Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erbjuder sina kunder att; Fokusera på sin kärnverksamhet Expandera med flexibel tillverkningskapacitet Sänka sin totalkostnad Frigöra bundet kapital UFAB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erbjuder sina kunder att; Fokusera på sin kärnverksamhet Expandera med flexibel tillverkningskapacitet Sänka sin totalkostnad Frigöra bundet kapital UFAB."— Presentationens avskrift:

1 Erbjuder sina kunder att; Fokusera på sin kärnverksamhet Expandera med flexibel tillverkningskapacitet Sänka sin totalkostnad Frigöra bundet kapital UFAB i Uddevalla och Shanghai

2 • Utveckling – Montage • Maskiner med hög teknisk nivå • Omsättning 2010; 120 MSEK • Antal anställda; 45 • Kvalitet först! – ISO 9001:2008 • 40 års erfarenhet – 1500 system • Kostnadsmedvetna – Lean • Miljöansvar - ISO 14001:2004 UFAB Uddevalla

3 UFAB Shanghai • Tillverkning • Fräs, Svarv och svets • Omsättning 2010; 5 MSEK • Anställda 2010; 22 • Kunder – UFAB Uddevalla • 2 skift • Investering – 5 MSEK • Lång inköps erfarenhet

4 UFAB Shanghai Production 1 200 sqm Office 500 sqm

5 UFAB Shanghai

6 Mattsson Wind Mattsson Group Oms: 2010 50 MEUR Anställda 250

7 Packaging

8 Teknik satt i system.

9 Referenser Montering Kvalitet - National Oilwell Varco Norway AS • UFAB monterar och testar komplett enheter för offshore. Testerna görs tillsammans med slutkund innan direkt leverans till oljeplattformen.

10 Referenser Montering Komplexitet - Tetra Recart • UFAB monterar och sluttestar maskinsystem med kapacitet på 24 000 förpackningar i timmen. Orderledtid på 21 veckor där över 3 500 artiklar ingår skall tillverkas, kontrolleras, monteras och testas.

11 Referenser Montering Flexibilitet - Tetra Top • UFAB levererar kompletta kundanpassade maskinmoduler i styrd takt utan leveransförseningar. Orderledtiden är 15 arbetsdagar där montaget samt sluttestet tar 500 timmar per modul.

12 Referenser Montering Framtid - WindEn • UFAB monterar vindkraftverk i storlekarna 5,5 – 8 – 45 kw. Dessa verk är avsedda för privatpersoner samt mindre gårdar och producerar mellan 15 000 och 100 000 kw per år

13 Referenser Montering Volym - OnSpot • Levererar 2 000 snökedjor till lastbilar och bussar samt reservdelar till samtliga stora lastbilstillverkare. Orderledtiden är mellan 1 och 5 dagar. Artikelfloran är på 3 000 artiklar.

14 Referenser Montering Partnerskap - GE Healthcare • UFAB har under två år varit med i prototypsframtagningen. Serietillverkningen har startat och årsvolymer är planerad till 600 enheter.

15 Referenser Utveckling Idé till verklighet - GreenClip • UFAB har för kunds räkning utvecklat en etiketteringsmaskin för högvolyms produkter. Allt från idé till installation hos slutkund.

16 Projektmodell Aktivitet FörstudieIde / offertAvslutProduktion Uppdrag Design Rutin inköp Rutin Marknad Rutin Konstruktion och Utveckling Rutin Produktion • Datainsamling • Offertmall • Krav spec • Grind 1 • Projektplan • Krav spec • Tidplan • Veckorapport • Slutrapport • Grind 2 • Projektplan • Tidplan • Logg ändringar • Veckorapporter • Ritningar • Grind 3 • Projektplan • Tidplan • Logg ändringar • Konstruktion • Ritningar • Grind 4 • Verifiering • Validering • Leverans • Erfarenheter • Grind 5 Projekt

17 Referenser Utveckling Mekanisk konstruktion • Utveckla monteringsvänliga produkter • Reducera tillverkningskostnader • Kvalitetssäkring i konstruktionen • Monterings instruktion och dokumentation • Simuleringar • ProEngineer, SolidWorks, AutoCAD, Framemaker Automation • El konstruktion • PLC Programmering • Siemens S7, Rockwell, GE FANUC • Simuleringar • Profibus (Siemens) Devicenet (Rockwell)

18 Framtida mål och åtaganden Alltid Kvalitet högst på agendan i alla led 200 miljoner i omsättning 2011 Certifierad bearbetningsverkstad i Kina 2011 Uppnå mål för nyckeltal och kund nöjdhet under 2011 Lean – Utöka arbetet i förbättringsgrupperna 2011

19 Sammanfattning • Systemleverantör med kvalitet högst upp på agendan • Lean – värdeflödesanalyser och 5s för kostnadsreduktion • Mer än 40 års erfarenhet - 1500 maskinsystem levererade • Utvecklat inköpsnät och egen produktion i Kina • Kvalitet och miljö certifikat ISO 9001 och ISO 14001 • Stark ställning tillsammans med Mattsson Gruppen

20 Verksamhetssystem

21 Standardiserat arbetssätt Processer Rutiner Instruktioner Blanketter Metoder / Lagarbeten Effektivitet Slöserier Störningsuppföljning Analys Förbättringar 5s Personal Säkerhet Motivation Utveckling Kommunikation Kvalitet o miljö Säkring Analys Förbättringar Nöjda ägare Nöjda kunder Att som tekniskt kunskapsföretag eftersträva långsiktigt och för båda parter lönsamt samarbete som systemleverantör Revisioner Nyckeltal Enkäter Budget

22 Nyckeltal Översikt

23 Nyckeltal Detalj

24 Nyckeltal Lagtavla

25 Uppföljning

26 Kommunikation Årliga möten - Strategiskt HQ - Strategiskt UFAB - Budget UFAB - Skyddskommite - Ledningens genomgång Månadsmöte - Nyckeltal - Information - Ekonomi Veckomöten - Kvalitetsmöte - Kund möte - Ledningsgruppen - Projektmöte - Information - Avdelningsmöte - Daglig rond

27 Kvalitetssystem

28 Kvalitetsöversikt Kund Interna Leverans Filter Leverantör

29 Översikt kvalitet i en databas Innehåller kund, intern och leverantör per maskin

30 Checklista En checklista som uppdateras varje vecka med nya och stängda reklamationer

31 Problemlösning

32

33

34 Leverantörssäkring • Leverantörsrevision med genomgång av verksamhetssystem • 5st utfallsprover med 100% kontroll och dokumentation • Kontrollkoder med löpande kontroll på kritiska bitar • 5 st sämsta leverantörer följs upp med extraordinära insatser för kvalitet och leverans • Kontrollkoder per leverantör • Uppföljningsbesök med genomgång av processer med avseende på reklamationer • Ranking av samtliga leverantör med avseende på omsättning, produkt, kvalitetsutfall och leveranssäkerhet • Reklamationer för standard komponenter registreras och skickas till kund för sammanställning och åtgärd.


Ladda ner ppt "Erbjuder sina kunder att; Fokusera på sin kärnverksamhet Expandera med flexibel tillverkningskapacitet Sänka sin totalkostnad Frigöra bundet kapital UFAB."

Liknande presentationer


Google-annonser