Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är cultural planning? Kimstad 2 oktober 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är cultural planning? Kimstad 2 oktober 2013."— Presentationens avskrift:

1 Vad är cultural planning? Kimstad 2 oktober 2013

2 Varför cultural planning? • Likriktning • Vikande befolkningsunderlag • Livskvalitet ett konkurrensmedel • Mjuka värden efterfrågas i samhällsplaneringen • Medborgardialog • Platsutveckling

3 Hållbar utveckling Social ekonomisk ekologisk… och kulturell

4 Medborgarsamhälle? Engagemang Egen insats Experter på det egna området Envishet

5 Cultural planning... …har fokus på kulturella resurser …är gränsöverskridande …syftar till en gemensam vision

6 Cultural planning......handlar om att genom kartläggning av kulturella resurser och dialog med medborgare sätta fokus på samhällsutveckling och förändring.

7 Utgångspunkter • Vilka utmaningar står vi inför? • Vilka kvaliteter och kulturella resurser finns? • Vad är utmärkande för platsen? • Finns det resurser vi inte känner till? • Vad vill vi utveckla?

8 Kulturella resurser bibliotek muséer kaféer och restauranger ritualer konstnärer historiska sällskap visioner festivaler teatrar fula platser och vackra platser musikgrupper gallerier mattraditioner parkerdrömmar kulturarv sånger och visor med flera… föreningar

9 Cultural planning kompletterar traditionella styrdokument Tradition Kulturhistoria Kulturella resurser, institutioner Identitet – självbild Bilden av platsens kvaliteter Kreativa kompetenser Naturresurser Ungdomar – ideer, kreativitet Föreningsliv, folkbildning Varumärkesstrategi Utvecklingsområden Mål och visioner Politiska styrdokument ÖP, stadsplanering Landsbygdsutveckling Demografi Infrastruktur Intern organisation

10 9 steg 1. Förberedelser - förankring 2. Mapping - research 3. Värdering - analys 4. Avstämning (kontinuerligt) 5. Handlingsplan 6. Remissrunda 7. Planen antas 8. Lansering 9. Genomförande

11 Mapping Ett pussel där olika kunskap ställs samman. De kulturella resurserna blandas med andra resurser och formar en ny helhetsbild av platsen.

12 Research Lokalhistoria, statistik, utredningar, visionsarbete, varumärkesstrategier, måldokument, utredningar, skönlitteratur, visor, humor, med mera.

13 Om föreningars betydelse Mycket kunskap – mycket kraft Engagemang – lokal stolthet Lokala nätverk

14 Ett territoriellt synsätt • Ett bestämt geografiskt område • Kartan som utgångspunkt och arbetsinstrument • Föränderlig kartbild som skiftar utseende under processen • Tematiska kartor

15 GIS - Cultural Ecology Maps

16 Mental maps

17 Place Mind Mapping

18

19 Verktygslåda för mapping intervjuer enkäter barometer SMS-panel mentometrar world café dialogkafé walk & talk geo-panel nätenkät fotografering modellbygge film fibergrupper fokusgrupper visionsverkstad pop-vox djupintervjuer

20 Om fantasins betydelse? Alma Löf The European Festival of the Night Wallander – Ystad Lisbeth Salander – Stockholm

21 Autentiskt eller påhittat? Vem skapar berättelserna? Storytelling som ett redskap

22 Medverkande kommuner Ale Alingsås Borås Färgelanda Mariestad Mark Skara Tanum Tibro Tjörn Trollhättan

23 Projektplanering • Avgränsa! • Identifiera målgrupper • Frågeställningar • Tid • Resurser • Koppling till andra planer (ÖP med flera)

24 Förslag på organisation Kommunledningen projektägare Styrgrupp (KS presidium + KC + projektledare) Tvärsektoriell arbetsgrupp (samhällsbygg, turism, kultur, skola, näringsliv, folkhälsa) Referensgrupp (eldsjälar, föreningar, skolelever, kulturaktörer)

25 Transparens - tillit • Informationsmöten • Trycksaker • Hemsida • Facebook

26 Cultural planning http://www.culturalplanninglaboratory.se


Ladda ner ppt "Vad är cultural planning? Kimstad 2 oktober 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser