖstersund Norrtälje Göteborg Jönköping Karlstad Östersund Sundsvall Skellefteå Arvika Örebro Vansbro Malmö Bollnäs Norrtälje Hallsberg Gävle Ö-vik

7 7 Kommuner på väg in: Eda Eskilstuna Falun Gislaved Gnosjö Haninge Hedemora Hjo Härjedalen Hässleholm Karlshamn Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Landskrona Ljusdal Luleå Lund Mjölby Mora Nybro Nässjö Orsa Ragunda Region Gotland Rättvik Strömsund Sävsjö Trelleborg Vaggeryd Västervik Västerås Växjö Årjäng

8 8 Ex. Lantmäteriets geodataprodukter • GSD-Fastighetskartan (sammanslagen raster, skiktad raster, vektor fastighetsindelning, vektor topografi, planer, bestämmelser och rättigheter) • GSD-Tätort (raster, vektor) • GSD-Terrängkartan (raster, vektor) • GSD-Vägkartan (raster, vektor) • Bakgrundskarta till NVDB • GSD-Fjällkartan, raster • GSD-Fjällinformation, vektor • GSD-Översiktskartan (raster, vektor) • GSD-Sverigekartan i 1:1 miljon (raster, vektor) • GSD-Sverigekartan 1:5/1:10/20 miljon, vektor • GSD-Höjddata, grid 2+/50+ • Laserdata • GSD-Höjdkurvor, 5m/10m/25m ekvidistans • GSD-Marktäckedata (raster, vektor, pixel) • GSD-Vegetationsdata • GSD-Administrativ indelning, 1:250 000/1:1 miljon • GSD-Ortnamn • GSD-Ortofoto (svartvit/färg/IR 0.5m/1m upplösning) • GSD-Ortofoto tätort (svartvit/färg 0.25m/0.5m upplösning) • Digital flygbildsdata - DMC, rådata, PAN + LR4; DMC, svart/vit/RGB/IR, digital; DMC, orienteringsdata - 3D modelldata, orienteringsdata • Fastighetsregistret • Fastighetsprisregistret • KartaDirekt • OrtnamnDirekt • AdressDirekt • RegBetDirekt • SWEPOS (efterberäkningsdata/Nätverks- RTK/Nätverks-DGPS-tjänst) • DGA - Digitalt Geodetiskt Arkiv • ArkenProxy • ArkivSök

9 9 Ex. Trafikverkets geodataprodukter • Statligt järnvägsnät 1:250 000 • Statligt järnvägsnät 1:10 000 • Trafikplatser järnväg • Kilometertavlor järnväg • Järnvägsinformation • NVDB-bilnät • NVDB-cykelnät • NVDB-administrativa uppgifter • Administrativa uppgifter övrigt • NVDB-fysisk väg • Fysisk väg övrigt • NVDB-Trafikregler • NVDB-Cykelföreteelser • ISA-hastighetsfil • Vägtrafikdata - statistiska • NVDB på webb • Info om vägar • Bro- och tunneldata (BaTman) • BaTman – portal • Klickbara kartan • Trafikflödeskartan • Väginformation (Inspire Road) • Rastplatskartan • Riksintressen

10 10 Ex. SCB:s geodataprodukter • Tätorter • Småorter • Arbetsplatsområden utanför tätort • Fritidshusområden • SAMS-områden • Befolkning efter ålder för SAMS • Befolkning efter kön för SAMS • Befolkning efter civilstånd för SAMS • Befolkning efter födelseland för SAMS • Befolkning efter in- och utflyttning för SAMS • Förvärvsarbetande nattbefolkning 16+ år efter sektor för SAMS • Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ efter sektor för SAMS • Befolkning 20-64 år efter sysselsättning för SAMS • Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå för SAMS • Familjer 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst för SAMS

11 11 Hur får man tillgång till geodata? •Respektive informationsansvarig ansvarar för att leverera geodata •Tjänster,dvd, ftp •I produktkatalogen och i Geodataportalen framgår det hur man får tillgång till informationen

12 12 Hur får man tillgång exempelvis till Lantmäteriets geodata?  Ni beställer direkt från Lantmäteriet oTelefon:026-63 36 00 oEpost:geodatasupport@lm.segeodatasupport@lm.se  I dagsläget fås de flesta leveranser på något medium, t.ex. hårddisk, dvd eller via ftp  Finns några tjänster som successivt blir fler och fler oFR online oTopografiska webbkartan, Allmänna kartor och Ortofoto med tillhörande AdressDirekt, OrtnamnDirekt och RegBetDirekt oNätverks-RTK

13 13 Hur får man använda geodata? •För uppfyllande av den offentliga uppgiften oavsett organisationsform, uppgiften finns definierad i instruktion eller lagstiftning •Ej affärsverksamhet •Finns speciallagstiftning för de kommunala verksamheter som ska bedrivas på affärsmässig grund •Ellagen – produktion och försäljning av el är affärsverksamhet medan nätverksamhet är att betrakta som offentlig uppgift •Fjärrvärmelagen - 38 § Om ett kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900) bedriver fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas på affärsmässig grund •Kommuner med gemensamma funktioner - alla måste teckna licens för nyttjande •Part har rätt att kontraktera konsult för uppfyllande av uppgiften

14 14 Hur får man använda geodata? •Parter får publicera geodata på Internet så länge:  geodata visas som raster  det är en offentlig uppgift  geodata inte är det primära  det inte går att ladda ner

15 15 Vad ingår i den årliga avgiften? •Allt för en normal användning •Begränsningar i fria leveranser kan förekomma •Lantmäteriet har begränsat t.ex.: •Max 4 st rikstäckande uttag för allmänna kartor •Max 12 st rikstäckande uttag för GSD-FK fastighetsindelning •kommun och dess angränsande kommuner Går att ansluta sig när som helst under året

16 16 Att tänka på! •Samverkansavtalet påverkar inga andra avtal. Avtal med återförsäljare gäller. •Beställningar enligt gamla överenskommelser går inte automatiskt över om part går med i geodatasamverkan

17 17 Fördelar med Geodatasamverkan •ETT avtal till en fast årsavgift •Minskad tid för administration, avtalsförhandlingar, kontroll av rättigheter eller budget. •Tillgång till större mängd geodata än idag. •Alltid aktuell information. •Rätt att nyttja information när behov uppstår. •Möjlighet att upptäcka och testa intressanta geodata för flera verksamheter/förvaltningar. •Rationaliseringseffekter (kompetens, teknik) vid t.ex. regional kommun- samverkan kring nedladdning, lagring och distribution.

18 18 Vilka alternativ finns? Samverkansavtal •Part i samverkan – åtaganden och förpliktelser, rätt att nyttja all geodata enligt produktkatalogen Medverkansavtal •Ger er rätt att publicera metadata och göra geodata tillgängliga via Geodataportalen Licensavtal •För att nyttja geodata måste licensavtal tecknas med respektive myndighet – samma villkor för användning (offentlig användning)

19 19 Nyttja Geodataportalen för att marknadsföra egen geodata Medverkansavtal – publicera på Geodataportalen •Publicera metadata enligt fastlagd svensk metadataprofil – miniminivå i 12 mån •Geodata ska ha ett allmänintresse •Ok att enbart redovisa metadata – man behöver inte ha geodatatjänster framtagna •Kostar ingenting •Rätt att nyttja säkerhetslösning •Kommunen tecknar avtal och levererar

20 20 Geodataportalen – en ingång Enkelt att hitta information Geodata sökbara på ett ställe

21 21 Sökmöjligheter i Geodataportalen • Karta • Ämne • Ansvarig • Fritextsökning • Namnsök, t ex ort • Koordinater • Tidsmässig sökning, årtal

22 22 Metadata beskriver data och tjänster •Geodataportalen innehåller en nationell katalog/databas där alla publicerar sina metadata. •Beskrivningen av metadata följer enhetliga beskrivningar.

23 Överlagrade geodata/ ”kartor” Anrop: Kartan/tjänsten anropas direkt hos respektive data- /tjänsteproducent Gränser Höjdinfo Moln/väder Städer Hämta geodata från olika källor

24 24 Geodataportalen – en ingång för att söka, hitta och titta

25 25 Läs mer på www.geodata.se Frågor och funderingar, ta gärna kontakt med Lantmäteriets Geodatasekretariat support@geodata.se 026-63 47 00

26 26 Frågor? Katrin Falk Geodatasekretariatet, Lantmäteriet

27 27 Geodataportalen

28 28 Vilka kan delta i Geodatasamverkan? Alla organisationer som utför offentliga uppgifter • Kommuner • Statliga myndigheter • Landsting • Länsstyrelser • Andra som har ett offentligt uppdrag (t.ex. Fiskevårdsförbund) All verksamhet som enligt lag eller instruktion ingår i det offentliga uppdraget får använda de geodata som ingår när man tecknat samverkansavtal om geodatasamverkan

29 29 Hur får man tillgång exempelvis till Lantmäteriets geodata?  Beställning enligt datadelning görs för geografisk information i Sweref 99 TM och i regional Sweref- zoner samt även i RT90 för Ortofoto – för övriga koordinatsystem tas transformationsavgift ut.  Fastighetsinformation kan beställas i Sweref 99 TM och i regionala zoner förutom Byggnader och Adresser (när dessa går över i ny lagringsmiljö – april)  NNH-produkter kan beställningar i nuläget enbart göras i Sweref 99 TM (utredning pågår om hur transformationer till regional zoner kan ske)  Enbart standarleveranser

30 30 Hur får ni tillgång till exempelvis Lantmäteriets geodata?  Ni kan välja att låta beställningen skickas till en vidareförädlare eller beställa en inloggning till beställningssystemet som vidareförädlaren kan nyttja för att beställa geodata på uppdrag av part som deltar i geodatasamverkan  Även on-line tjänster kan förmedlas av vidareförädlare  Ni kan vända er direkt till en vidareförädlare, Lantmäteriet tar inte ut någon nyttjanderättsavgift mot vidareförädlaren

31 31 Vilka förberedelser behöver göras? Investeringar Vid samverkan öppnas möjligheten att få tillgång till och använda en stor mängd geodata. Kommunen kan eventuellt behöva investera i lagringsutrymme beroende på hur mycket geodata man väljer att använda och genom vilket åtkomstsätt (uttag, tjänst). I övrigt behövs inga särskilda investeringar för samverkan. Vid medverkan gäller följande: • De geodata man önskar göra tillgängliga ska beskrivas med metadata enligt svensk profil - miniminivå. Det är det enda kravet! • Målet är ett tjänstebaserat tillhandahållande men det är helt upp till kommunen att bestämma när och hur det ska ske. • För att nyttja tjänster krävs WMS/WFS-kompetenta program där geodata kan användas och kombineras med egna teman. Denna kompetens ingår normalt i redan använda program. Det finns också gratisprogram som dock kan kräva konsultstöd. • En geoserver behövs för att sätta upp och driva tjänster (gratisvarianter finns).

32 32 Att tänka på  För att delta i samverkan räcker det inledningsvis med en webbläsare för att kunna söka och titta på geodata medan leverans sker som i dag ”manuellt” efter personkontakt.  Kommunen får tillgång till geodata i standardformat enligt produktkatalogen mot årsavgift.  Geodataansvarig kan fråga runt i kommunen vilka förvaltningar, bolag och kommunalförbund som köper data. På så sätt upptäcks dubbelköp.  Regional kommunsamverkan kan med fördel användas för att begränsa kostnader för teknik och kompetens.  Anpassningar av data får beställas mot ersättning hos vidareförädlare eller göras i egen regi.  De intäkter kommunen får idag för att leverera till andra förblir som de är. Kommunen bestämmer själv taxa.  I enstaka fall kan det bli nödvändigt att köpa data separat utöver produktkatalogens utbud, till exempel befolkningsstatistik SCB.

33 33 Hur har kommunernas avgifter räknats ut?

34 34 Avgiften för datadelning baseras på •Informationsbehov (2 steg) •Geografiskt verksamhetsområde (3 steg) •Nytta (2 steg) •Kommunparameter (endast för kommuner)  Areal (hektar)(5 steg)  Folkmängd (antal)(8 steg)  Befolkningens täthet (invånare/hektar)(6 steg)  Andel tätortsareal av totala arealen (%)(5 steg) •Omsättning (endast för myndigheter) (6 steg)

35 35 Informationsbehov Samtliga kommuner har här faktor 10, dvs. de har behov av data

36 36 Geografiskt verksamhetsområde Samtliga kommuner har faktor 0,5 – kommunen får dock tillgång till data för hela Sverige

37 37 Nytta Samtliga kommuner har faktor 1,5 medan statliga myndigheter inplaceras individuellt

38 38 Omsättning (endast statliga myndigheter) Denna faktor används endast för statliga myndigheter och innefattar ej omsättning i affärsverksamhet

39 39 Underliggande kommunparametrar Respektive kommuns delfaktorer summeras och summan utgör ingångsvärde för den kommunspecifika parametern

40 40 Kommunparameter Inplacering av respektive kommun bygger på fyra underliggande parametrar Summan av de underliggande parametrarna avgör vilken faktor respektive kommun får i kommunparametern. Intervallen är valda så att lagom antal kommuner hamnar i resp. gradering

41 41 Avgifter datadelning Årlig avgift för kommuner KategoriAvgift A 100 000 kr B 140 000 kr C 180 000 kr D 225 000 kr E 285 000 kr F 365 000 kr G 500 000 kr H 850 000 kr I 1 100 000 kr Årlig avgift för myndigheter KategoriAvgift A 50 000 kr B 150 000 kr C 250 000 kr D 550 000 kr E 1 300 000 kr F 2 250 000 kr G 3 500 000 kr H 6 500 000 kr Årlig avgift för landsting KategoriAvgift A 150 000 kr B 220 000 kr C 300 000 kr D 380 000 kr E 490 000 kr F 620 000 kr

42 42 Avgiftssättningen är leverantörsspecifik för all användning utanför datadel- ningen Användningskategoriernas gemensamma beskrivningar används av alla informations- ägare Villkoren för nyttjande av data är gemensamma för alla kategorier utom för vidare- förädlare Ramverk för nyttjande – tillgodoser PSI-krav Ramverk - Affärsmodell AnvändningskategorierVillkor för nyttjandeAvgiftssättning Offentlig användningGemensamma villkorDatadelningLeverantörs-specifik Kommersiell slutanvändningGemensamma villkorLeverantörsspecifik Kommersiell vidareförädlingLeverantörsspecifika villkorLeverantörsspecifik Icke kommersiellGemensamma villkorLeverantörsspecifik Forskning & UtbildningGemensamma villkorLeverantörsspecifik

43 43 Nyttan av att vara med i geodatasamverkan • Gemensamt ansvar för och inflytande på att infrastrukturen för geodata utvecklas på ett effektivt sätt • Ökad tillgång och enklare åtkomst till ett samlat utbud av geodata inom ramen för datadelningen • Mer information till samma kostnad och möjlighet att granska, välja och avropa leverans av information och tjänster som behövs i den egna verksamheten • Möjlighet att utveckla systemstöd till egen verksamhet baserat på en enhetligt organiserad försörjning med geodata och geodatatjänster • Lägre transaktionskostnader • Geodataportalen skapar överblick och ordning • Transparenta och förenklade villkor för vidareutnyttjande av geodata • Stimulerar vidareförädling genom fri tillgång till information för att bygga applikationer

44 44 Inspires principer och syfte - Infrastructure for Spatial Information in Europe  Göra geodata och tjänster tillgängliga på ett standardiserat sätt via enhetliga europeiska regler  Göra det möjligt att kombinera geodata från olika källor, samt att dela data mellan många användare  Göra geodata som är nödvändig för ledning och styrning tillgängliga på villkor som möjliggör frekvent användning  Göra det enklare att hitta geodata genom olika tjänster på Internet t ex genom den svenska geodataportalen som nås via www.geodata.se  Göra det lättare utvärdera om geodata är lämpliga för visst syfte samt veta vilka villkor som gäller för användning

45 45

46 46 Från separata informationskällor… …till en Informationskran Idén med Inspire Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bild-idé: M. Drewniak

47 47 Hur fungerar det i praktiken? Myndigheters informationsbrunnar Tjänst Samverkan

48 48 Samverkan • Gemensam teknikgrupp från samverkande organisationer (SGU, SMHI, SjöfartsV, TrafikV, LM) • Samverkan - gemensamma funktioner - Gemensam utveckling - Kostnadseffektivt - Förenklad hantering • Portalen – nav för tekniksamverkan 2014-06-3048

49 49 Bakomliggande ställningstaganden: •baseras på en tjänstebaserad arkitektur - kommunikation via standardiserade meddelanden. •baseras på hög grad av federation och återanvändning av tjänster •tjänstebaserat datautbyte mellan mjukt kopplade verksamheter •Open Source


Ladda ner ppt "1 Geodatasamverkan – nya möjligheter för Sveriges kommuner Illustratör Cecilia Lundgren Katrin Falk Geodatasekretariatet, Lantmäteriet."

Liknande presentationer


Google-annonser