Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortopediska kliniken Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortopediska kliniken Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut."— Presentationens avskrift:

1 Ortopediska kliniken Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut 2005-05-20 Ortopediska kliniken

2 Bakgrund PRG - Patientbehovsrelaterad grupp Processteam Systemtänkande

3 Ortopediska kliniken Design och redesign Genomföra möten Planering för styrning och förbättring Omvärldsanalys Fånga in behov från samhället Genomföra prevention/diagnostik/ behandling, medicinsk, omvårdnad och rehabilitering Tillhandahålla olika vårdformer Uppföljning /avslut Vårdbehov / kontakt / tillgänglighet Lärande och förnyelse Personal Kompetensutveckling Säkerhetsarbete IT Stöd för diagnos, behandling, medicinsk, omvårdnad och rehabilitering Strategi- möten Höft Systemkarta, Ortopediska kliniken, Länssjukhuset Ryhov Rygg SmärtaNutri- tion Hand Barn- ortopedi Samarbets- partners Apotek Kommun Primärvård Regionsjukvård Försäkrings- kassan Försäkrings- bolag BVC FHV Hälsohögskola Universitet Privatpraktiker Andra ortklin Barnklinik Geriatrisk klinik Rehab med klin Övriga kliniker Opera- tion Axel Hud/sår Telefon- rådgivning Hantering av journal Följa samverkansrutiner Regional samverkan Medicinska program- grupper inom och utom länet IVA Osteoporos- mottagning Akutmott Administra- tion Förråds- beställning Sjukskrivnings- rutiner Team IT/ super- användare Hemsida Utvärdering Rapportera incidenter Arbeta med säkerhet Intern/extern utbildning Student- handledning Elev/PRAO Personal- administration Personal- vård Schema - planering (långsiktig) Medarbetar- samtal Fackligt arbete Introduktions- program Kunder ”Tillsammans skapar vi bästa möjliga” Ekonomi och budget support BSC Ut- vecklings- dialogen Klinik- lednings- möten Arbets- platsträffar Team def, kultur, policy Sam- verkans- möte Central IT- kommitté Inkomna patienter Tillgänglig- het Trauma Reuma- ortopedi Knä Reuma Undervisning/support egenvård Överrapportering primärvård, kommun Fot Fallpre- vention Lednings- struktur Läkemedels- studier Miljö-arbete EU-samarbete Kassa- funktioner Schema (aktuellt) Tidbok Dagvård Poliklinisk operation Konsulta- tion Sluten vård Öppen vård Dagkirurg/ OPC Klinikforum Team Orto- pedteknik AKO/RKO Sjukhus lednigs-grupp EU-samarbete Storgrupp sjukvård EU-samarbete Analys av resursåtgång Resultat för verksamhets- uppföljning Forskning Rekrytering CPG Neuro- ortopedi Hud/sår Samverkansformer Röntgen/MR Lab. Läkemedel Patolog Fysioterapi

4 Ortopediska kliniken Processteam Hand

5 Ortopediska kliniken Primärvård Akutmottagning - ortoped Operationsklinik Ortopedmottagning Arbetsterapeutmottagning Primärvård Kliniskt fysiologiskt lab Radiolog Regionalsjukvård Administration Ortopedisk vårdavdelning

6 Ortopediska kliniken Processutveckling Karpaltunnelsyndrom

7 Ortopediska kliniken Iakttagelser •Vi sa olika - vi gjorde olika, saknades grund för utvärdering •Kirurgi - dagkirurg, ortopedmottagning •Olika typer av förband - tryckförband 14 dagar •Patienten kom till arbetsterapeut sent i förloppet, ledde till långa sjukskrivningar och i några fall utvecklade patienten finger-hand- skuldersyndrom •Resursåtgången var oklar •NHB (nervledningshastighetsberäkningar) direkt från primärvård

8 Ortopediska kliniken Flödesanalys - karpaltunnelsyndrom Besök läkare PV, FHV, privat Klinfyslab Besök läkare Ort mott Besök arb ter Ort mott Besök arbter Primärvård Operation Besök sjuksköterska Primärvård Besök läkare Ort mott Suturtagning Telefon Sjuksköterska Ort mott Besök läkare Ort mott Arb ter Nuflöde:

9 Ortopediska kliniken ”Handförbandsstudien” utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (50 patienter) Vi behöver varandras ögon - läkprocess påverkan på glidytor, ärr och hyperestesi Utvärdering ”Riskpatienter” Enhetligt handförband

10 Ortopediska kliniken Värdekompassen Clinical Value Compass; Paul Batalden och Gene Nelson, Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA Metod för att beskriva värdet av vården för en specifik patientgrupp. Det är processer som skapar detta värde. Vill vi förbättra värdet måste vi förbättra processerna. Tillfredsställelse/Patient- upplevda behov  Upplevd hälsovinst  Med sättet att ge vården Kostnader/Resurser  Direkta  Indirekta Kliniskt status/Vårdbehov  Medicinsk  Omvårdnad  Rehabilitering  Provresultat  Komplikationer Funktionellt hälsostatus  Fysiskt  Mentalt  Socialt Optimalt om- händer- tagande

11 Ortopediska kliniken Karpaltunnelklyvning Jämförelse kirurgisk åtgärd dagkirurg och ortopedmottagning Hälsostatus Resurser Hälsostatus Patient- tillfreds- ställelse Vård- behov DagkirurgOrtopedmottagning Patienttillfred- ställelse Patienter nöjda med smärtlindring, information och känner sig trygga i samband med operation. Resurser 432 - 727 kr mindre personalkostnad/ingrepp, Minskad lokalkostnad. Möjlighet att frigöra plats för mer krävande ingrepp vid dagkirurg och OPC. Vårdbehov Ingen pre- medicinering Ingrepp i lokalanestesi Inga postoperativa infektioner Blodtrycksmanschett på underarm

12 Ortopediska kliniken Det är vad vi tillsammans gör som skapar värde för patienten

13 Ortopediska kliniken Aktivitetsmall - personalkostnad karpaltunnelklyvning 2003-2004

14 Ortopediska kliniken Utbyte av erfarenheter inför nya rutiner Arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom primärvård och slutenvård Förslag till nytt arbetssätt Fånga beprövad erfarenhet och få det på pränt

15 Ortopediska kliniken Utvärdering utifrån Värdekompassen av postoperativ uppföljning i primärvård efter karpaltunnelklyvning

16 Ortopediska kliniken Patient- och personalupplevelse Upplever patienten att rutiner Ja96% har fungerat bra? Nej 4% Upplever personal att rutiner Ja98% har fungerat bra? Nej 2% Upplever patienten att han/hon Ja 6% saknar återbesök till opererande Nej94% läkare? Påverkan på vävnad och handfunktion Rörelse- eller funktions-Ja16% inskränkning Nej84% HyperestesiJa29% Nej71% SmärtaJa26% Nej74% Tjock ärrsträngJa12% Nej88% SvullnadJa18% Nej82% Sårläkning/infektion Såret läktJa89% Nej11% PostoperativJa0% infektionNej100%

17 Ortopediska kliniken Utvärdering utifrån Värdekompassen i samband med operation på ortopedmottagningen

18 Ortopediska kliniken Typ av ingrepp 18% 16Övrigt ingrepp* 0% 0Extirpation av resistenser (fot) 0% 0Hallux valgus 0% 0Debasering 3% 3Hammartå 0% 0Meniskectomi 0% 0Extirpation av fri kropp (knä) 11% 10Diagnostisk knäartroskopi 0% 0Homan 0% 0Mb de Quervain 0% 0Extirpation av neurinom (hand) 7% 6Extirpation av resistenser (hand) 31% 27Karpaltunnelklyvning 30% 26Senskideklyvning (triggerfinger) Ortopediska kliniken

19 Patientupplevelse – kirurgi vid ortopedmottagning

20 Ortopediska kliniken Total tidsåtgång i operationssal Ortopediska kliniken 20-30 min30-40 min>40 min 42%35% 22% Hem direkt1-2 tim>2 tim 86%11% 2% Postoperativ tidsåtgång

21 Ortopediska kliniken Vi gör och säger samma - vi har ett bra underlag för utvärderingar och vi kan bättre förstå vårt system

22 Ortopediska kliniken karpaltunnelsyndrom Besök läkare PV, FHV, privat Klinfyslab Besök läkare Ort mott Besök arb ter Ort mott Besök arbter Primärvård Operation Besök sjuksköterska Primärvård Besök läkare Ort mott Suturtagning Telefon Sjuksköterska Ort mott Besök läkare Ort mott Arb ter Besök läkare PV, FHV, privat Klinfyslab Besök läkare Ort mott Nyflöde: Operation Besök arbter Primärvård Besök sjuksköterska Primärvård Nuflöde:

23 Ortopediska kliniken tydlighet skapar möjlighet för alla att agera

24 Ortopediska kliniken Förkortad version av processbeskrivning i Pdf-format på intranätet

25 Ortopediska kliniken BSC - patient/kundperspektiv •kunnig personal trygg och aktiv patient •minskad sjukskrivning •omhändertagande på rätt vårdnivå, i rätt tid och på rätt sätt •minskade operationsköer •utvärderade patientbehov

26 Ortopediska kliniken BSC - process/produktionsperspektiv •tydliggörande av roller bättre samordning •minskat antal besök inom hälso- och sjukvården •processbeskrivningar säkerställer att patienten tas omhand på rätt vårdnivå, i rätt tid och på rätt sätt •tydligare och snabbare patientflöde •olika kliniker kan tillsammans skapa bättre resurshushållning •den lägre prioriterade verksamheten kan frigöra resurs och tid för den högre prioriterade •tydlighet för alla i processen var operation ska ske utifrån fastställda kriterier och vinsterna med det •enhetlig förbandsomläggning vid operation

27 Ortopediska kliniken BSC - lärande/förnyelseperspektiv •beprövad erfarenhet på pränt •ökad kompetens (auskultationer hos varandra i processen och internutbildning för all personal i handrehabilitering) •bättre tillvarata kompetens i verksamheten •ökad delaktighet •utvärdering resultat välgrundat arbetssätt

28 Ortopediska kliniken BSC - ekonomi/resursperspektiv •tydliggöra kostnader motiverar oss att hushålla bättre •resursbesparing genom att t ex frigöra läkartid och förbättrat utnyttjande av bland annat operationsverksamhet •rätt vårdnivå - rätt profession - på rätt sätt - i rätt tid

29 Ortopediska kliniken tack...

30 Ortopediska kliniken KNÄ

31 Ortopediska kliniken Total tidsåtgång i operationssal knä 20-30 min30-40 min>40 min 50% 30%20%

32 Ortopediska kliniken Hem direkt1-2 tim>2 tim Postoperativ tidsåtgång

33 Ortopediska kliniken Postoperativt behov av: B Viloplats A Tillsyn

34 Ortopediska kliniken Inget obehagVärsta tänkbara obehag Hur mycket obehag upplevde du under operation?

35 Ortopediska kliniken Ingen smärtaVärsta tänkbara smärta Hur mycket smärta upplevde du efter operation


Ladda ner ppt "Ortopediska kliniken Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut."

Liknande presentationer


Google-annonser