Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Cultural Planning i Finland Cultural Planning,som en process i 8 faser, har inte slagit igenom ännu i Finland. Men kultur och kulturella aspekter har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Cultural Planning i Finland Cultural Planning,som en process i 8 faser, har inte slagit igenom ännu i Finland. Men kultur och kulturella aspekter har."— Presentationens avskrift:

1 1. Cultural Planning i Finland Cultural Planning,som en process i 8 faser, har inte slagit igenom ännu i Finland. Men kultur och kulturella aspekter har fått en ny tyngd i samhällsplaneringen. Det finländska samhället genomgår just nu stora förändringar  och då behöver vi nya infallsvinklar i vårt utvecklingsarbete. KOMMUNSTRUKTUREN Nu 328 kommuner, en stor del mycket små. Kommunernas ansvar är stort med tanke på servicen – ansvarar för hela social- och hälsovården, utbildningen, kultur, idrott, ungdomsverksamheten. Den demografiska strukturen kommer att bli mycket ofördelaktig. Stigande antal åldringar – minskat antal i arbetsför ålder. Flyttningen in till städerna och söderut i landet Tunga ekonomiska motiv för en förändring i riktning mot större och starkare kommuner Regeringen har startat ett projekt att förändra strukturerna, tjänstemannaförslag 70 regioner som skulle utreda möjligheten till fusioner Processen sysselsätter kommunerna just nu 6.9.2014Finlands Kommunförbund / Ditte Winqvist

2 2. Kulturella aspekter har kommit med i samhällsdiskussionen Åbo Europas kulturhuvudstad 2011 Helsingfors World Design Capital 2012 – Har lyft fram kultur och design ( i vid bemärkelse) i hela landet – Kultur och de kreativa branscherna ses allt mer som en betydande faktor i samhällsplaneringen – Kultur utgör en viktig del av välfärds servicen – De mjuka värdenas frammarsch?! – Delaktighet / Användarperspektiv sätts i fokus. – Man ser betydelsen av delade visioner och gemensamma värden 6.9.2014Finlands Kommunförbund / Ditte Winqvist

3 3. Vad sker ute i kommunerna? Cultural Planning Samhällsplanering Generalplan Planeringsprocesser Designstrategier, servicedesign, samhällsdesign Mera djupgående planeringssamarbete Konst i planeringsprocessen Jyväskylä Tammerfors Sibbo Björneborg Kankaanpää Vanda Åbo Rovaniemi Helsingfors 6.9.2014Finlands Kommunförbund / Ditte Winqvist

4 4. Hur ser framtiden ut? De stora samhällsförändringarna kräver nya metoder och nya infallsvinklar Kommunsammanslagningarna har visat att betydelsen av det lokala ökar på alla plan. Det småskaliga, det lokala, den egna identiteten lyfts fram. Här kan Cultural Planning vara en bra metod. Men vi funderar på om man kunde tillämpa en aningen lättare process? Professor Panu Lehtovuoris tankar kring C.P. – Globalt sett har ”Creativ City” fått en plats på den ekonomiska utvecklingens agenda. – Det litet kantiga, speciella, delaktigheten, öppenheten och den genuina kreativiteten har litet tappats bort – Vi borde återerövra den och gräva fram de gamla rötterna :människor, platser, betydelser, delaktighet – Men den globala situationen nu är helt annan än på 1980 –talet  detta har också drastiskt förändrat samhällsplaneringens kontext (refererar till Manuel Castells teorier, som nu har förverkligats) – Situationen i dag kräver en ny version av Cultural Planning 2.0. 6.9.2014Finlands Kommunförbund / Ditte Winqvist

5 Cultural Planning 2.0 Information Människor Visioner Nya nätbaserade redskap Sociala media, nya grupper involverade och ett starkt användarperspektiv Ny juridisk bas (Panu Lehtovuori) 6.9.2014Finlands Kommunförbund / Ditte Winqvist


Ladda ner ppt "1. Cultural Planning i Finland Cultural Planning,som en process i 8 faser, har inte slagit igenom ännu i Finland. Men kultur och kulturella aspekter har."

Liknande presentationer


Google-annonser